Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Rendelő intézetek. 214 Rendelő intézetek. Vízgyógyászat: dr. Weinberger Miksa 1/^9—i/al2-ig. Baleseti sérültek vízgy. utókezelése: dr. Farkas Miksa »/a12-»/a3-ig. Vízgyógyintézet (villanykezelés): 8—ll-ig, 11— 2-ig, d. u. 4—7-ig. Hugy- és ivargyógyászat: dr. Picker Bezső 1/i8— 10-ig, dr. Stiller Jenő 10—i/al-ig> d'r. Farkas Ignácz i/al— l/®3-ig, dr. Tóth Gyula d. u. 6-»/a9-ig. Bőrgyógyászat: dr. Hlatky Tivadar 8—ll-ig, dr. Steiner Gyula 11—2-ig, dr. Kémeri Dezső d. u. 3— V^ß ig, dr. Steiger Kazal Dezső d. u. 6—7a8-ig. Alszárfekélyesek osztálya: dr. Schultz Samu hétfő, kedd, csütörtök, péntek 12—2-ig, szerda, szom­bat d. u. 6—8-ig Specifikus sebészet és fénygyógyászat: dr. Fröh­lich Lóránd 7—10-ig, dr. Téglássy Béla d. u. »/a6— »/a 9-ig. Laboratórium: dr. Forbáth Sándor9 -l-ig, dr. Puhr Lajos d. u. 3—6-ig. Fogászat: dr. Viola Imre 8—ll-ig, dr.Gobbi Károly 11—2-ig, dr. korodai Kiss Sándorné d. u. 5—»/a8-ig. Röntgen: dr. Mészöly Pál 8—ll-ig, dr. Karácsonyi Mihály 11—2-ig, dr. Babó Samu d. u. 5— A tagok mechanotherapiás kezelésben részesülnek a budapesti mediko-mechanikai (Zander) intézetben Semmelweis-u. 2.: 7— 1/s9-ig és d. u. 6—7-ig. Belégzés és pneumatikus kamrák a belégző-intézot­ben: Andrássy-út 87. Egész nap. Budai rendelőintézet. (I., Lenke-út.) Nőgyógyászat: dr. Avarffy Elek hétfő, szerda, pén­tek: 3—5-ig. Gyermekgyógyászat: dr. Pesthy Endre 11—l-ig. Urológia : dr. Bojtha András hétfő, szerda, péntek: 5—7-ig. (II., Mária-tér 6.) Sebészet: dr Ertl János Va8—10-ig. Belgyógyászat: dr. Boros József »/al2—2-ig. Szemészet: dr. Petres József 5—7-ig. Nőgyógyászat: dr. Lantos Emil »/a 12—»^a2-ig. Orr-, gége-, fülgyógyászat: dr. Lengyel Árpád hétfő, kedd, csütörtök, szombat: 8—10-ig, szerda, péntek: 11—l-ig. Bőrgyógyászat: dr. Lovitzky Károly kedd, csütörtök, szombat: »/a8—»/aiO-ig, hétfő, szerda, péntek: 5—7-ig. Ideggyógyászat: dr. Kiss József 6—8-ig. Urológia : dr. Emődi Aladár »/al2—»/a2-ig. Fogászat: dr. Pál Gyula 8-10-ig. Csecsemőosztály: dr. Szlavik Ferenc. (III., pacsirtamező-u. 40.) Sebészet: dr. Wonnesch Frigyes 12—2-ig. Belgyógyászat: dr. Bien Zoltán Va9—Vall-ig. Gyermekgyógyászat: dr.John SzidóniaV*1—V*3-ig. Nőgyógyászat: dr. Nozdroviczky Győző kedd, csü­törtök, szombat: 10—12-ig. Röntgen: dr. Róthbart László 12—2-ig. Hungária-úti rendelőintézet. (VI., Hungária-körút 116.) Urológia: dr. Leskó Jenő 1.1— l-ig. Tüdőgyógyászat: vitéz dr Gsik László 5—7-ig. Gömb-utczai rendelőintézet. (VI., Gömb-u. 22.) Sebészet: dr. Kortsák Rezső hétfő, szerda, péntek: 8—11-ig, kedd,csütörtök, szombat: 8—10-ig, Belgyógyászat: dr. Keményfi Gyula Val2—Ví2-ig. Gyermekgyógyászat: dr. Irsai Frigyes s/*12— 3/*2-ig. Csecsemőosztály: dr. Kálmán Mór »/al2—»/s2ig. Nőgyógyászat: dr. Singer Hugó hétfő, szerda, csü­törtök, szombat: V29 —Val 1 -ig. Orr-, torok-, gége-, fülosztály: dr. Draskovics Aurél Otto kedd, szerda, csütörtök, szombat: 8—10-ig. Szemészet: dr. Brana János 12—2-ig. Terhes nők osztálya: dr. Kőrössy László 12 -2-ig. Röntgen osztály: ar. Nagy Andor Va9— •/all-ig. Drégely-utczai rendelőintézet. (IX., Drégely-u. 1.) Sebészet: dr. Humajer Károly 1/48— 3/il0-ig. Belgyógyászat: dr. Kramolin Gyula 2—4-ig. Tüdőosztály: dr. Krausz János 12—2-ig. Gyermekosztály: dr. Loránd Leó 8—-10-ig. Bőrgyógyászat: dr. Csillag Jakab «/4l2— 3/i2-ig. Urológia: dr. Somogyi Béla hétfő, szerda, csütörtök, szombat: »M2—»/22-ig, kedd és péntek: »/26—Va8-ig. Nőgyógyászat: dr. Wiesinger Frigyes hétfő, szerda, péntek, szombat: */al2— 1 l/a2-ig. Orr-, torok-, gége-, fülosztály: dr. Udvarhelyi Károly 8—7210-ig. Csecsemőosztály: dr. Barabás Zoltán 3/I9 —«/íl l-ig. Fogászat: dr. Fábián Károly 8/íll-»/í2-ig. Kőbányai rendelőintézet. (X., Martinovics-tér 3.) Sebészet: dr. Paulikovics Elemér 7212—722-ig. Gyermekgyógyászat: dr. Szabó Mihály kedd, csü­törtök, szombat: »/ál—728-ig* Csecsemő osztály: ar. Wittmann Béla hétfő, szerda, péntek: 12 —2-ig. Nőgyógyászat: dr. Fischl Ármin hétfő, szerda, pén­tek : 7a9 -7211-ig. Urológia: dr: Keve Ferenc kedd, csütörtök, szom­bat : 9—1 l-ig. Bőrgyógyászat: dr. Papp Ernő hétfő, szerda, pén­tek : 1/212-7-2-ig. Újpesti rendelőintézet. (Újpest, Arpád-út 46.) Sebészet: dr. Hortobágyi Béla 1/28—10-ig. Csecsemőosztály : dr. Ballus Sarolta: 12—2-ig. Nőgyógyászat: dr. Brósz Sándor hétfő, szerda, pén­tek : 5—7-ig. Szemészet: dr. Becker Jenő naponta : (szombat ki­vételével : 5—7-ig, szombat_: 12 -2-ig. Idegosztály: dr. Kiss Ödön hétfő, szerda, péntek, szombat: 12—2 ig. Fogászat: dr. Moller Miklós 11—i/a2-ig. Fülosz; ály: dr. Gruber Sándor hétfő, kedd, csütör­rök, szombat: 12-2-ig. Orr-, torok-, gégeosztály: dr. Liebermann Tódor hétfő, szerda, péntek : i/all—i/al-ig. Gyermekosztály: dr. Königsberger Lea hétfő, szer­da, péntek : 12 - 2-ig. Az áj pesti egyetemi szociál­politikai intézet. Tüdőosztály: dr. Somogyi Zsigmond naponta: »/a9— »/all-ig, kedden és csütörtökön: 6-9-ig. Bőr- és nemibetegek rendelése : dr. Somogyi Zsig­mond naponta : 1/2II—»/sl-ig, szerdán és pénteken : I/ 27-i/29-ig. Urológia: dr. Somogyi Zsigmond naponta: 1/2I— 1/23-ig, szerdán és pénteken : 1/i7— : 1/s9-ig. Pesterzsébeti rendelőintézet. (Iskola-utca 3.) Sebészet: dr. Gerő Leó 7- 7al0-ig. Gyermekosztály : dr. Gerő Leóné hétfő, szerda, péntek : 11—l-ig. Bőrgyógyászat: dr. Grusz Frigyes hétfő, csütörtök, szombat: 1/2I2—i/a2-ig. Orr-, torok-, gége-, ftilosztály: dr. Gámán Béla hétfő, csütörtök, péntek : 9—ll-ig. Nőgyógyászat: dr. Major Ferencz kedd, csütörtök, szombat: 1/2l2—»/a2-ig. Kispesti rendelőintézet. (Kisfaludv-utcza 10.) Sebészet: dr. Seengor Gyula Kornél 11—l-ig. Gyermekosztály: dr. Osoma Eszter kedd, csütörtök, szombat: 1—3-ig. Bőrgyógyászat: dr. Jelűnek Adorján hétfő, szerda, péntek: 11—l-ig. Nőgyógyászat: dr. Pohrer Ferencz »/Í5—»/a7-ig. Orr-, torok-, gége-, fülosztály: dr. Baán Simon hétfő, szerda, péntek : 3/212 — :'/a2-ig. Tüdőosztály : dr. Papp György »/al2—»/22-ig. Osepeli rendelőintézet. (Mező-u. 3.) Sebészet: dr. Schischa Lipót hétfőn d.u. »/a6—»/28-ig, csütörtökön és szombaton : »/a 12—»/22-ig. Belgyógyászat: dr. Bosenberg Miklós kedd, szerda, csütörtök, szombat: »/2l2—»/22-ig, hétfő, péntek : d, u. 1/26—728-ig. Nőgyógyászat: dr. Stux Sándor kedd, szombat: 12—2-ig, csütörtök : d. u. 6—8-ig. Gyermekosztály : dr. Ujj Ilona kedd, szombat: 8— 10-ig. csütörtök : 12—2-ig. Bőrgyógyászat: dr. Preisz Károly hétfő, péntek : I j 2-2-ig, szerda: 6 -8-ig. Orr-, gége-, fülosztály: dr Menczer Ernő kedd. I szombat: »/212—»/22-ig, csütörtökön: »/aö—»/28-ig. Szemészet: dr. Ringwald Fanny hétfő, szerda, osü­törtök, péntek: »/al2-»/a2-ig. Fogászat: dr. Papp Lajos hétfő, kedd. csütörtök: 1/29—''/211-ig. péntek : d. u. 6—8-ig. 4. Szülész szakorvosok. I. ker. dr. Taschek István, I, Fadrusz-u. 6. H. « dr. Jakubovios Lajos, II, Szász Károly-u. 4. m. i dr. Büky Béla, III, Zichy-u. 7. fsz. 2.' IV. « dr. Maiéter Lajos, IV, váczi-u. 25. V. « dr. László Ernő, V, berlini tér 5. V., VI. ker. dr. Schwarcz Jenő, VI, Andrássy-út 51. VI. « dr. Dohy Sándor, VI, Király-u. 40. I. em. 9. VII. « dr. Reiszmann László, VII, Thököly-út 27. VHI. « dr. Gergely Sándor, VIH, József-körút 9. VIE. « dr. Horváth Mihálv, VIH, Baross u. 47. IX. « dr. Kikinday László, IX, Ráday-u. 26. H. 1. , X. « dr. Pallik Frigyes, VIH, Baross-u. 57. I. 2. Újpest dr. Székely József, Újpest, király-u. 2. 5. Kerületi kezelőorvosok. I. kerület. dr. Höffler Jenő, I, szallag-u. 6. 2—3-ig. dr. Mandel Géza, I, Döbrentei-tér 5. »/í3—»/a4-ig. dr. Rauch Iván, I, Horthy Miklós-út 8. 12—3-ig. dr. Patak Rudolf, I. Horthv Miklós-út 65 3-4-ig. dr. Rajna Nándor, I,Horthy Miklós-út 54. 3/í3—8/í4-ig. dr. Heokenast Gusztáv, I, Horthy Miklós-út 144. 9— 10-ig. dr. Bense Lajos, I, Horthy Miklós-út 154. 8—9-ig. dr. Wirth Károly, I, Gellérthegy-u. 45. 5—6-ig dr. Szőts László, 1, Krisztina-tér 8. 2—3-ig dr. Klein Henrik, I, Mészáros-u. 8. 2—3-ig. dr. Stefaits Géza, I, Krisztina-körút 101. 4—5-ig. dr. Rédly Sándor. I, Maros-u. 30. H. 15. 2—8-ig. dr. Pálka Géza, 1, Diána-út 11. 3—4-ig. dr Wladárczyk József, I, Béla király-út 59. 8—4-ig. dr. Vály Dezső, I, labancz-út 13. 2— ig. II. kerület. 3-ig. di-. Weber Adolf, H, Szilágyi Dezső-tér 2. 2­dr. Róna Gyula, H, fő-u. 79. 2—3-ig. dr. Nagy Barabás, H, lövőház-u. 11. 2—3-ig. dr. Bargár Adalbert, H, Zsigmond-u. 13. 3—4-ig. dr. Kolacsovszky Gyula, H, Margit-körút 26. 2—3-ig. Hl. kerület. dr. Hauler Endre, Hl, Lajos-u. 33. 3—4-ig. dr. Steiner Sándor, IH, Lajos-u. 70. 2—3-ig. dr. Vajda Zsigmond, Hl, Lajos-u. 139. 2—3-ig. dr. Reisinger Gyula, IH, Timár-u. 26. 2—3-ig. dr. Kovács Artúr, IH, bécsi-út 171. 2—3-ig. dr. Kliburszky János, Hl, kiskorona-u. 78. 3—4-ig. dr. Goldinger Ferencz, IH, fő-tér 6. 3 —4-ig. dr. Saile Tivadar, IH, vörösvári út 142. 3—4-ig. dr. Sugár Andor, IH, hunor- és veder-u. sarok új vá­rosi ház 2—3-ig. dr. Szemkő Barna, Hl, Gázgyár 5—6-ig. dr. Czyzevszky Gyula, IH, Margitsziget, nagyszálló 3-4-ig. IV. kerület. dr. Bodó Jenő, IV, Deák Ferencz-u. 12. »/a3—i/a4-ig dr. Széli Manó, IV, Királyi Pál-u. 9. 2—4-ig dr. Bradách Emil. IV, Veres Pálné-u. 36. 2—3-ig. dr. Dubovszky Miklós, IV, kecskeméti u. 8. 2—3-ig. V. kerület. dr. Szilágyi Sándor, V, bálvány-u. 19.3—4-ig. dr. Zechmeister Kálmán, V, Széchényi-u. 1. 8—4-ig. dr. Gergely Miklós, V, Lipót-korút 5. 2-3-ig. dr. Sohülle József, V, Lipót-körút 1. 2—3-ig. dr. Simay Gyula, V, sziget-u. 11. 12—2-ig. dr. Fabianits Posch Adolf, V, Csáky-u. 8. 4—6-ig. dr. Lanschmann Dezső, V, váczi út 32. 2—3-ig. dr. Sági Lajos, V, váczi út 54. 3—4-ig. dr. Solt Sándor, V, csáklya-u. 6. 9—10-ig. dr. Bajor Dezső, V, Mária Valéria-u. 12. EH. 16.2— 3-ig. dr. Viktor Ágoston, V, váczi út 58. 2—3-ig. dr. Sarudy Ottó Lajos, V, Dráva-u. 12. H. udvar I. em. 21. 2—3-ig. VI. kerület. dr. Varga Géza, VI, király-u. 34. 2—8i-g. dr. Stricker Mór, VI, hajós-u. 25. 3—4-ig. dr. Lampel Miklós, VI, Jókai-tér 1. 2-8-ig. dr. Klein Samu, VI, Teréz-körút 48. 2—8-ig. dr. Deutsch Jenő, VI, Teréz-körút 8.1. em. 4. 2—8-ig. dr. Vajda Vilmos, VI, király-u. 70. 2-3-ig. dr. Ráz Béla, VI, szív-u. 11. 2-3-ig. dr. Bokor Mór, VI, király-u. 91. »/a3—»/a4-ig. dr. Róna Zoltán, VI, Andrássy-út 99. 2-3-ig. clr. Mandzák Kálmán, VI, Szondy-u. 80. 2 -3-ig. dr. Stoll Kálmán, VI, aradi u. 82. 2 -3-ig. dr. Gertler György, VI, Eötvös-u. 39. 4—5-ig. dr. Kiss Dezső, VI, rózsa-utcza 69. 2-3-ig. dr. Szilágyi Jenő, VI, Szinyei Merse-u. 17.1. em. 3. 8—9-ig. dr. Lendvai Sándor, VI, Lehel-u. S/a. 2-3-ig. dr. Neusohloss Künstli Konrád, V, váczi út 4. Hl. em. dr- Márkus Jenő, VI, váczi út 83. 3—4-ig. dr. Rotsohild Arnold, VI, váczi út 70. 2—8-ig, dr, Gábor Zsigmond, VI, váczi út 87. 2-3-ig. dr. Veres Mihály, VTT, Petneházy-u. 44. I. em. 8. 2-3-ig. ' i

Next

/
Oldalképek
Tartalom