Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - M

Menn esdorfer. Lakás-jegyzék. 1604 Lakás-jegyzék. Merkner. Membrez Jozefin, özv., magánzó, VI. Hunyadi-tér 2. Memkesz Ósiás, esztergályos m.,Vin,Vay Adám-u.6 Memlauer Béláné. özv., magánzó, ül, gyűrü-u. 4. Memmel János, könyvnyomdász, I, Csörsz-u. 51. — Mátyás, aranyműves, Mátyás-tér 12. Menchal Kelemen, fametsző,VIII. Losonczy-u. 13la. Menchsek József, nyomdász, n, tölgyfa-u, 20. Mencsik, (Mentsik). — Ferencz, könyvköő m.. VIII, Szerdahelyi-u. 7. — Ferencz, (Mentsik), dr..min. tan.,n,pasaréti út 13. Mencz Fer. József, órás- és éksz.,VIII, József-krt 44. Menczel 1. Menzl alatt is. Menczel Adolf, hivr* VII, kertész-u. 35. — Károly, bankhivatalnok, IX, Erkél-u. 3. — Lajos, takpt. tisztviselő, V, Lipót-korút 30. — Miklós, hiv.. III. Zsigmond-u. 24., — Zsigmod, raktárnok, VII, aréna-út 9la. Menczer, (Menzer). — Ábrahám, ntazó, I. alkotás-u. 31. — Adolf, magánhiv., VI. Podmaniczky-u. 47. — Adolf, maihabizományos, IX, Lónyay-u. 13. _ — Aladár, betűszedő, VIII, kender-u. 10. — Aladár, dr., ügyvéd, VI, Eötvös-u. 2. Tel. 95—35. — Albert, betűszedő, VID, József-körút 77—79. — Ármin, zsákkereskedő, V, dagály-u. 7. — Árpád, kir. szabad, biró, VIII, koszoru-u. 23. — Árpád, (Menzer), magánhiv., VI, felső erdősor 54. — Béla, r.-társ. főmérnök, VII, hajtsár-út 46. — Bernát, utazó. VIII, kálvória-u. 28. — Berta, magánhiv., VI, Izabella-u. 92. — Czeezilia, varrónő, VI, Szondy-u. 33. — Emil, magánhiv., ÜT. Lajos-u. 68. — Ernő, dr., orvos, VI, Szabolcs-u. 33. — Ferencz. kereskedő, VII, kertész-n. 22. — Fülöp,(Menzer),gabonaügyn.,VH,Damjanich-u.44. — Gyula, betűszedő, VI, aradi u. 17. — Gyula, magánhiv., V, váczi körút 36. — Gyula, magánhiv., IX, Lónyay-u. 13. — Henrik, vendéglős, VI, Röppentyü-u. 11. — Henriknó, özv., magánzó, VII, Kazinczy-u. 12. — Henrikné. varrónő, VI, hajós-u. 17. — Ignácz, magánhiv., IX. gróf Haller-u. 3. — Ignácz, napidíjas, IV, Kossuth Lajos-u. 1. — Ignáczné, özv., magánzó, VI. Izabella-u. 92. — Jakabné, magánzó. VIH, aggteleki u. 15. — Lajos, hivatalnok. VI, Eotvös-u. 41/6. — Lajos, keresk., V, Csáky-u. 3S. — Lajos, nvug. min. tanácsos, VI, Bajza-u. 20. — Lipótné, özv., magánzó. VII, Wesselényi-u. 58. — Márk. aranyműves, VII, Károly-körút 13. — Mór, pálinkamérő, VIII, vig-u. 20. — S. Sándorné, operai énekesnő,VI, Szondy-u. 28. — Salamon, maganzó, VII, Bákóczi-út 56. — Samu, mészáros, VI. Podmaniczky-u. 19. — Samu, pálinkakeresk.. ID. Lajos-u. 68. — Samu, vendéglős, IX, Ráday-u. 4. — Sándor, ügynök, VI, Izabella-u. 76. — Szeréna, magánhiv., VI, Izabella-u. 92. — Zsigmond, hivatalnok, IX, Máriássy-u. 1. — Zsigmond, pék m., VHI, örömvölgy-u. 18. Mend Gyula, ügynök, V. nádor-u. 43. — Henrik, hivatalnok, H, vitéz-u. 15. Mende Aladár, hiv., VI, váczi körút 31. — Albert, magánhivatalnok, VII, nyár-u. 18. — Béla, máv. tisztviselő, VI, kis János-u. 6. — Bódog, hirlapszerkesztő, IX. Lónyay-u. 14. — Károly, szabó m., VLLL, aggteleki u. 17. — Károlyné, szülésznő, VII. Rákóczi-út 86. — Lipót, festékkereskedő, V, nádor-u. 43. — Pál, üzletvezető, IV, Veres Pálné-u. 19. Mendege Istvánné, fehér varrónő,VU3, szüz-u. 3. Mendek Géza, kávéfőző, VI, Vörösmarty-u. 41. Mendel 1. Mendl. MendelényiIzidorné, nyugd.,VI,Liszt Ferencz-tér 14. — László, dr., kir. ügyész, I, úri-u. 3. — Vilmosné, özv., magánzó, VI, gyár-u. 23. Mendelovits, 1. Mendlovits alatt is. Mendelovits, (Mendelovics). — Ábrahámné, (Mendelovics), özv., varrónő,VII, Ist­ván-út 21. — Adolf,(Mendelovics)asztalosm.,Vin,aggteleki u.12 — Farkas, asztalos. VIII, vas-u. 16. — Mayer, asztalos, VII, Kazinczy-u. 39. Mendelsohn Györgyné, özv., magánzó, V, nádor-u. 5. — Hermán, ügynök, VII, nefelejts-u. 27. — J. Gyuláné, háztulajdonos, VH, Amazon-u. 6--8. — Sándor, ügynök, VIII, Dobozi-u. 11. Menderer Izsák, magánzó, VIII, német-u. 40. Mendi Dánielné, nevelőnő, I, Gellért-tér 3. Mendl, (Mendel). — Ábrahám, (Mendel), szűcs m.. IV, Károly-krt 22. — Alajos, czipész, m., III, kerék-u. 33. — Antal, ifj., utazó, VII, dob-u. 27. — Arthur, dr., ügyvéd, V, Deák Ferencz-u 12. Tele­fon 26 26. — Géza, máv. főmérnök, VI, Liszt Ferencz-tér 9. — Henrik, iró, III, újlaki rakpart 4. — Henrikné, özv., nyugdijas. n, vitéz-u. 15. — Hermanné, özv., magánzó, VI, Liszt Fer.-tér 9. — Jeromos, bizományos, V, alkotmány-u. 12. — Józsefné, özv., magánzó, II, Vérmező-u. 4. — Manó, (Mendel), keresk. s., VI, lovag-u. 15. — Mária, magánzó, IV, Havas-u. 2. — Márk, máv. ellenőr, VI, Szondy-u. 56. — Rezső, hajózási felügyelő, V, Lipót-körút 13. — Samu, bizományos, I, Verbőczy-u. 3. — Sándorné, özv., magánzó, VILI, nap-u. 6. — Simon, üzletvezető, VII. Bethlen-u. 9. Méndler Lajos, asztalos m., I., Bercsénvi-u. 9. Mendlik Aladár, vasúti mérnök. I, alkotás-u. 4. — Alajos, főreáliskolai tanár,VHI,József-u. 29. — Lujza, főgymn. tanár. Vili, József-u. 29. Mendlovits, 1. Mendelovits alatt is. Mendlovits Mór, kereskedő,VI, váczi körút 15. Mendoroszky Richárd, lapszerk., VI, Liszt Ferencz­tér 15, Mendré Ádám, kertész, IX, Ferencz-tér 5. Mendrey Gyula, máv.mozdony v. VII,Hungáiia-krt 233 Menesdorfer 1. Mennesdorfer. Menettó Antalné, özv., magánzó, III. szentendrei-u.7. Mengele Lajosné, özv.. tisztviselő, II. kút-u. 13. Mengl József, ács m., VI, fövény-u. 91. — Józsefné, háztulajdonos, VI, fövény-u. 91. — Mátyás, kőműves, IV. Királyi Pál-u. 16. Menguser Antalné, özv.,házmester,V,Széchényi-\i.8. Menhard Henrikné, özv., mag., VH, munkás-u. 7. Menheisz József, asztalos, IX, bokréta-u. 12. Menich, (Mennich). — András.(Mennich),konyhakert..X.szigligetiu. 23,b — Béla, üzletvezető, IX, soroksári út 88. — Ferencz, czipész m.,VHI, szigetvári u. 10 a. — Györgyné, özv., magánzó, VI, Szondy-u. 50. — István, fuvaros, X, Zsivora u. 7. — József, fuvaros m., IX, Ferencz-u. 12. — József, magánzó, X. kerepesi út 132. — Lajos, házfelügyelő, VIH. Ludoviceum-u. 4. — Lajos, ifj., (Mennich),kertész,X, szentmihályi út 34 — Pál, fuvaros, VHI. sárkány-u. 8. — Tamás, fuvaros, VH. mogyoródi xít 13. Meniga Krisztina, szabónő, IV, kecskeméti u. 2. Meninger György, asztalos m,, IX, dandár-u. 24. Menke Károly, gyári igazg., VHI, Rákóczi-út 71. Menkes Jakabné, kereskedő, VI, királv-u. 30. — Johanna, özv., magánzó, VH, Wesselényi-u. 54. Menkő Istánné, özv., mag., VI, Rákos-tér 28. — János, czipész, VH, István-út 43. Menner Álajosné, özv., nyugdijas. ü.gyorskocsiu. 22. — Borbála, házmesterné. H. Toldy Ferencz-u. 14. — Constantin, magánhivatalnok,VH, murányi u. 30. — Gusztáv, máv. hivatalnok, H, fő-u. 59. — Károly, postatakp. hiv., H, fő-u. 59. — Károlyné, özv., máv. nyugdijas, n, fő-u. 59. — Sándor, kereskedő, VH, uefelejts-u. 27-29. — Sándor, máv. hiv., VI, rózsa-u. 74.

Next

/
Oldalképek
Tartalom