Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1894 (8. évfolyam)

5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke

Czím-jegyzék. 389 Czím-jegyzék. Lakatosok. Köszörűsök. Köszörűsök. (L. Késmívesek.) Blazek Adolf, IV, zöldfa-u. 7. Nags* Bezső, n, fő-u. 11. Schubert János, özv., VII, király-u. 1. Schuberl János Pál, IV, gránátos-u. 3. — Nánd., IX, soroksári-u. 3. Szabó Pál, VIH, Baross-u. 1. Valesio és társa,VII. akáczfa-u. 64. Zollner György, VII, dob-u. 3. Kötanyaggyár. Magy. áll. kötanyaggyár, VI, Bévay-u. 16­Kötelék czikkek. Eisinger M. J. és fia, V, Mária­Valéria-u. 10. Kötélgyártók. Bleier és Weisz, VII, Károly-körút 1. Engländer és Preger, IV, Károly-kör­út 22. Fellner Ferencz, IX, soroksári-u. 43. — Laj., IH, mókus-u. 22. Flessner Józs., III, k.-korona-u. 62. Giesch Mihály, X, jászberényi-út 8541. Gruber Lajos és társa, V, váczi-körút 4. Holländer W. fiai, VI, király-u. 1. Kuncze Frigyes Fer., Hl, szent-endrei­út 24. Lazarus Ant., H, tégla-u. 10. Mandl József V, Erzsébet-tér 16. VI, amerikai-út 1868. Michels ópalankai kotélfonógyár, H, halász-u. 2. L. hirdetést. Moró Antal, II, mecset-u. 17. Pisch Miki, V, Arany-János-u. 25. Pollak József utóda, V, váczi-körút 26. Baichl Péter ifj., H, halász-u. 2. HF" L. hirdetést. Beitliauser Ján., X, marhahajtó-út 7308. Seller Antal, IV, Károly-u. 1. Simanek Péter, VIH, tömő-u. 31. Stern Frigyes, V, bálvány-u. 21. Tyroler B„ IV, Petőfi-tér 2. Kötéláru-raktárak. (Lásd kötélgyártók között is.) Brunner J. L. és tsa, V, v áczi-körút 46 Hauschild Albert, VH, Károly-körút 15. Heller Antal, V, váczi-körút 48. Nedelko Sánd., VH, Károly-körút 15. Silberstein József, V, váczi-köiút 26. Wachtel Gusztáv. V, váczi-körút 5. Wachtel Zsigmond,VH, Károly-körút 7. Kötő gép-raktárak. Pápai Manó, VI, Andrássy-út 14. Varró-, kötőgép és velocipéd javítóműhely. Kötő-gyárak és intézetek. Blumgrund Laura, V, Kálmán-u. 24. Braun Ilona, VH, kis-diófa-u. 16. Czéh Sándorné, özv., szül. Horváth Vilma, IV, Lipót-u. 1. Deutsch Eszter, VH, n.-diófa-u. 34. — Laura, IV, hatvani-u. 1. Farkas Hermina, V, S?échenyi-u. 1. Fazekas Károly, I, Attila-u. 95. Klein Adolf, VH, király-u. 75. Koch Károly, VH, dob-u. 59/61. Kranczthor Mórné özv., V, sólyom-u. 18. Krausz Mór, VH, Izabella-u. 12. Lindmayer Bóza, H, Fazekas-tér. Lisznvay Danó Zsigmondné, özv., VILI, üllői-iit 4. Mayer Mariska, V, Lipóttemplom-tér 6. Mandel Lajosné, özv., V, sólyom-u. 18. Mojsitovics Lajos, V, Lipót-körút 19. Pick Amáha, V, Lipóttemplom-tér 16. — Simonné, V, Lipóttemplom-bazár 2. Politzer Mór és fia, VI, király-u. 56. Puhr Edéné, VII, Klauzál-u. 35. Bózsa Klotild, IV, kötő-u. 8. Schmitz Ferencz, IH, Lajos-u. 178. Steiner Mór, VHI, ujvásár-tér 14. Somló Károly, VH, dohány-u. 36. Tauschek József, H, vitéz-u. 18. Wechsler Lajosné, V, Széchenyi-u. 1. Kötöszergyár. Moldoványi Sándor, H, fő-u. 27. Kövezök. Adolfer Józs., Vm, Magdalena-ú. 30. Benz Fer., VI, rózsa-u. 88. Hirsch Mihály, VII, Damjanich-u. 3. — Sebestyén és fia, VI, Andrássy-út 122. Obendorfer József, VIH, kálvária-tér 3. Pfozer Ferencz, VH, csömöri-út 111. Schrödling Tamás, VHI, Baross-u. 102. Beinisch Henrik, VH, István-út 35. Schöffer György, H. petrezselem-u. 8. Simkovits J., VH, csömöri-út 75. Szemlér Lőr., VHI, Karpfenstein-u. 12. Wagner Antal, II, kapás-u. 51. Winkler István, IX, jázmin-u. 8. Közjegyzők, kir. A közjegyzői kamara elnöke: Tokaji Nagy Lajos, kir. tanácsos, V, Deák Ferencz-tér 6. Gászner Béla, dr., V, bálvány-u. 2. Görgey Istv., IV, régiposta-u. 10. JeszenszkyDanó,IV,koronaherczeg-u.8. Kiss Aladár, IX, Kálvin-tér 9. Mannheimer Ign.. dr., V,Erzsébet-tér 15. Rupp Zsigm., kir. tanácsos, H, fő-u. 1. Steinbach Istv., dr., V, Deák-Ferencz­utcza 6. Tokaji-Nagy Lajos, kir. tanácsos, VI, Deák-Ferencz- tér 6. Weinmann Fülöp, dr.,VI,Andrássy-út 1. Weiser Kár., dr., VI, váczi körút 17. Zarka Dénes, VIH, muzeum-körút 2. Zimányi Alaj., H, lánczhid-u. 2. Központi fűtések. Vízvezeték-, légszesz- és fűtésberende­zési részv. társ., VI, Bajza-u. 32. L. hirdetést. Közraktárak. A magy. leszámítoló- és pénzváltó-bank közraktári vállalata. IX, Csepel-rak­part. Igazgatóság : V, Dorottya-u. 6. Keleti pályaudvar közraktári vállalat, VI, keleti pályaudvaron. Közszolga-intézetek. Duller Armin, az «Express»-intézet tu­lajdonosairoda : VH, dohány-u. 32. Herz Ferencz és fia, «első budapesti hordár-intézet» tulajdonos, irodája VH, kis-diófa-u. 11. Kútcsinálók. (Lásd légszesz- és vízvezetéki berende­zések.) Angelus Jakab, Vm, Baross-u. 45. Bullanda Jakab, VH, csömöri-út 35. Bürgermeister Ferencz, X, állomás-u 7341. Domjan István, H, Horvát-u. 28. Gold József, H, n.-Bókus-u. 5. Haslinger Jánosné, özv., VHI, Conti­utcza 29. Hauptmann Fer., VHI, német-u. 45. Hofbauer J. K., VI, Podmaniczky-u. 49. Hunderup Niels, Vi, király-u. 102. Lefeber A., VI, f.-erdősor 25. Iroda: VII, Erzsébet-körút 20. Malle János, Vm, Conti-u. 45. Morgenbesser Pál, I, városmajor-u. 45. Nagy József, IV, egyetem-tér 6. Nonn Ferencz, özv., H, törökőr-u. 2522. Pichler József, X, bánya-u. 7446/7. Bind Kár., VHI, óriás-u. 10. Roell Lajos, IX, üllői-út 65. Kút és szivattyúgyár és raktár. Geittner és Bausch, gyárV, nádor-u. 46. Közp. üzlet VI, Andrássy-út 8. L. hirdetést. Walser Ferencz-féle első magyar gép- és ttizoltószergyár, ha­rang és vasöntöde r.-t. Buda­pesten. VH, Bottenbiller 66. i^F" L. hirdetést. Ktit-raktárak. Grossmann J., VI, n.-János-u. 7. Hubert Fülöp és társa, VI, gyár-u. 48. Közönséges kutak, szívó és nyomó kutak és ezek alkatrészei. Különlegességi üzlet. Bauer Herman, VI, hajós-u. 7. Steiner Mór (bőr és viaszkos vázzon), VI, király-u. 2. Láda-gyartók és rakt. Kovácsovics Milani M., IV, hajó-u. 5. Schillinger Adolf, V, Széchenyi-tér 7. Techert Sim., VI, ó-u. 13. VI, Lázár-u. 14. V, bálvány-u. 20. Lakástisztító vállalat. Dietrichstein M., I. fővárosi ablak- és lakástisztító vállalat, V, Gizella-tér 3. WW L. hirdetést. Lakatosok. (L. vasbútor-gyártók.) Aczél Ján., VIII, Baross-u. 77. Alpár Ede, VI, új-u. 44. Árkay Sándor. VI, Csengery-u. 47. Balog Mih., IV, újvilág-u. 6. Barna Márton, VH, István-tér 4. - Mátyás, VH, István-tér 14. Barsy Imre, IX, üllői-út 25. Bartha Miki., IX, viola-u. 42. Bartos Lajos István, VH, k.-dob-u. 50. Bauer Nándor, VI, Teréz-körút 38. Beck Károly, VHI, József-u. 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom