Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Elemi iskolák. 480 Elemi iskolák. Tüzoltó-utczai elemi fiúiskola. (IX, tűzoltó-u. 88—90.) Igazgató-tanitó: Klement Alajos. Tanitók és tanitónők : Prém József, Hock János, Hock Jánosné, Kovács Gábor, Matkeidesz Imre, Tóth Margit, Székács Lázár, Blaschnek Károly, Wojtha Ele­mérné, Molnár Zoltánné, László Vilmos, Matheidesz József, Zonfalvy Emil, Péterfy Béla, Kador Anna, dr. Gsell Jánosné, Vaszilievics Irén. / Soroksári úti elemi iskola. (IX, soroksári út 75—77.) Igazgató-tanitó: Horváth N. János. Tanítók és tanitónők: Bacsinszky Ede (szabadságon), Faith István, Nemes Jenő, Pálfi Sándor, Kuthy János, Eger Teréz, Telek Erzsébet, Melléky Gézáné, Eördög Angyalka, Kreilisheimné H. Margit, Sándor Jolán. Gyáli úti elemi iskola. (IX, gyáli út 21.) Igazgató: Cavalloni Pál. Tanítók és tanitónők: Bencze D. Pál, Berey Pál, Bizik Jenő, Cserey Sándor, Gorda Gyula, Gurker Károly, Grigár Gyula, Kovács Nándor. László Ferencz, Vitéz Salamon, Specziár Béla, Abonyiné Keresztury Margit, Ádler Gizella, Bellaágh Mariska, Bellaágh Elvira, Hartí Vilma, Hartmann Aranka, Marfinetz Mariska, Nagy Erzsébet, Pfeiffer Gabriella, Szász Istvánné, Szemző Dezsőné, Winter Béláné. Soroksári úti elemi iskola. (IX, soroksári út 136.) Igazgató : Faller Jenő. Tanitók és tanitónők: Cserényi Béla, Fischer Artúr, Kántor Ferencz, Kelemen Ferencz, Lebanovits Szilárd, Lestyán Lajos, Papp András, Pesthy Sándor, Takách János, Váradi Sándor, özv. Belliázy Károlyné, Bieder­mann Erzsébet, Dénes Paula, Faller Jenőné, Futó Erzsé­bet, Jalovetzky Vilma, Lédeczy Margit, özv. Noyák Lajosné, Szinok Zoltánné, Szőgyi Dénesné, Timkó Éva, Wachsmann Emma, Viosz Ilona; Gyönyör Béla, Kozma Károly, Szigeti Jenő, SchwarzJakab,Witz Béla, hitoktatók. X. kerület. Szent László-téri elemi iskola. (X, Szt. László-tér 34.) Igazgató-tanitó: — Tanítók és tanitónők: Füle János, Hlavatsek József, Olty Antal, Both Imre, Tóth Lajos, Novoszád János, Kormányos István, Dausz Gyula, Tóth József, Újlaki Vil­mos, Virágh István, Stampay Sándor, Kállay Ferencz, Kelemen Ferencz, Tordai Ferencz, Farkas Anna, Lukács Imréné, István Józsefné,Schlisz Paula, Simonyi Zoltánné, Tordai Ilona. Halom-utczai elemi leányiskola. (X, Szent László-tér 1.) Igazgató : Biedl Győző. Tanitónők: Frankó Sándorné, Falvai Jolán, Hajdú Emilia, Hügel Emma, dr. Müller Edéné, Nell Ida, Bévész Emiiné, Schmidt Ilona, Takáts Ilona. Kápolna-téri elemi iskola. (X, kápolna-tér 4.) Igazgató-tanitó: Minké Béla. Tanitók és tanitónők: Beliczay Gyula, Szántó Zsig­mond, Szőcs János, Jónás Béla, Klinczing Borbála, Kreis­ler Sándor, Kosztelnik Ferenczné, Szőcs Jánosné, Lits Ödönné, dr. Dybas Oszkár, Haitsch Emma, Kemény Lajosné, Lantos Erzsébet, Nagy Mária, Bardócz Samu, Bácskay Mária, Bolgár Ferencz, Nessi Melinda, Lauffer Berta, Vértessy Jenő. Kada-ntczai elemi iskola. (X, Kada-u. 27—29.) Igazgató-tanitó: Bácz Ödön. Tanitók és tanitónők: Gróf Mihály, özv. Kados Aladárné, Kováts Alajos, Lantos Ferencz, Beiff Lajos, Sebaszto Gyula, Schandl Ferencz, Bácz Ödönné, Bévész Emil, Szabolcs Ferencz, Urbányi C. József, Bózsai Jó­zsefné, Campén Erzsi, Kemény Ilona, Pagács Etelka, Petrones Mária, Bosenberg Bóza, Bácz Ödönné, Szabolcs Ferenczné, Biel Lujza, Talpassy Margit, Thein Lilly. fflaglódi úti elemi iskola. (X, maglódi út 8.) Igazgató-tanitó: Gotléb György. Tanitók és tanitónők: Kardos Samu, Szüágyi Irma, Vrabély Mihály, Turcsyn Gusztáv, Lenkey Gyula, Jellinek József, Engländer Alajosné, Kemény Ilona, Strázsa An­dor, Érdős Géza, Konkoly Aladárné, Benczédi Irma, Erdős Margit, Erdős Gézáné, Berkes Etel. Templom-téri elemi iskola. (X, templom-tér 2.) Igazgató : Kemény János. Tanitók és tanitónők: Kenessey Béla, Szamossy Tibor, Dausz Ferencz, Szétsi Mihály, Hittig Gyula, Szétsi Mihályné, Földes János, Horváth Sándor, Kemény Já­nosné, Masa V. Béláné, Ilias Hona, Meyer Ferenczné, Földes Jánosné. Tisztviselő-telepi elemi iskola. (X, elnök-u. 3 Tei. Józs. 32-80.) Igazgató: Barton Imre. Tanitók és tanitónők: Bereczky Béla, Adamkovits Bertalan, Bálás Józsefné. Massauer Gyula, Kőrösmezey Gusztávné, Molnár Irén, Nohn Jenő, Tordy Győzőné, dr. Tiszti Lajosné, Bomhányi Sándorné, Zsödónyi Aranka. Simor-u. elemi iskola. (X, Tisztviselőtelep : Simor-u. 8.) Igazgató : Bomhányi Sándor.­Tanitók és tanitónők: AJmássv Kálmánné, Bachó Olga, Bosányi Ilona, Böszörményi Jenőné, Horváth Er­nőné, Kész Bózsi, Kmethy Pálné, Prágai Irma, Sömjón Géza, Schmoll Mária, Szedlacsek Blanka, Székely Be­zsőné, Záborszky Sándorné, Zsivora Elvira, dr. Budó Jusztinné, Szalatsy Ilona, Lázár Kálmánné, Bélák Jenő, Csányi Béla, Koczóh László, Kmethy Pál, Horvát Béla, Lósy Géza, Schönviczky Aladár, Wiener Pál. Hitoktatók : Aczél József, Birgmayer Győző, r.,kath., Szabó Kálmán, ref., Nagy Zoltán, ev., Deregnyői Ármin, izraelita. Pongrác u. elemi iskola. (X, Pongrác-u.) Igazgató: Balla Bernát. Százados-u. elemi iskola. (X, százados-u. — Te!. Józs. 34—09.) Igazgató-tanitó : Mócsy László.

Next

/
Oldalképek
Tartalom