Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaságok. 8fJfí Különféle részvénytársaságok. »Oarna állatkereskedelmi ós húsipari részvény­társaság. (VI, Andrássy-út 21.) Igazgatóság : dr. Siegeseu József, Bartha Lajos, Adorján Béla, dr. Rátkay Béla, Guttinann Salamon, László Lipót, Kluger Ignácz. Caro és Jelűnek szállítmányozási és beraktározási részvénytársaság budapesti fiókja. (V, nádor-u. 30. — Tel. T 229—26.) Képviselők: dr. Feuelitwang Benő, Kömládi Elemér. Czégvezető: Popper Sándor. Partus Béla, Caro husipari és kereskedelmi részvénytársaság, felszámolás alatt. (IX, Ráday-u. 22.) Felszámolók: Turnovszky Andor, dr. Kuhbecher Árpád. Carolus ingatlan forgalmi részvénytársaság. (Vir, Wesselényi u. 2.) Igazgatóság: Ungár Albert, dr. Krausz Béla, dr. Hajdú Sándor. Carpathia faértékesitö részvénytársaság. (V, nádor-u, 24. — Tel. T 102-78.) Igazgatóság: Somogyi Sándor, Kelemen István. Somogyi Ármin, Eisler Hugó. Carpathia ipari és kereskedelmi részvény­társaság. Carpathia Marmorindustrie-Actiengesellschaft. (V, Weierle Sándor-u. 10.) Tarnai Oszkár, dr. Barta József, Klein Zsigmond, Weisz Imre. Casa karbantartási és épületanyag kereskedelmi részvénytársaság. (VH, Erzsébet-körát 23.) Igazgatóság: "Wiener Ignáczné, Franki Ernő, Grün­feld Sámuel. Casein vegyészeti gyár részvénytársaság. (VHI, Tisza Kálmán-tér 24. — Tel. J 373-90.) Igazgatóság: dr. Grósz Imre, dr. Steinecker Ferenoz, Molnár Ferencz, Beckner Marczell. Cassandra likőrlepároló részvénytársaság. (I, Zita királyné-út 7.) Igazgatóság: Liebermann Mór. "Cellini» ezüst- és fémárugyár részvény­társaság. (VUJ, futó-u. 15. — Tel. J 376—64.) br. Bánffy Zoltán, Biró-Bachruch Lip7>t, br. Huszár Pál, dr. Bacsinszky Vladimir, Steiner Zsigmond, Rudnay Béla. Czégvezető: Graber Jenő. Celluloid árugyár részvénytársaság. (V, meder-u. 5.) Igazgatóság: Káldor Frigyes, Káldor Armin, Taucher LajoB, Schwarcz Béla, Micseh Endre. Czement, fakereskedelmi és ipari részvény­társaság. (V, visegrádi u. 14. — Tel. T 146—44.) Igazgatóság: dr. Jakab László, Kőrössy Pál, Jakab József, dr. Siegeseu József, Krausz Gábor. Czementipari gépgyár részvénytársaság. (VEI, Baross-u. 88. — Tel. J 354—87.) Molnár Ernő, dr. Frank Richárd. Heller Béla, Kovács Ede. Ciementipari és kereskedelmi részvénytársaság, felszámolás alatt. (VIII, Rákóczi-út 47.) Felszámolók: Fleischner Dezső, Fleischner Miksa, Central fakereskedelmi részvénytársaság. (V, bálvány-ii. 15.) Igazgatóság: dr. Sas István, Sas Lajos, Schmergel Ignácz, Schmergel Vilmos. Tárnoky Zoltán, özv. Spitzer Sándorné. Central kereskedelmi részvénytársaság. (VII, Rákóczi-út 6.) Igazgató: Reich Ferencz. Central mérleg részvénytársaság. (VI, ó-u. 27.) ^ Igazgatóság : Kertész Artúr, Krasznai Aladár, Eisler Centrum automobilkereskedelmí részvény­társaság. (V, Csáky-u. 47.) Igazgatóság: dr. Gratz Gusztáv, br. Radvánszky Albert, Döme Róbert, dr. Görgey István, Bárány Ká­roly, Docker József, dr. Vass Oszkár, Baumfeld Géza, br. Nagy Géza, vitéz Kontz Sándor, Dobrovay Dezső. Centrum diákház részvénytársaság. (IX, Ferencz-körút 38.) Igazgatóság: dr. Antal István, Bornemisza Géza, vitéz dr. Bánsághy György, dr. Hekler Antal, dr. Heller Farkas, dr. Lötz Antal, dr. Nagy Iván, dr. Nagy Sándor, dr. Szily Kálmán, dr. gr. Telekv Pál, dr. Vámosy Zol­tán. dr. Vér Tibor, Bittsánszky Géza. Centrum kiadóvállalat részvénytársaság. (IX, közt,elek-u. 1. Tel. J 434-91.) Igazgatóság: dr. gr.Telek,y Pál, dr. ifj. Szily Kálmán, dr. Balázs Károly, dr. Heckler Antal, dr. Vámosy Zoltán, dr. Antal István, Benkő Gábor, Bornemissza Géza, dr. Mikecz.Ödön, Trajber István, Vér Tibor, Nagy Iván, Kovács L. Ödön, Oláh Béla, Lengyel János, Oltay Károly, dr. Zakariás Sándor, Farkas János, id. Finály Lajos, dr. Lengyel Rezső, dr. Radnóthy István, Schrantz András, Tusa László, Tasnády Szüos András. Centrum raktárházak részvénytársaság. (V, visegrádi u. 7. — Tel. T 228—79.) Igazgatóság : Sonnenberg Marozell, clr. Káldor Ede, Székely Géza, Vogel Ödön, Schenker-Angerer Gottfried, Karpeles-Schenker István, dr. Saxlehner Tibor. Czégvezető: Szabó László. Centrum serfőzdék áruforgalmi részvénytársaság. felszámolás alatt. (V, nádor-u. 26. — Tel. L 980—88.) Felszámolók: Füstös Ernő, Kertész Arthur. Cerealia gabonakereskedelmi részvénytársaság. (V, nádor-u. 28.) Igazgatóság : Fleischl Sándor, dr. Fleischl Pál. CzégvezetŐk : Lőrincz Sándor, igazgató, Ransehburg Károly. Ceres gépkereskedelmi részvénytársaság. (VI, berlini tér 3.) Igazgatóság: Schwarcz Farkas, Barabás István. Czérnagombgyár részvénytársaság. (VH, Ilka-u. 36. — Tel. J 390—76.) Igazgató: Wieder Adolf. Czérnaipar részvénytársaság. (VIII, Conti-u. 40.) Igazgatóság: Szántó Béla, dr. Fazekas Imre, Engler Antal. Certus kereskedelmi részvénytársaság. (VIII, József-korút 16.) Igazgatóság : Schlesinger Lipót, March Oszkár. Czégvezető: Katona Dezső. Champignon telepek részvénytársaság. (Vm, Baross-u. 13.) Igazgatóság: dr. Haydu Gyula, dr. Czebe Ferencz, dr. Rohrer Aladár, Sternad István, Balogh Loránd, Szőke Jenő, Schmidt Richárd. Czégvezető : Deák Hugó Ferencz. Chemia magyar vegyiipari részvénytársaság. (IH, bécsi út 96. — Tel. T 299—93.) Igazgatóság: Heidlberg Ödön,,Heidlberg Imre, Vas Zsigmond, Freiberger Béla, Szél Árpád, Szeszler Hugó. CzégvezetŐk : Posztoezky Géza igazgató, Tischler Jánost. Chemofarma vegyipari részvénytársaság. (VI, Teréz-körút 15.) Igazgatóság: Kéri József. Bona József, Lukács Ferencz. Chinoin» gyógyszer- és vegyészeti termékek gyára részvénytársaság. (Dr. Kereszty és dr. Wolf.) (Gyár: Újpest, tó-u. 5. — Tel. L 906—80.) Igazgatóság: Krausz Simon, dr. Steinecker Ferencz, dr. Ilosvay Lajos, Magyar Pál, br. Radvánszky Antal, dr. Wolf Emil, dr. Vass Tamás, Dani Balázs, Iványi Lajos, dr. Deutsch Lajos, Szávoszt Zoltán, dr. Szomjas Lajos, Benes József, dr. Lukács György. Felügyelő-bizottság : Sorsich Béla, Fodor Dániel, Petschner József. Spitzer Gyula. Somogyi Imre, dr. Szabó Sándor. Igazgatók: dr.VVolf Emil, dr. Ungár Endre, dr. Fried 1 Gusztáv, Valkó Gyula. CzégvezetŐk: dr. Földy Zoltán, Stark Béla, Székelj' Lajos, Boér Tibor, Gábor Andor, Mészáros Győző, Weisz Sándor. Chirurgia gumi- és kötszeráru részvénytársaság. (VH, kertész-u. 27.) Igazgatóság: Vértesi Izsó, Laufer Frigyes. Geidu­schek Nándor. Chrom vegyiáru kereskedelmi részvénytársaság. (V, szent István-tér 15. — Tel. T 224—80.) Igazgatóság: dr. Rónai Dezső, Rónai Kornél, Zuoker Izsó. Czipőkellék és bőrkereskedelmi részvény­társaság, felszámolás alatt. (VH, Damjanich-u. 14.) Felszámolók: Wolf Jenő, Ehrenreich Aladár. Czipő kereskedelmi részvénytársaság, felszámolás alatt (V, Wekerle Sándor-u. 22.) Felszámolók: Elek Adolf, Faludi István. City ingatlan részvénytársaság. (IV, Deák Ferencz-u. 17.) Igazgatóság: Szikra Károly, Dénes Ödön. Clarus cukrász, csokoládé és sütőipari részvény­társaság. (VH, Rákóczi-út 15. — Tel. J 319—56.) Igazgatóság : dr. Bódy Tivadar, Freund Sándor, Kassai Pál, dr. Sándor László, Guthard Tódor, Kaszab Elemér. Riemer Miksa, Reisz József, Reisz Menyhért, Fuchs Lipót. Clayton A Shuttleworth Limited, felszámolás alatt. (Főtelep: London.— Fióktelep :VI, Vilmos császár-út57.) Felszámoló: Knoblauch Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom