Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) - M

Mezric zky. Lakás-jegyzék. 1617 Lakás-jegyzék. M ih al ic se k. Memkesz Ósiás, esztergályos m.,VHl,Vay Adám-u.6 Memlauer Imre máv. hiv., VILI, Rökk Szilárd-n. 19. Memmel János, könyvnyomdász, I, budaörsi út 34. — János, hivatalszolga, I, bán-u. 8. Menchal Kelemen, fametsző, VHI, Losonczy-u. 1 °.ja Mencser Gyula, nyomdász, VI, aradi u. 67. Mencsik, (Mentsik). — Ferencz, könyvkötő m., VHI, Szerdahelyi-u. 7. — Ferencz, (Mentsik), dr.,min. tan.,11,pasaréti fit 13. — Péter, házfelügyelő, VI, Huba-u. 4. Mencz Fer. József, órás- és éksz.,VIH, József-krt 44. Menczel 1. Menzl. Menczer, (Menzer). — Ábrahám, utazó, I, alkotás-u. 31. — Adolf, magánhiv., VI. Podmaniczky-u. 47. — Adolf, marhabizományos, IX, Lónyay-u. 13. — Aladár, dr., ügyvéd, VI, Eötvös-u. 2. Tel. 95—35. — Á.rruin, zsákkereskedő, V, dagály-u. 7. — Árpád, bérkocsis, VH. Almássy-tér 13. — Árpád, kir. szabad, biró, VIH, koszoru-u. 23. — Béla, r.-társ. főmérnök, VH, hajtsár-út 46. — Berta, magánhiv., VI, Izabella-u. 92. — Czeczilia, varrónő, VI, Szondy-u. 33. — Emil, magánhiv., IX, soroksári út 10. — Ferencz, kereskedő, VH, kertósz-u. 22. — Fülöp,(Menczer),gabonaügyn.,VH.I)amjanich-u.44 — Gyula, magánhiv., IX, Lónyay-u. 13. — Henrik, hiv. szolga, ATI, Thököly-út 74. — Henrik, könyvelő, VH, szövetség-u. 45. — Henrik, szatócs, V, váczi út 88. — Henrikné, özv., magánzó, VH, Kazinczy-u. 12. — Ignácz, napidíjas, IV, Kossuth Lajos-u. 1. — Ignáczné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 92. — Jakabné, magánzó. VHI, aggteleki u. 15. — Lajos, mészáros, V, kádár-u. 8. — Lajos, nyug. min. tanácsos, VI, Bajza-u. 20. — Lipótné, özv., magánzó, VH, Wesselényi-u. 58. — Márk, aranyműves, VH, Károly-körút 13. — Mór, pálinkamérő, VIH, vig-u. 20. — Salamon, magánzó, VH, Bákóczi-út 56. — Samu, mészáros, VI, Podmaniczky-u. 19. — Samu, pálinkakeresk., VH, akáczfa-u. 5. — Samu, vendéglős, IX, Báday-u. 4. — Sándor, papirügynök, VI, Szondy-u. 96/ö. — S. Sándorné, operai énekesnő,AT, Szondy-u. 28. — Szeréna, magánhiv., VI, Izabella-u. 92. — Viktor, gépész, V, személynök-u. 1—3—5. — Zsigmond, pék m., VTH, örömvölgy-u. 18. Mend Gyula, ügynök, V. nádor-u. 43. — Henrik, hivatalnok. H, vitéz-u. 15. Menda Lajos, zenész, IX, angyal-u. 5. Mende Aladár, hív., VI, váczi körút 31. — Albert, könyvelő, VH, holló-u. 10. — Béla, máv. dijnok, AT, Csengery-u. 45. — Bódog, hirlapszerkesztő, IX, Lónyay-u. 14. — Hugó, házmester, VIH, Mátyás-tér 7. — Károly, szabó m., VHI, aggteleki u. 17. — Károlyné, szülésznő, ATI, Rákóczi-út 86. — Pál, üzletvezető, VH, rózsa-u. 21. Mendege Istvánné, fehér varrónő,ATH, szűz-u. 3. Mendek Géza, kávéfőző, AT, Vörösmarty-u. 41. Mendel 1. Mendl. Mendelényi Izidorné, nyugdijas, VI, Liszt Ferencz­tér 14.' — László, dr., kir. ügyész, I, tárnok-u. 26. — Vilmosné, magánzó, V, nádor-u. 28. Mendelovits, (Mendelovics). — Ábrahámné, özv., varrónő, VH, István-út 11. — Adolf,(Mendelovics)asztalosm.,VHI,aggteleki u.12 — Farkas, asztalos, VILI, vas-u. 16. — Mayer, magánzó, ATH, kender-u. 7. Mendelsohn György, bankbizományos, V, nádor-u. 5. — Herman, ügynök, VH, nefelejts-u. 27. — J. Gyuláné, háztulajdonos, ATI, Amazon-u. 6—8. : — Mózes, ószeres, ATH, Vay Adám-u. 6. — Nátán, lakatos, ATH, Luther-u. 1/c. — Sándor, ügynök, VIH, Magdolna-u. 43. Mendi Dánielné, özv., magánzó, IX, angyal-u. 9. Mendl, (Mendel). — Ábrahám, (Mendel), szűcs m.. IV, Károly-krt 22. — Antal, mechanikus, VIH, fecske-u. 35. — Arthur, dr., ügyvéd, V, Deák Ferencz-u 12. Tele­fon 26-26. — Ferencz, tokkészitő, I, fehérvári út 155. — Géza, máv. mérnök, VH, Károly-körút 7. — Henrik, iró, IH, óbudai rakpart 4. — Henrikné, özv., nyugdijas, H, vitéz-u. 15. — Jeromos, kereskedő, I, Verbőczy-út 3. — József, ügyvédjelölt, V, hajnal-u. 2. — Lambertné, özv., (Mendel),mag.,I,városmajor-u.49 — Manó, (Mendel), keresk. s., VI, lovag-u. 15. — Mária, magánzó, I, Verbőczy-u. 3. — Márk, máv. ellenőr, VI, Szondy-u. 56. — Miksa, (Mendel', magánzó, ATI, dohány-u. 2. — Mór, varrógép ügynök, IH, vörösvári u. 33. — Rezső, hajózási felügyelő, V, Lipót-körút 13. — Samu, bizományos, I, Verbőczy-u. 3. — Sándorné, özv., magánzó, ATH, nap-u. 6. — Simon, üzletvezető, VH, Bethlen-u..9. Méndler Lajos, asztalos m., I., Bercsénvi-u. 9. Mendlik Alajos, főreáliskolai tanár,VIH, József-u.29. — Ferenczné, özv., nyugdijas, I, Krisztina-körút 9. — Lujza, főgymn. tanár, VIH, József-u. 29. — Zsigmond, házmester, ATH, Hunyadi-u. 48. Mendlovits Mór, kereskedő,AT, váczi körút 15. MendreyGyula,máv.mozdony v.,VH,Hungária-krt 239 Menesdorfer 1. Mennesdorfer. Ménesi Gyula, asztalos, VH, tábornok-u. 18. — Sándor, utazó, VIH, Szentkirályi-u. 3. Mengele Lajosné, özv., tisztviselő, n, kút-u. 13. Mengl József, ács m., AT, fövény-u. 91. — Józsefné, háztulajdonos, VI, fövény-u. 91. — Károly, házmester. I, Enyedi-u. 4. Menguser Antalné, özv.,házmester,V,Széchényi-u.8. Menheisz József, asztalos, IX, bokréta-u. 12. Menich, (Mennich). — András,(Mennich),konyhakert, X, Kántorné-u. 10. — Ferencz, czipész m.,VTH, szigetvári u. 10/a. — József, fuvaros m., IX, Ferencz-u. 12. — József, majoros, X. Zalán-u. 30. — József, napidijas, VLH, szigony-u. 9. — Lajos, házmester, ATH, Ludoviczeum-u. 4. — Lajos, (Mennich), kertész, X, Vértes-u. 5. — Pál, fuvaros, VIH, Orczy-út 28. — Tamás, fuvaros, AH, mogyoródi út 13. Meniga Krisztina, szabónő, IV, kecskeméti u. 2. Menke Károly, gyári igazg., ATH, Bákóczi-út 71. Menkes Jakabné, VI, kereskedő, király-u. 30. •— Johanna, özv., magánzó, VH, Wesselényi-u. 54. Menner 1. Mechner alatt is. Menner 1. Méliner alatt is. Menner Alajosné, özv., nyugdijas, H,gyorskocsi u. 22. — Borbála, házmesterné, lí, Toldv Ferencz-u. 14. — Gusztáv, máv. hivatalnok, H, fő-u. 59. — Károly, ptakarékp. hivatalnok, n, fő-u. 59. — Károlyné, özv.. máv. nyugdijas, H, fő-u. 59. — Ödön, gyakornok, H, fő-u. 59. — Pál, magánzó, H, gyorskocsi u. 22. — Sándor, máv. hiv., VI, rózsa-u. 74. Mennesdorfer, (Menesdorfer). — Ferencz, mozdonyvezető, VI, sziv-u. 59. — Gusztáv,(Menesdorfer),gépszer., VTH, Baross-u.92. -— Kálmán, lakatos, IH, bécsi út 96. — Károlyné. özv., (Menesdorfer), mag., H, fő-u. 73. Mennich 1. Menich. Mennyey Istv., belügymin. titkár, I, casinó-u. 2. — László, kir. tábl. biró,VIH, Esterházy-u. 24. Menohem Izsák, kereskedő, VT, váczi körút 31. Menovits Tamás, papucskészitő, VH, Gizella-út 16. Menráth Mátyás, szabó, VIH, Baross-u. 94. — Miklós, szűcs m., IV, Szervita-tér 8. Menschel Károlyné, özv., czukrász, IV, bástya-u. 35. Menschik Károly, diszletfestő, VH, Dembinski-u. 46. Menser Melánia, franczia tanitó,VI, nagymező-u. 27.

Next

/
Oldalképek
Tartalom