Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

192 Kerekegyháza Fényképész: Végh Sándor. Fűszer- és vegyeskeresk.: Szabó János. T.: 6. Helyben szabadult, 1919 óta önálló- Közs. képv. test., Levente Egyl. és Ipartest, tagja. Háború alatt 1917-től segédszolgálatot tel­jesített. 3 sógora hősi halált halt. Báthorí István, Kunítzer Bertha, Pósfai János, Sándor László, Sebeska József, Sirós István, Szigethy József. Tich Balázs, Tich Imre, Trepák Károly T.: 19, Túri Antal, Verkner Aranka. Férfi szabók: Dudás János. Ujkécskén szabadult, 1921 óta helyben ön­álló. Ipartest, elnök, közs. képv. test. tag, kath. egyház tanácsosa. Levente egyesület, sport egylet alelnöke. Hadi szolgálatra 1914- ben vonult be, szerb, olasz és francia fog­ságban volt 5 évig. Cotter József, Szabó Balázs, Szé­chényi István. Földbirt okosok: Fizek János, 60 kh. földjén gazdálkodik, középiskoláit Nagykőrösön és Kecskeméten végezte, helyben előbb illatszertára volt, közs. képv. test. Levente egyl, tagja. Feleségének polg, isk. tanárnői oklevele van, Langó László. 200 kh, földön gazdálkodik. Közs. képv. test. tag, Tkp. alelnöke, kath. egyház tanácsosa. Katona idejét béke években a 38-ik gyalog ez­rednél szolgálta. Dr. Móczár Antal. 800 kh. föld tulajdonosa, középiskoláit Kecskeméten végezte, doktorátust Kolozsváron tett Kerekegyházi első tkp., Faluszöv, elnöke, közs. képv. test., iskolaszék és kath. egyház­tanács tagja. Világháborút 1915-től végig har­colta s mint hadnagy szerelt le. Kitüntetései: Sign. Laudis, kis ez. és bronz v. é., porosz ez. harci érem, Károly cs. kér. Szappanos Elek. 980 kh. birtok tulajdonosa. Középiskoláit s a Gazdasági akadémiát Debrecenben vé­gezte. Tkp. felügy biz. tagja. Acél Szabó János 70 kh., André Balázsné 204, Bán Károlyné 52, Borbély József 118, Dr. Farkas Zol- tánné Kecskemét 1204, Faragó Fe­renc 76, Francia Kiss György Kecs - kémét 64, Hajagos Sándor 55, Héjjas István Kecskemét 210, Héjjas Sán­dor Kecskemét 60, Hild Károly Szolnok 252, Jancsik István 160, Juhász András 60, Kerekegyháza község 418, Langó János 97, Osko’ás János 64, Pincei József Fülöpszállás 52, K. Szabó László 45, Tóth László Kecskemét 62, Dr. Móczár Antal 560, Szappanos Istvánné 168, La- bancz Gergely 108, Tóth Gergely 40, Laczi József 40, Dr. Jana Lerenc 40, Hild Lujza 250, Pethes Sándor- né 80, vitéz Sándor Ferenc 33, vitéz Rimaszombati Mihály 24, Trankó István 25, Balog József 50, Denner János 27, Bujdosó János 22 kh. Bérlők: Dr. Móczár Antal 252 kh., Tulajd.: Hild Károly, lejár 1931-ben, Székely József 127, tulajd.: Jancsik István, lejár 1932-ben, Tözsér Alajos 128, tulajd.: a község, lejár 1933- ban. Szőlőbirtokosok : André János 9, özv. Farkas Zoltánné 110, Ficzek Edéné 7, Dr. Móczár Antal 45, Szappanos Istvánné 36 kh. Gabona és terménykeresk.: Lusztig János, T.: 7. Reisz Erzsébet, Beck Sándor. T.\ 10. Gépkeresk. és ügynök : Kántor Ferenc. Géplakatosok: Beliczei János, Velen- szki János. Hentesek és mészárosok: Biró Imre, Gyóni Mihály, Meleg Gyula, Posvai Lajos, Povelka György, Véber Antal. Ingatlanügynök: Faragó Mihály. Korcsmárosok: Deák Ferenc, Horváth Istvánné, Kántor József, Nyilas László, T.: 16. Pane Istvánné, Fi­czek Edéné. Kádárok : Czerovszki József, Samu Pál. Kalapos : Tugyi József né. Kosárfonó: Almási Sándorné. Kéményseprő: Huszár Miklós. Kovácsok: Boda Pál, Kaldenecker Pál, Ordasi Mihály, Rádi Pál, Riez János, Szegedi Pál. Kőművesek : Kövics István, Sturc Fe­renc, Sturc István. Könyv és papirkeresk.: Borvinki Anna, Pálinkás Pálné. Kötélgyártó: Gyenes Ferenc. Lakatosok : Hagymássy Nándor, Som­mer Péter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom