Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

Izsák 189 Mészárosok és hentesek : Manyacza- kanov László, Ritter Ernő, Papp Ist­ván, K. Tóth József, Izsák Imre. Mozgóképszínház: Kutí József. Órások és ékszerészek : Hegedűs Már­ton, Palotás Ferenc. Pékek: Kellő József. Helybeli család sarja, iparát is itt tanulta, majd Kunsztmiklóson,Debreczenben, Pesterzsé­beten praktizált. Kecskeméten az ipari kiállításon mint segéd, oklevelet nyert, 1929-ben önállósítja magát. Mint kiváló^sportember, több dijat nyert. Máté Tóth István. Kiskunmajsáról származik, iparát is ott tanulta, majd Kecskeméten, Szegeden, Félegyházán, Do- rozsmánés Kiskőrösön működött. 1925-ben ön­állósítja magát Izsákon, majd üzletét áthelyezi Szegedre. 1927-óta ismét Izsákon bir üzlettel. Az ipartestület mester és tanoncvizsgáló bizott­ságának tagja, szakmájában vezető mester. 1914- ben a 38. gy. ezr.-hez vonult be, az orosz, szerb és olasz harctereken küzdött s az összeomláskor szerelt le. Nős, három gyermeke van. Ozv. Ferencsík Gyuláné, özv. Izsák Sándorné. Rádíószaküzlet: Boldog Jenő. Rövidárukereskedő: Dobrai József. Régi iparoscsaládból származik, szakmáját Félegyházán és Izsákon tanulta, majd Bpesten, Kecskeméten és Félegyházán működött. 1926- ban önállósítja magát és megalapítja jelenlegi rőfös és rövidáru-kereskedését. 1915-ben a 10. lovas-tüzérekhez vonult be, az olasz, orosz és román harctereken küzdött, két Ízben sebesült, az összeomláskor szerelt le. Kitüntetései: kis- ezüst, bronz v. é., Károly cs. kér. és Német Vasker, Ambrus József, Kecskemétről származik, kereskedelmi isko­láit és szakmáját is ott végezte, majd Kecske­méten és Bpesten praktizált. 1921-ben önállósítja magát Izsákon, feleségével együtt megalapítják jelenlegi rőfös és'rövidárukereskedésüket. 1914- ben a 29. gy. ezr.-hez vonult be, az orosz harc­téren egyizben sebesült, majd fogságba került, honnan csak 1920-ban került vissza. Ruhakereskedő: Fischer Zsigmond. Sertéskereskedők: Abonyi Andrásné, ifj. Sponga István Szabók. Féf^iszabók: Bodor Imre, Cson­tos Ferenc, Faragó Mihály, Fehér Károly, Fischer Zsigmond, Kerekes Gáspár, Karácsonyi István, Magyar Bertalan, Mezei Gábor, Morvái Ist­ván, Simon Lcjos, Vass Mihály, Pilt­mann István. Nőiszabó: Hatvani Etelka. Szállodák : Jobb mint otthon, tulaj'd.: Faragó János. Kaszinó-vendéglő, tulajd.: Izsák Gábor, bérlő: Rózsa István. Szeszfőzde: Községi szeszfőzde. Szíjgyártók és nyergesek : Magyar Ist­ván, Mezei László Szikvizgyárak : Tóth Imre. Czeglédi gazdacsaládból származik, 1906-óta Izsákon 32 holdon önállóan gazdálkodik, jelenleg 12 holdon folytat mezőgazdálkodást és szőlő- mivelést. 1913-ban alapította szikvizgyárát. Há­ború alatt az’orosz és olasz harctereken küzdött, egy ízben sebesült s az összeomláskor szerelt le, Nős, egy gyermeke van. Fodor József. Szobafestő és mázoló: Nagy Imre. Szűcsök: Szentmiklósi Péter, Varga László. Tánctanár: Tarjányi Jánosné. Temetkezési vállalkozók : Kállay Lajos, Kiss Gergely, Varga Gábor. Tüzelőanyagkeresk.:i£fss András T.: 13. Háromszékmegyei székely nemesi családból származik, polgári iskoláit Hosszufalun végezte, felsőkeresk. érettségit tett. Egy ideig a Bpesti Gerbeaud cukrászdánál működött, majd a Pesti Magy. Keresk. Bank tisztviselője lett. 1921-ben alapította izsáki épületanyag, tüzifakereskedését és fűrésztelepét. Háború alatt a brassói honvé­dekhez vonult be, az orosz, román és olasz harctereken küzdött, egy Ízben sebesült. Ki­tüntetései : kisezüst v. é., Károly cs.ker,, sebesü­lési érem. Szolgált a székely hadosztályban és a Nemzeti hadseregben is. Szőke Károly, Hojma János, Muran- csik János, özv. Galgóczy Ágostonné és Izsáki Népbank. Ügynökök Bor és szeszügynökök: Vicze István, Farkas Endre, Da- másdi Dezső, T.: 15. Miskár Imre, Varga István, Hajdú Imre. Fejszés Sándor, Kuti József. Gabona és ter­ményügynökök : Dalmady Benő, K. Szabó György, ifj. Muráncsik Sándor. Vendéglők: Jobb mint otthon, Izsák Gábor, Izsák László, Ipartestület. Vitézek: Bárdi Mihály dohányárus, Rózsa István és Borsodi Mihály földmivesek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom