Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke

Kút-raktárak. Czím< -jegyzék. 379 Czím-jegyzék. Lakatosok. Kút-raktárak. Grossmann J., YI, n.-János-u. 7. Hubert Fülöp és társa, YI, gyár-u. 48. Közönséges kutik, szivó és nyomó kutak és ezek alkutrészei. Különlegességi üzlet. Steiner Mór (bőr és viaszkos vázzon), YI, király-u. 2. Lakásliirdetés. Budapestilakás-birdető és kiadó hivatal, Y, Gizella-tér 3. «Oiketerion», Feitzinger és társa, YI, Teréz-körút 19. Láda-gyártók és rakt. Sehillinger Adolf, Y, Széchenyi-tér 7. Spitzer Samu, YI, n.-mező-u. 52. Teehert Sim., VI, ó-u. 6. Lakatosok. (L. vasbútor-gyártók.) Aczél Ján., VIH, külső-stáczió-u, 7. Adler Lajos, VHI, n.-templom-u. 21. Arkay Sánd« r. VI, Csengery-u. 47. Balog Mih., IV, újvilág-u. 6. Barna Márton, VII, akáczfa-u. 57. Barsy Imre, IX, üllői-út 25. Bartha Mild., IX, viola-u. 42. Bartos Lajos Istv,, VH, k.-dob-u. 6. Bauer Nándor, VII. király-u. 71. Bayer Lajos és Beck Károly, IX, Ló­nyay-u. 7. Behringer István, H, fő-út 81. Beloczy Istv., V, Erzsébet-tér 12. Benes László, VH, akáezfa-u. 32. Berberich Kár., YH, kisdiófa-u. 16. Berkes Kálin., VBI, Hunyadi-u. 4. — és Grúnyald, V, Gizella-tér 3. Bernadek Ödön, VH, Csányi-u. 8. Berzai Mihály, VI, sziv-u 6-'. Biró Antal, Vili, stáczió-u. 36. Bohner Ödön, V, Arany-János-u. 27. Bloch Lőrincz, III, serfőző-u. 12. Bölcskevy Tivadar',VHI, József-u. 61. Branikovits József, VII, kertész-u. 26. Brill Ferencz, VI, Teréz-körút 43. Bracky József, IV, molnáx-u. 11 ós Fer.­József-rkp. 12. Bründl Vilmos, VI, n.-mező-u. 11. Büchler Fülöp, III, Lajos-u. 140. Császár Gyula, IX, soroksári-u. 10. — József, VBI, stáczió-u. 4. Csasznek Kár., IV, r.-posta-u. 4. C;ik Aurél, VHI, kis-templom-u. 4. Csizinszky Mihály, VI, király-u. 38. Czagány József, VH, hársfa-u. 9. Czakó Pál, VB, Klauzál-u. 12. Dandier Lipót, V, k.-váczi út 1411. Dávid Károly, YI, Desséw£fy-u. 34. — Mih., VI, Dessewffy-u. 34. Dausz Adám, X, indóház-u. 7469. Delli-Zotti és Opletál,VIB, n.-templom­utcza 6. Dobó István, YH, Garay-tér 5. Dunai György, VI, ó-u. 50. Ebenführer György, IV, hatvani-u. 7. Enter István, B, vitéz,-u. 16. Farkas Gyula, VIH, Prater-u. 44. — János, VIH, Prater-u. 64. Fischer Henr., VH, Rombach-u. 3. — Mór, VI, király-u. 14. Fischer Rezső, VIH, ujvásár-tér 7. Fleischmann Károly, VH, király-u. 21. Fodor Béla, V, külső váczi-út 1416. Földesy Istv., YH, király-u. 56. Freund Mór, VIII, újvásár-tér 6. Friedrich & Heidinger, YI, Deák-Fer.­tér 17. Fuchs Ede, VIH, Kisfaludy-u. 25. ós VI, király-u. 19. — János, VH, dob-u. 7. — József, VBI, aggteleki-u. 19. — Kár., VIB., fhg-Sándor-u. 18. Fülöp Lőrincz, VIH, kerepesi-út 39. Gabrielisz Gáb., IV, zöldfa-u. 36. Gajdossik Béla, VIH. Stáhly-u. 13. Galowtsik Márton, VI, Szabolcs-u. 15. Ganguscli János, VIH, M.-Terézia-tér 1. Garay Béla, nyiri,VI, váczi körút 37. Gáspár Mih., VIB, Madách-u. 6. — Imre, VII, István-út 29. Gernedl F., Ill, serfőző-u. 4. Geschrei Nánd., B, fazekas-u. 7. Gratzl Ján., X, jászberényi út 8453. Griller Ignácz, Hl, bokor-u. 6. Grossmann Mór, VI, szerecsen-u. 44. Grünhut Fülöp, VH, dob-u. 22. Haasz Fer., IX, angval-u. 8. Haraszti János, IY, Deák-Ferencz-u. 15. Hattyasi Zoltán. VIH, népszinház-u.30. Heckert Károly, VI, ó-u. 18. Held Ján., YH, óvoda-u. 9. Hegedűs Endre, VIII, vas-u. 3. Henter István, VIH, gvöngytyúk-u. 10. Her r ann János, II, szalag-u. 18. Hlaváts Laj., VH, n.-diófa-u. 34. Hlavsa Ferencz, VII, százház-u. 3. Hodusz József..VIH, Kölcsey-u. 45. Hoffer Gyula, I, líri-u. 12. Horváth Antal, IV, M.-Valéria-u. 15. — Bern. Albert, IY, M.-Valéria-u. 15 Huber György, I,Svábhegy, költő—u. 63. — Laj., I, szarvas-tér 1. Igó János, VHI, fhg-Sándor-tér 4. Illés és Nándori, Y, József-tér 12. Jablonszky Ján., Y, sas-u. 18. Jakab Andr., IX, tüzoltó-u. 7. Jungfer Gyula, VIH, Berzsenyi-u. 6. — Nánd., VI, szerecsen-u. 21. Kada Ágoston,VIH, rigó-u. 1. és IV, hal­tér 5. Kalamásnik Márk, V, Árpád-u. 6. Kaum Józse", IV, Lipót-u. 45, Kaufmann Rezső, V, sétatér-u. 5. Kenessey Ernő, IX, Lónyay-u. 2. Kiss József, III, kis-czelli-út 49. Klein Bernát, VIB, Tököly-u. 6. Klein Márton, YI, Petőti-ú. 3. — F. W„ VIH, Illés-u, 11. Knausz V., IX, tüzoltó-u. 25. Kobera Manó, VIII, örömvölgy-u. 6. Kobold Károly, VII, viztorony-u. 2659. Kobolt Ferencz, IX, Mártou-u. 19. Koller Nánd., B, Toldy-Ferencz-u. 59. Komlósi M., H, csalogány-u. 45. Korompay gost, YII, akáczfa-u. 6. Korsinek Ede, VI, aradi-u. 14. Kostyák Ant., VII, Klauzál-u. 7. Kray István, VII, Izabella-u. 32. Kreutz és Oppenhausen VII, csömöri­írt 12. Krieszhaber Győző, VI. váczi-körút 19. Kucora Fer., VLf, n.-diófa-u. 25. Kudlich J,. YH, Klauzál-u. 30. Kugler F. J., YI, Vörösmarty-u. 24. Küzmös Sánd., YHI, őr-u. 10. Lakos Laj., IY, kalap-u. 13. j Laufer S., VB, Vörösmarty-u. 12/a. ' Lázár Fer., Y, Zrinyi-u. 7. •— József, YII, Kl tuzál-u. 7. Lederer József, IX, Lónyay-u. 26 Leidenberger Lajos, Y, vadász-u. 6'.. Leiner Antal, VH, rózsa-u. 16. Leitner János, VI, Vörösmarty-u. 54, Lepter Ján., VIII, Szilág.vi-u. 3. WÜT L. hirdetést Lingl Henrik, III, Zsigmond-u. 12. Lisatz Antal, VI, Eötvös-u. 8. Lochner A., IV, bástya-u. 26. Márkus Sándor, VI, szerecsen-u. 50. Maurer János, VIII, azííz-u. 4. Mauritz Kálm., IV, Lipót-u. 47. Mester József, VII, Almása.y-tér 17. Mitzner Ign., VHI, népszinház-u. 44. Módi Frigyes, VII, dohány-u. 106. Mohilla K.', V, Klotild-u. 18. Molnár Lajos, I, mészáros-u. 6. — Laj., YH, Miksa-u. 7. Muschinek Ján., H, kapás-u. 17. Nagy Imre, VI, új-u. 36. — Ján., VH, cserhát-u. 16. — Mihály, VIH, k.-stáczió-u. 32. Naschitz Mór, V, vadász-u. 19. Nemes György, VH, Kazinczy-u. 6. Neumann Antal, B. fő-u. 41. Nóvák Ant., VI. Lázár-u. 11. — János, VI, rózsa-u. 86. Opletál József, VIH, kis-templom-u. 1. Pader Nánd., VH, nefelejts-u. 12. Paschka Lajos, VI, aradi-u. 37. Pataky Sándorné, ozv., YHI, Röck Sz.­u. 25. Pick Ede, YI, váczi körút 17. és Pod­maniczky-u. 71. Plunderich Fer., VI, rózsa-u. 74. Polatsek Antal, VI, szív-u. 15. Pozsgai Lip., VHI, népszinház-u. 13. Proiszel József, YBI, Józs.-körút 74. Prokop Fer., VB, Wesselényi-u. 63. Rang Ágostonné, H, török-u. 42. Réhm Ist/án. I, kereszt-u. 1. Reich Albert ós Jakab, IX, mester-u. 31. Reitter Mátyás, I, horgony-u. 68. Riedl György, V, nádor-u. 16. Riesz Márkus, VIH, kerepesi-út 33. Rill Lajos és társa, IX, pipa-u. 14, c. Roch F., H, csalogány-u. 35. Rosenauer Rezső, IX, üllői út 37. Rosenthal Frigyes, VIH, ujvásár-tér 234.. sz. bódé. Rothberger Ignáczné, YII, dob-u. 11. Rotter Kelemen, VI, szív-u. 31. Röck Ede, VHI, Rökk-Sz.-u. 29. Sátori Pál,. VII, kertész-u. 1 4. Schachinger Kár., IX, Ferencz-tér 16. Schäffer K., H, lánezhid-u. 2. — Simon, VI, Hunyadi-tér 10. Scherer György, II, kacsa-u. 22. Schiller Henrik, V harminczad-u. 4. Schimnovánszky Eva, IX, dandár-u. 27. Schin Kár., B, iskula-u. 44. Schmellhegger N.jrl, országház-u. 41. Schmidt Bernát,VBI, népszinház-u. 29' — József, YHI, tavaszmező-u. 6. Schnell Károly, I. Krisztíua-u. 9. — József, II, Attila u. 62. Schramm István, Y, sétatér-u. 3. Schreiber Ant., I, János-u. 19. Schröder K„ IV, hal-tér 3. Schüschmann Demeter, V, n.-korona­u. 22. Schváb Jánosné, VIH, tömő-u. 25. — Lőrincz, VI, rózsa-u. 53. Schwarz Ant., VH, Rottenbiller-u. 32. Sebestyén D., IX, soroksári-u. 45. Sireh Antul, IX, soroksári-u. 39. — Kár., VHI, stáczió-u. 48. Somogyi Pál, VII, k.-dob-u. 32. Spika József, VH, Csengery-u. 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalom