Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora - K

Kohlh—Kohn. Lakás-jegyzék, 1072 Lakás-jegyzék. Kohn—Kohn. Kohn (Kon, Konn). — Paulina, mosónő, IX. soroksári irt 32. — Paulina, magánzó, VII, dohány-u. 63/6. — Paulina, özv., magánzó, VI, ó-u. 3­— Péterné, özv., magánzó, VI, Andrássy-út 79. — Eachel, magánhiv., VI, Eötvös-u. 41/6. — Rafael, utazó, "VTH, József-körút 28. — Regina, lakáskiadó, VII, dohány-u. 48. — Rezső, magánhiv., VI, dalszinház-u. 10. •— Rezső, bankhiv., VI, Podmaniczky-u. 5. — Rezső, nyomdahiv., VI, rózsa-u. 63. — Richárd Károly, vésnök, IV, ujvilág-u. 15. — Róza, magánzó, VI, Teréz-körút 3. — Róza, özv., magánzó, VI, váczi út 17. — Róza, magánzó, VII, Vörösmarty-u. 13. — Róza, fényképész s.. VI, király-u. 31. — Róza, pénztárosnő, VIII, Luther-u. 1/6. — Róza, kifőző, VI, csángó-u. 6. — Róza, varrónő, VII, dob-u. 36. — Róza, varrónő, V, Dráva-u. 1324. — Róza, magántanitónő, VI, Szondy-u. 56. — Rozália, özv., háztul., Ill, Lajos-u. 139. — Rudolf, czipőfelsőrészkész., Vili, kalvária-tér 3. — S. Vilmos, ker. ügynök, V, sas-u. 20—22. — Salamon, bérkocsis s., VHI, Dugonics-u. 5. — Salamon, bérkocsitul., VHI, gólya-u. 8. — Salamon, esztergályos, VH, n. diófa-u. 11. — Salamon, keresk., VH, Damjanich-u. 34. — Salamon, kocsirendező, VI, bajnok-u. 15. — Salamon, közszolga, VH, dob-u. 28. — Salamon, posztóczipőkészitő, VI, Vörösmarty-u. 69. — Salamon, rőfösker., VH, kisdiófa-u. 10. — Salamon, szatócs, Vn, István-út 13/a. — Salamon, szatócs, VHI, örömvölgy-u. 12. — Salamon, ügyvédj., VH, Károly-körút 9. — Salamon, ügynök, VH, Csányi-u. 12. — Salamon, zöldségker., VH, István-tér 8. — Salamonné, szücsáruker., VI, király-u. 20. — Salamonné, özv., nyug.tanitónő,VII,dohány-u. 82. — Samu, bérkocsitul., VIH, Madách-u. 13. — Samu, hordár, VH, holló-u. 10. — Samu, irodaszolga, VI, király-u. 38. — Samu, kárpitos, VI. király-u. 6. — Samu, kávés, VH, Murányi-u. 34. — Samu, ker. ügynök, VI. király-u. 48. — Samu, lakatos s., VHI, örömvölgy-u. 10/a. — Samu, nyomdász s., VI, Csengery-u. 15. — Samu, órás, VIH, n-fuvaros-u. 27. — Samu, ószeres, VIH, Kenyérmező-u. 3/a. — Samu, papirkeresk. s., VH, Almássy-u. 4. — Samu, szabó s., VH, István-út 3/a. — Samu, szabó s., VH, szövetség-u. 45. — Samu, szatócsüzletvez., VI, váczi út 87. — Samu, szatócs, IX, bajnok-u. 10. — Samu, varrógépügynök, IX, üllői út 21. — Samu, vonatlakatos, VI, szt László-út 13. — Samu, zsibárus, VHI, Erdélyi u. 41. — Samu, (Kon), kazánfűtő, VIH, losonczi u. 8. — Samuné, özv., magánzó, VH, Erzsébet-körút 37. — Samuné, özv., varrónő, VH, király-u. 15. — Sámuel, czipőkeresk., VIH, kerepesi út 43. — Sámuel, dr., főrabbi, VII, holló-u. 4. — Sámuel, gabonaügynök, VH, dohány-u. 14. — Sámuel, gyümölcskeresk., IX, Czuczor-u. 10. — Sámuel, keresk. s., VH, kis diófa-u. 3/a. — Sámuel, fehérneműkészitő, VIH, bérkocsis-u. 17. — Sámuel, szűcs s., VH, dob-u. 10. — Sámuel, szabó s., VTH, Lujza-u. 27—29. — Sámuel, tehénkeresk., VH, Rottenbiller-u. 60. — Sámuel, üveges, IH, tavasz-u. 9. — Sámuel, férfiszabó, VH, király-u. 73. — Sámuel, (Konn), magánzó, VI, Andrássy-út 42. — Sámuel, czipész m., VH, Hernád-u. 26. — Sámuel, vendéglős, VH, Gizella-út 46. — Sámuelné, id., özv., magánzó, V, Lipót-körút 26. — Sámuelné, özv., magánzó, VH, ovoda-u. 31. — Sámuelné, özv., kiskeresk.. VHI, n. fuvaros-u. 7. Kohn, (Kon. Konn). — Sámuelné, özv.. magánzó, IH, Zsigmond-u. 58. — Sámuelné, özv., magánzó, IX, Lónyay-u. 50. — Sándor, ker. segéd, VH, Jósika-u. 9. — Sándor, keresk. s., VIH, Visi Imre-u. 4, — Sándor, keresk. s., VH, nagydiófa-u. 25. — Sándor, asztalos, VH, akáczfa-u. 10. — Sándor, faesztergályos, VH, Murányi-u. 39. — Sándor, pinczér, VH, Vörösmarty-u. 4. — Sándor,cselédszerzőüzletvez.,IX, vámház-körút 11. — Sándor, ódonkönyvker., VI. váczi körút 28. — Sándor, bérkocsitul., IX, tűzoltó-u. 86. — Sándorné, özv., magánzó, Vörösmarty-u. 60. — Sarolta, özv., magánzó, VIH, József-u. 54. — Simon, aranyműves, V, váczi körút 4. — Simon, bádogos s., VHI, népszinház-u. 18. — Simon, czipész m., VH, kerepesi út 60. — Simon, czukorkakeresk., VHI, József-körút 22. — Simon, fényképész s., IX, Lónyay-u. 26. — Simon, gabonaker., VH, dohány-u. 48. — Simon, házaló, I, Attila-körút 29. — Simon, kárpitos, I, Döbrentey-tér 9. — Simon, magánhiv., VI, szerecsen-u. 33. — Simon, magánzó, VH, Wesselényi-u. 27. — Simon, munkás, IX, soroksári út 28. — Simon, pálinkamérő, VH, alsó erdősor 10. — Simon, papírkereskedő, VIH, Csokonay-u. 10. — Simonné, özv., háztulajd., H, vitéz-u. 10. — Simonné özv., magánzó, VIH, kerepesi út 51. — Soma, (Konn), magánzó, V, tükör-u. 4. — Szeréna, rőföskeresk., VI, Szabolcs-u. 13. — Szidi, hivatalnok, VH, Miksa-u. 15. — Szidónia, magántanító, VIH, Karpfenstein-u. 26. — Teréz, magánzó, H, Margit-körút 8. — Teréz, özv., magánzó, V, váczi körút 26. — Tivadar, férfiszabó s., V, mérleg-u. 3. — Tóbiás, magánzó, VHI, József-körút 22. — Viktor, lisztviselő, V, bálvány-u. 17. — Viktor Farkas, szobafestő, VH, százház-u. 24. — Viktoria, magánzó, V, váczi körút 14. — Vilmos, czipész m., VH. Csengery-u. 19. — Vilmos M., gabonabizom., VH, sip-u. 24. — Vilmos, kávéméréstul., VHI, kerepesi út 73. — Vilmos, keresk. s., VH, dob-u. 24. — Vilmos, keresk. s., V, bálvány-u. 3. — Vilmos, keresk. s., VH, dohány-u. 36. — Vilmos, keresk. s., VH kerepesi út 60. — Vilmos, korcsmáros, I, horgony-u. 6. — Vilmos, könyvelő, IX, Erkel-u. 3. — Vilmos, elárusító, VHI, kerepesi út 71. — Vilmos, magánzó, VI, szív-u. 33. — Vilmos, magánzó, VT, szerecsen-út 7—9. — Vilmos, mészáros, VI, bajnok-u. 3. — Vilmos, papirkeresk., VHI, kerepesi út 65. -— Vilmos, pinczér, VH, Murányi-u. 11. — Vilmos, raktárnok, V, váczi körút 48. — Vilmos, sajtker., V, Széchenyi-tér 2. — Vilmos, sapkás s., VII, Almássy-tér 13. — Vilmos, szabó s., VH, Rottenbiller-u. 5/c. — Vilmos, asztalos s., VI, Lehel-tér 8. — Vilmos, üveges, VIH, kerepesi út 61. — Vilmosné, özv., magánzó, VIH, n. fuvaros-u. 20. — Zsigmond, bádogos s., VHI, ujvásár-tér 3. — Zsigmond, czimfestő s., VIH, Lujza-u. 16. — Zsigmond, kereskedő, VH, kerepesi út 6. — Zsigmond, keresk. s, VI, Lázár-u. 13. — Zsigmond, keresk. s.. VH, Barcsay-r. 14. — Zsigmond, szolga. VH, nagydiófa-u. 27. — Zsigmond, ügynök, VH, százház-u. 24/30. — Zsigmond, üzletvezető, VI, csángó-u. 6. — Zsigmondné, özv., tejcsarn., V, Széchényi-u. 12. Kohner 1. Cohn er alatt is. Kohner Adolf, dr., földbirtokos, V, nádor-u. 19. — Ágoston, nagykeresk, V, fürdő-u. 8. — Henrik, földbirt., VI, Teréz-körút 34. — Jakabné, özv., kózmüáruker., IV, magyar-u. 3. — Károly, magánzó, VHI, vas-u. 15/6 Kádár Mihály és Társa, műszaki nagykereskedők, VI., Teréz-körut 28 ffl#~

Next

/
Oldalképek
Tartalom