Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - M

Mlaticsetz. Lakás-jegyzék. 1994 Lakás-jegyzék. Mo'drovich. Melón Gaston, tanár, ATI. Csányi-u. 3. Meloszavlyevics Sándor, íőpinczér, I, Attila-körút 58. Melót de Beauregard Lajos, cs. és kir. katonai szám­járulnok, IX, Ferencz-körút 6. — Lajosné, özv., magánzó, Am, üllői út 16/a. Melovszky Vilmosné, özv., mag., ATI, rózsa-u. 18/6. Mélszöly Géza, honv. százados, IX, üllői út 115/6. — Ödön, honv. százados, IX, üllői út 109/6. Meltner Lajos, hivatalnok, VII. nefelejts-u. 23. MeltsokEde, redőny m..VH.Erzsébet kir.-né-útja 121. — Mária, pt. hivatalnok, AT, Csengery-u. 86 v Meitzer 1. Melczer. Meltzner Antalné, varrónő, Hl, pusztaszeri út 2. — Ferenczné, özv , nyugdijas, II, Donáti-u. 3. — János, háztulajd., III, ürömi u. 23. — Jenő, p. ü. számellenőr, II, iskola-u. 6. Melza Joachimné, özv., mag., IV, magyar-u. 40. Melzer, 1. Melczer. Membrez Jozefin, özv.. magánzó, VI, Hunyadi-tér 2. Memkesz Ósiás, esztergályos m..VIH,Vay Adám-u.6. Menlaur Alajos, máv. hivatalnok, X, hölgy-u. 16. Memlebényi Izidorné, özv., mag., I, Krisztina-krt 55. Menchal Kelemen, fametsző,ATH, losonczi-u. 13/a. Menchsek Józseí, nyomdász, H, Horvát-u. 12. Mencsik, (Mentsik). — Ferencz, könyvkötő m., ATH, Szerdahelyi-u. 7. — Ferencz, (Mentsik),dr.. min. tan.,H, pasaréti út 23 — Gyula, (Mentsik), közs. aljegyző. Erzsébeti., Er­zsébet-u. 18. — János, mérnök, Újpest, Károly-u. 5. Mencz Fer. József, órás- és éksz.,ATH, József-krt 44. — Pál, pt. tiszt., ATI. rózsa-u. 27. Menczel, 1. Menzl alatt is. Menczel, (Mentzel). — Adolf, keresk., ATI, dohány-u. 84. — Adolf, magánzó, VI, Teréz-krt 6. — Adolfné, (Mentzel). özv., mag. VI, Teréz-krt 6. — Elekné, özv., háztulajd., Kispest,£liget-u. 14. — Gyula, magánhiv., X, liget-u. 40. — Lajos, takpt. tisztviselő, H, csaiogány-u. 50. — Miklós, fuvarlevélfelülvizsgáló,ATI, dobány-u. 84. — Zsigmond, íestélckeresk., ATI, dohány-u. 1/6. Menczer, (Menzer). — A. Gusztáv, keresk., AT, lovag-u. 13. — Ábrahám Adolf, utazó, I, Bercsényi-u. 10. — Adolf, magánhiv., VI, Podmaniczky-u. 47. — Adolf, marhabizományos, IX, Lónyay-u. 13/a. — Adolfné, Özv., magánzó, AT, király-u. 86. — Aladár, betűszedő, ATH. kender-u. 10. — Aladár, dr., ügyvéd,VI, Eötvös-u. 31. Tel. 95—35. — Albert, (Mencer), nyomdász, IV, Semmelweis-u. 5. — Ármin, zsákkereskedő, V, dagály-u. 7. — Árpád, szabadalmi biró, ATH, Józseí-u. 45. — Árpádné, özv., mag., IX, Lónyay-u. 54. — Béla, r.-társ. főmérnök. ATI. hajtsár-út 46. — Bernát, ügynök, VH, Hernád-u. 5. — Bernátné, magánzó, V, váczi út 2. — Czeczilia, varrónő, AT, Teréz-krt 3. — Emil, épitési vállaik.. Hl. Lajos-u. 48. — Ernő, dr., orvos, V, Bátliory-u. 20. — Ferencz, keresk.. AH, AVesselényi-u. 33. — Ferencz, utazó. ATI, Elemér-u. 16. — Fülöp, (Menzer), hív., I, Pauler-u. 19. — Gyula, betűszedő, ATH, Dobozi-u. 27. — Gyula, magánhiv., IX, csarnok-tér 3- 4. — Gyula, malomhiv., AT. lovag-u. 16. —• Henrikné. varrónő, AT, hajós-u. 17. — Ignácz, magánhiv., IX. Ráday-u. 56. — Ignácz, napidíjas, IV, Kossuth Lajos-u. 1. — Ignáczné, özv., magánzó, VH, rózsa-u. 27. — Jakabné, magánzó. ATH, aggteleki u. 15. — Jakabné, özv., magánzó, VH, Jósika-u. 14. — Lajos, bizt. hiv., TV, Veres Pálné-u. 15. — Lajos, nyug. min. tanácsos, H, plébánia-u. 4. — Lipótné, özv., magánzó, V, koráll-u. 8. — Manó, vendéglős, IX, Lónyay-u. 18. — Márk, aranyműves, VH, Károly-körút 13. Menczer, (Menzer). — Mihály, gépészmérnök, IX, Lónyay-u. 13. — Miksa, keresk., IX, mester-u. 57. — Mór, pálinkamérő, ATH, Rákóczi-tér 8. — Oszkár, mérnök, H, Szilágyi Dezső-tér 4. — S. Sándorné, operaházi tag, VI, Dessewffy-u. 21. — Samu, mészáros m., V, Vilmos császár-út 64. — Samu, üvegcsiszoló-gyáros, VH. Kazinczy-u. 5. — Samu, vendéglős, IX, Ráday-u. 4. — Sándor, kereskedő, AT, hajós-u. 19. — Sándor, papirügynök, VI, rózsa-u. 87. — Zsigmond, hivatalnok. IX, Máriássy-u. 1. — Zsigmond, pék m., ATH, örömvölgy-u. 18. — Zsigmondné, özv., magánzó, VH, alsó erdősor 18. Mencziger Istvánné, magánzó, VI, szt László-u 56. Menczner Béla, magánhiv., V., koráll-u. — Rezső, hivatalnok, V, koráll-u. 8. Mende Albertné, özv.,küld. váll. tulajd.,V,Géza-u. 5. — Béla, máv. tisztviselő, AT, aradi u. 15. — Bódog, földbirtokos, I, fehérvári út 11/13. — Ede, nyug. bankigazg., VH, rózsa-u. 38/a. — Éliás, bankigazgató, VH, Erzsébet-krt 88. — Emil, malomtisztviselő, IX, soroksári út 42. — Emil, mérnök, V, Klotild-u. 4. — Gyula, bankügynök, IV, sütő-u. 6. — Jenő, gymn. tanár, VH, Rottenbiller-u. 62. — Károly, szabó m.. VHI, aggteleki u. 17. — Károlyné, szülésznő, VH. Rákóczi-út 86. — Lipót, festékkereskedő, V, Falk Miksa-u. 7. — Pál, üzletvezető, IV, Veres Pálné-u. 19. — Rezső, haj. főfelügy., V, vigadó-u. 2. Tel. 174—56. — A 7alér, műépítész, IV, Ferencz József-rkpt 12. Tel. 175—64. Mendege Istvánné,özv.,fehérvarrónő,VHI, szüz-u. 3. Mendel, 1. Mendl. Mendelényi István, gyári órás, H, lövőház-u. 17. — Izidorné, nyugd., VI, Liszt Ferencz-tér 14. — László, dr., curiai elnöki titkár, I, Ráth György­utcza 18. — ATlmosné, özv., magánzó, AT, gyár-u. 23. Mendeloíszky Pálné, özv., magánzó, ATH, Madách­utcza 32. Mendelovits, 1. Mendlovits alatt is. Mendelovits, (Mendelovics). — Ábrabámné, (Mendelovics), özv., varrónő, VH, Ist­ván-út 21. — Adolf,(Mendelorics)asztalosm.,ATH,aggteleki u.12 — Farkas, asztalos m., ATI, Rákóczi-út 64. — Lajosné, (Mendelovics), özv., mag., VH, király­utcza 103. — Majerné, özv., magánzó, ATH, aggteleki u. 11. Mendelsohn Alíréd, dr., magánzó, V, Lipót-krt 6. — Dávid, máv. ellenőr, AT, Csengery-u. 71. — Ernő, zongora m., ATI. Hernád-u. 32. — Gyula, órás m., ATH, József-körút 69. — Hermán, magánzó, VH, Elemér-u. 40. — Ignácz, magánzó, V, nagykorona-u. 28. — J. Gyuláné, özv., magánzó, VH. Hernád-u. 7. , — Lajos,,üzletvezető, VH, tábornok-u. 32. Mender Ádám, szíőv. kertész, VHI. práter-u. 32. Menderer Izsák, magánzó, ATH, német-u. 40. Mendert Alajos, honvéd főhadn., VI, aréna-út 126. Mendi Dánielné, nevelőnő, I. Gellért-tér 3. Mendl, (Mendel). — Ábrahám, (Mendel), szűcs m.. TV, Károly-krt 22. — Alajos, czipész, m., IH, kerék-u. 33. — Antal, háztulajd., Pestujh., Jolán-u. 40. — Antalné, özv., mag., Erzsébeti., Kossuth-u. 50. — Arthur, dr., ügyvéd. V. Deák Ferencz-u 12. Tel. 26-26. — Emánuel, (Mendel), keresk., ATI, dohány-u. 28. — Géza, máv. főmérnök, V, Falk Miksa-u. 30. — Gyula, borkereskedő, V, Falk Miksa-u. 30. — Gyula, (Mendel), ügynök, IX, Ráday-u. 25. — Henrikné, özv., nyugdijas, H, vitéz-u. 15. — Hermanné, özv., mag.,AT, Liszt Ferencz-tér 9. — Jakab, (Mendel), adótiszt, VHI, fhg Sándor-u. 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom