Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - A) - Ház- és Telekjegyzék

Terézváros. Ház- és telekjegyzék. 128 VI. Kertilet. Terézváros. Só-utcza. 1 Vámház-körút 2. 2 Nagy Imre és b. társai 208 23936 4 Báró Mattencloit János 209 23937 5 Veres Pálné-u. 39 6 Semsei József és neje 210 23940 8 Dr. Hortoványi Jó­zsefné és b. társai 211,212 23941 10 Veres Pálné-u. 37. Sörház-utcza. 1 Ferencz József-rakp. 13—15. 2 Ferencz József-rakp. 16. 3 Tótfalvi Sváborri Sváby Sándor 35 23836 4 özv. Jakabffy Fe­renczné 34 23845 5 Molnár-u. 20. 6 Kanyó Jenő és neje 95 23888 7 Váczi u. 61. 8 Váczi. u. 59. Sütö-utezu, 1 Pesti evang. magyar­német egyház gyüle­kezet 530 24362 2 Özv. Gross Zsigmondné 531,534 24420 Szarka-ntcza. 1 Váczi u. 82. 2 Váczi u. 78, 80. 3 Váczi u. 34, 4 Prachtel József 202 23947 5 Só-u. 6. 6—8 Veres Pálné-u. 33. 7 Pollák Gusztáv 213 23943 9 Veres Pálné-u. 35. Szép-utcza. 1 Kossuth Lajos-u. 3. 2 Kossuth Lajos-u. 5. 3 Magyar Lovaregylet 304 24190 4 Gróf Györy Teréz 307 24194 5 Özv. Gencsy Béláné 303 24191 6 Gróf Zichy János 322 24193 Szerb-utcza. 1 Váczi u. 74. 2 Dr. Jékey Ferenczné 191 23957 3 Dr. Miskolczy Imre 193 23950 4 Veres Pálné-u. 23/c 5 Veres Pálné-u. 25. 6 Veres Pálné-u. 32. 8 Dr. Mihajlovits Mik­lós és neje 261 24035 9 Dr. Mihajlovits Mik­lós és neje 255 24047 10 M. kir. tud. egyetem 269/6 24037 11 Dr. Mihajlovits Mik­lós 253 24046 13 M. kir. kincstár és Gerébi Gyula és neje 252 24045 15 M. kir. kincstár 251 24044 17 Nemzeti Zenede 250 24043 19 Nemzeti Zenede 249 24042 21 M. kir. kincstár 248 24041 23 M. kir. kincstár 247 24040 Szervita-tér. 1 Szénássy Gyula 556 24370 2 Báró Dániel Lászlóné 560 24371 3 Stux Hugóné és b. társai 561 24372 4 Szénássy Gyula és neje 563 24373 5 özv. Lajta Henrikné és b. társai 565 24374 6 Petőfi Sándor-u. 17. 8 Bachruch Károlyné 525 24366 9, 10 Gróf Teleki Sán­dor 524 24367 — Szerviták szerzete 523 24355 Szivárvány -ltöz. 1 Veres Pálné-u. 16. 2 Veres Pálné-u. 14. Türr István-u, 1 Hungária nagyszálloda r.-t. 637 24403 2 Vörösmarty-tér 2. 2—4 Vigadó-tér 1. 3 Mária Valéria-u. 7. 5 Pál Andorné és b. társai 617 24395 6 Deák Ferencz-u. 1. 7 Horváth Nándor 609 24384 8 Váczi u. 1—3. 9 Belvárosi áruház r.-t. 610 24383 Váczi utcza. 1, 3 Pesti hazai első tak.­ptár egyesület 611—614 24409 4 Berndorfi fémárugyár Krupp Arthur r.-t. 551 24410 5 Türr István-u. 9. 9 Kristóf-tér 2. 7 Böhm Oszkár és neje 608 24385 8 Oszwald Sándorné és b. társai 559 24380 9 Havas testvérek 607 24386 10 Hecht Adolf 562 24379 11/a Aranykéz-u. 3. 11/6 Lähne Henrik 605, 606 24388 12 Báró Harkányi Béla 564 24378 13 Bégi pósta-u. 15. 14 Régi pósta-u. 12. 15 Kronberg József és neje 603 24336 16 özv. gróf Bethlen Andrásné 569 24342 17 Dr. Hirsch Zeiler Brúnó és b. társa 595 24334 18 Budapesti belvárosi bérház r.-t. 572 24343 19 kisk. Hervey Jenő és Gábor 594 24333 20 Dr. Hubay Jenőné 573 24344 21 kisk. Hervey Jenő és Gábor 593 24332 22 Elkán Ignácz és b. társai 574 24345 24331 23 Bartha István és neje 591, 592 24 Tószeghy Emil és b. társa 575 24346 25 Gróf Szapáry Frigyes 589 24330 26 Párisi u. 2. 27, 29, 31, 33 Magyarorsz. kegyes tanítórend 1 24312 28 Párisi u. 1. 30/a, 30/6 özv. Szűcs Lajosné és b. társai 580, 587 24301 32 Kígyó-u. 2. 34 Eskü-út 6. 36 Eskü-út 5. 37 Mercur bank és váltó­üzlet r.-t. 5, 8/6 23862 38 M. kir. Kincstár 139, 152 23994 39 Duna-u. 3. 40 Navratil Imréné örö­kösei 158 23985 41 la özv. dr. Magyarevits Mládenné 123 23866 41/6 Irányi u. 12. 42 Dr. báró Korányi Sán­dor és b. társai 159 23984 43 Budapest székesfőv 110 44 Dr. Sallay Lászlóné és b. társa 160 45 Schmaltz Károly és b. társai 109 46 Gorove László 161 47 Angol kisasszonyok 107 48 Gróf Cziráky György 162 23797 49 Kaas Ivor-u. 5. 50 Calderoni mű- és tan­szer r.-t. 175 32966 51 Gr. Sztáray Antal 102 52 Barna József és neje 176 53 Bálint József és neje 101 54 Winkle Sándor és neje 177 55 ifjabb Rutterschmiedt Károlyné 98 23893 56, 58 Sigray István 178, 179 23963 57 Özv. Benedek Lajosné 97 23894 59 Benedek Lajosné és b. társai 94 23895 60 Dr. Tétényi Imréné és b. társai 180 23962 61 Gróf Somssich Gézáné 93 23899 62, 64 Budapest székfőv. 183, 184 23961 63 Majka Angelina szerb nőegylet 90 23900 65 Gróf Draskovich Ivánné . 89 66 Pesti gör. kel. szerb egyházközség 187, 188 67/a Br. Urbán Péter 87 67/6 Br.Urbán Péter 86 68 Br.Vay László 189 69 Szalacsy Ferenczné örökösei 85 23909 70 Dr. Keil Alajosné és b. társai 190 71 Gosztonyi Ilona 83 72 Szerb-u. 2. 73 Mendl Samuné 82 74 Kovách Károly és neje 192 75 Halász András és neje 79 76 Vendéglősök beszerző csoportja r.-t. 197 23948 77 Havas-u. 6. 23879 23983 23880 23982 23881 23891 23965 23892 23964 23901 23960 23902 23903 23959 23958 23910 23911 23949 23912 78, 80 Budapest belvárosi házépítő r.-t. 198, 203, 204 23946 79/6 Lajtha Pál és neje 73 23922 79la Lajtha Pál és neje 74 23921 81 Temesváry Endréné és b. társai 70 23923 82 Kellner Sándor 205 23939 83 vitéz Reök Etele 64 23924 84 Schwarcz Ármin és b. társai 206,207 23938 85 Nagy Imre és neje 62,63 23926 86 Só-u. 2. Vámhá z-körút. 2 Brauch kolbászárúgyár r.-t. 216 23929 4 Brauch kolbászárúgyár r.-t. 217, 218 23931 6 özv. Pollacsek Jánosné 219/« 23932 8 Magyar ált. takarék­pénztár r.-t. 220 24072 10 Kolozsváry Dezsőné 221 24073 12 Woittitz Gyula és b. társai 222 24074 14 Woittitz Gyula és b. társai 223 25075 16 Halmossy Andorné és b. társai 224 24076 Vármegyeház-u. 1 Városház-u. 3, 5. 2 Városház-u. 7, 3 Mezgolics Mátyásné és b. társai 492 24260 5 Csolsch Gusztávné 493 24261 7 özv. Gerstmann Manóné és b. társa 494 24262 9 Selye Géza 495 24263 11, 13 Franklin-Társulat 496—497 24264 15 Böhm Henrikné 498 24265 17 Semmelweis-u. 4. Városház-utcza. 1 Kossuth Lajos-u. 4. 2 Kossuth Lajos-u. 2. 3, 5 Tötössy Gyuláné 490, 491 24259 4 Pejtsik Károly és neje 510 24289 6 Petőfi Sándor-u. 3. 7 Pestvármegye 489 24268 8 Kovács Sebestyén Aladár 513 24287 9, 11 Károly király-út 28—30. 10 Belvárosi házépitő r.-t. 514, 517 3 24286 12, 14 Fővárosi házépitő r.-t. 514, 517 4 24285 16 Dr. Wittmann Ernő és b. társa 518 24284 18 M. Kir. kincstár 521 24353 20 Petőfi Sándor-u. 17. Veres Pálné-u. 1 Váczi u. 38. 2 Apponyi-tér 1. 3 Irányi-u. 19, 21, 23. 4, 6 Baumgarten Nándor ésb. társa 291, 292 24000 5 Özv. Szénásy Mihályné és gyermekei 167 23991 7 Dr. Neuber Ede és neje 168 23990 8 lovag Freystädtler Jenő 286 24002 9ja özv. somorjai Lukasich Béláné 169 23977 9/6 Özv. somorjai Lukasich Béláné 170 23976 10 kisk. Fáy-Halász5 Gida és Ida 28 24003 11 Skublics Mihálynéés b. társai 171 23975 12 Gr. Károlyi László 282 24008 13 Dr. Vida Zoltán 172 23974 14 Telek- ós házértéke­sitő r.-t. 281 24010 15 Dr. Kéler Zoltán 173 23973 16 Wohryzka Károly és neje 280 24012 17, 19 Tököly—Száva-féle intézet 181, 182 23972 18 Papnővelde-u. 2. 20 Papnövelde-u. 1. 21 Dr. Szitás Ferencz és b. társai 185 23971 22 Özv. dr. Sebők Kolosné és b. tsa 266 24029 23ja Pesti gör. kel. szerb egyház 186/c 23970 23/6 Pesti gör. kel. szerb egyház 186/6 23989 23/c Pesti gör. kel. szerb egyház 186/a 23968 24 M. kir. kincstár 265 24030 25 báji Patay Anna 194 23955 26 Pesti központi pap­növelde 264 24031 27 Pauer Lajos 195 23954 28 Dr. Glattfelder Gyula és b. társa 263 24032 29 Dr. Platthy György 196, 23953 30 Intravillon bérház­építő és keresk. r.-t. 262 24033 31 Özv. Berinkey Gyulá­né és gyermekei . 199 23952 32 Karácsonyi László 260 24034 33 Dr. Fritz Zsigmond és b. társai 200,201 23951 34 Farkas Kálmánné 258, 259 24048 35 Falcione Árpád és Helén 214 23944 36—38 Országos nőképző egyesület 239, 240/a, 254, 256,257 24049 37 Zirkelbach Ernő 215 23942 39 Poloczek Jánosné 219/6 23933 40 Elek Ferencz 237 24050 41 Vámház-körút 6. 42 Hartyáni Zoltán 236 24071 44 Vámház-körút 8. Vigadó-tér. (Lásd az V. kerületet is.) 1 Első magyar általános biztosító r.-t. 639 24407 Vörösmarty-tér. (Lásd az V. kerületet is.) 2 Mocsonyi Katalin és b. társai 550 24414 • \

Next

/
Oldalképek
Tartalom