Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - M

Matt yas ov szk y. Lakás-jegyzék. 1947 Lakás-jegyzék. Ma ty ovszky. Menczer, (Meitzer). — Mór Emil, vegytisztitó, VII, István-út 19. — Oszkár, mérnök, II, Szilágyi Dezső-tér 4. — S. Sándorné, operaházi tag, VI, Kmetty-u. 14. — Samu, mészáros m., V, váczi körút 64. — Samu, pálinkakeresk., III, Lajos-u. 68. — Samu, üvegcsiszoló-gyáros, VTI, Kazinczy-u. 5. — Samu, vendéglős, IX, Eáday-u. 4. — Sándor, papirügynök, VI. rózsa-u. 87. — Szeréna, magánhiv., VI. sziv-u. 12. — Zsigmond, hivatalnok, IX, Máriássy-u. 1. — Zsigmond, pék m., Vili, örömvölgy-u. 18. Mencziger Istvánné, magánzó, VI, szt László-u 56. Menczner Béla, magánhiv., V., koráll-u. 8. — Bezső, hivatalnok, V, koráll-u. 8. Mend Henrik, hivatalnok, H, vitéz-u. 15. Mende Aladár, hivatalnok, VH, Damjanich-u. 49. — Albert, küld. váll. tulajd., V, Falk Miksa-u 7. — Ármin, magánhiv., X, állomás-u. 9. — Béla, máv. tisztviselő, VI, kis János-u. 6. — Bódog, földbirtokos, I, fehérvári út 11/13. — Ede, nyugdijas, VI, Eötvös-u. 23la. — Éliás, bankigazgató, VH, Erzsébet-krt 38. — Emil, mérnök, V, Klotild-u. 4. — Gyula, bankügynök, IV, sütő-u. 6. — Jenő, gvmn. tanár, VH, Damjanich-u. 49. — Károly, szabó m., VIH, aggteleki u. 17. — Károlyné, szülésznő, VH, Bákóczi-út 86. — Lipót, festékkereskedő, V, Falk Miksa-u. 7. — Pál, üzletvezető, IV, Veres Pálné-u. 19. — Bezső, haj. főfelügy.. V, vigadó-u. 2. Tel. 174—56. — Valér, műépitész, I, fehérvári út 11—13. Tel. 175-64. Mendege Istvánné, fehérvarrónő,VHI, szüz-u. 3. Mendel, 1. Men dl. Mendelényi István, gyári órás, H, lövőház-u. 17. Izidorné, nyugd., VI, Liszt Ferencz-tér 14. — László, dr., curiai elnöki titkár, I, Mátray-u. 9. — Vilmosné, özv., magánzó, VI, gyár-u. 23. Mendelofszky Pálné, özv., mag., VIH, Madách-u. 32. Mendelovits, 1. Mendlovits alatt is. Mendelovits, (Mendelovics). — Ábrahámné, (Mendelovics), özv., varrónő.VH, Ist­ván-út 21. — Adolf,(Mendelovics)asztalosm.,Vin,aggteleki u.12 — Farkas, asztalos m., VH, Bákóczi-út 64. — Lajosné, (Mendelovics), özv., mag., VH, király­utcza 103, Majerné, özv., magánzó, VIH, aggteleki u. 11. Mendelsohn Alfréd, dr., bankbizom.,V,ujpestirkpt4. — Dávid, máv. ellenőr, VH, murányi u. 34. — Ernő, zongora m., VH, Hernád-u. 32. — Györgyné, özv., magánzó, V, újpest rkpt 6la. — Gyula, órás m.. VH, Damjanich-u. 46. — Herman, magánzó, VH, Elemér-u. 40. — J. Gyuláné, magánzó, VH. nefelejts-n. 58. — Józsefné, özv., magánzó. VH, murányi u. 34. — Lajos,, üzletvezető, VH, tábornok-u. 32. Mender Ádám, szfőv. kertész, VIH, práter-u. 32. Menderer Izsák, magánzó, VHI, német-u. 40. Mendert Alajos, honvéd főhadn., VI, aréna-út 126. Mendi Dánielné, nevelőnő, I, Gellért-tér 3. Mendili Károly, mérnök, VH, kertész-u. 4. Mendl, (Mendel). — Ábrahám, (Mendel), szűcs m.. TV, Károly-krt 22. — Alajos, czipész, m., IH, kerék-u. 33. — Arthur, dr.. ügyvéd, V. Deák Ferencz-u 12. Tel. 26—26. — Emánuel, (Mendel), keresk., VH, dohány-u. 28. — Géza, máv. főmérnök ,VI, Liszt Ferencz-tér 9. — Gyula, magánhiv., VI, nagymező-u. 19. — Gyula, (Mendel), ügynök, IX, Báday-u. 25. — Henrikné, özv., nyugdijas, H, vitéz-u. 15. — Hermanné, özv., mag.,VI, Liszt Ferencz-tér 9. — Jakab, (Mendel), adótiszt, VHI, fhg Sándor-u. 17. — Jeromos, bizományos, V, akadémia-u. 11. — Józsefné, özv.. magánzó, I. fehérvári út 34/36. Mendl, (Mendel). — Karolina, magánzó, VI, Liszt Ferencz-tér 9. Tel. 152—38. — Károly, fuvaros, VH, bosnyák-u. 24. — Manó, (Mendel), keresk. s., VI, lovag-u. 15. — Márk, nyug. máv. főellenőr, AT, bajnok-u. 3. — Mór. vendéglős, V, alkotmány-u. 12. — Mórné, özv., magánzó, IH, határ-u. 3. — Bezső, hajózási felügyelő, V, Lipót-körút 13. Samu, bizományos, V, akadémia-u. 10. — Sámuelnó, (Mendel), özv., kávémérő, VI, Vörös­marty-u. 45. — Sándorné, özv., magánzó, VHI, nap-u. 6. — Simon, fuvaros, VH, bosnyák-u. 24. — Simon, üzletvezető, VH. Bethlen-u. 9. — Vitusz, (Mendel), főv. hiv., I, budafoki út 81. Méndler Lajos, asztalos in., I., Bercsényi-u. 9. Mendlik Aladár, vasúti mérnök, I, alkotás-u. 4. — Alajos, főreáliskolai tanár,VIH, József-u. 29. — Ferenczné, özv., magánzó, VHI, Orczy-út 6. — Lujza, főgymn. tanár, VIH, József-u. 29. Mendlovits, 1. Mendelovits alatt is. Mendlovits Mórné. özv., mag.,VI, Szondy-u. 93. Mendoroszky Bichárd, lapszerk., VI, Liszt Ferencz­tér 15. Mendől Ernő, szfőv. szaktanitó, IH, pacsirtamező­utcza 2 21a. Mendrey Zoltán, kötélgyártó, X, k. jászberényi út 47. Mendrikovics Leib, csemegeker., U., Árpád-út 89. . Menesdorfer 1. Mennesdorfer. Ménesy Gyula, asztalos m., VH, óvoda-u. 23. — Károly, (Ménesi), magánhiv., VIH, József-krt 1 — Sándorné, özv., magánzó,VIH, József-kit 18. Menetté István, bankhiv., IH, szentendrei u. 38. Meng Gizella, postakiadó, VH, Thököly-út 17. -— József, füszerkeresk., E., Dessewfiy-u. 25. — József, keresk. s., H, Donáti-u. 10. — Pál, postatiszt, VII, telep-u. 82. Mengay Adolf, posta és táv. tiszt, VIH, Baross-u. 81. Mengele Lajosné, özv., tisztviselő, H, kút-u. 13. Mengl József, ács m., VI, Ambrus-u. 5. — Józsefné, háztulajdonos, VI, fövóny-u. 91. Menheisz József, asztalos, IX, bokréta-u 12. Menich, (Mennicli). — András.(Mennich),konyhakert.,X.szigligetiü. 23/& — Dénes, tisztv., I, széna-tér 1. — József, magánzó, VHI. Karpfenstein-u. 29. — Lajos, ifj., (Mennich),kertész,X, szentmihályi út 34 — Mihály, nyugd., VHI. losonczi u. 11. — Ödön, műsz. tisztv.,VH, Erzsébet királyné-útja 67. — Pál, fényező, K., Aladár-u. 49. — Pál, fuvaros, Vili, sárkány-u. 8. — Tamás, fuvaros, VI, Fáy-u. 79. Menilaus Károly, ny. honv. ezredes, IV, képiró-u. 9. Meninger György, asztalos m., E., Erzsébet-u. 12. — János, tanár, VH, Wesselényi u. 58. Menkes Jakabné, kereskedő, VI, király-u. 30. Menkhes Esiás, keresk., VIH, Lujza-u. 17. Menkina János, csendőrszázados, H, fény-u. 1. Menkó Flórián, vili. ellenőr, E., köztemető-u. 37. — János, czipész m., VHI, Teleki -tér 19. Menkura János, csendőrszázados, H, fény-u. 1. Menner Alajosné, özv., nyugdijas, H,gyorskocsi u. 22. — Ernő, asztalos m., E., Vécsey-u. 23. — Gusztáv, máv. ellenőr, H, Vérinező-út 10. — Károly, postatakp. tiszt, I, lógodi u. 51. — Sándor, magánhiv., VH, nefelejts-u. 27. — Sándor, ifj., magánhiv., VH, nefelejts-u. 27. Mennesdorfer, (Menesdorfer). — Ferencz, mozdonyvezető, VI, Csengery-u. 64. — Gusztáv,(Menesdorfer),gépszer., VHI, Baross-u.92. — Kálmánné, özv., kávémérő, IX, gát-u. 31. — Károlyné, özv., (Menesdorfer), mag., H, fő-u. 73. Mennich, 1. Menich. Menning Frigyes, ker. utazó, VTH, Baross-u. 17. Memiyey István, nyug. min. oszt. tan. I, casinó-u. 2. — László, Ítélőtáblai tanácselnök, I, Orlay-u. 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom