Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - G) PESTERZSÉBET - III. Gyárosok. Iparosok. Kereskedők

Kereskedők. Pesterzsébet. 977 Pesterzsébet. Iparosok. Vas- és fémeszt^rgályosok. Flachner Béla, Nagy S. u. 3. Kiss Máté, Bocskay-u. 7. Vaskereskedök. Bartos István, Kossuth L.-u. 48. Berger Mór, piacz-tér 3. Csekei István, Kossuth L.-u. 51. Gertler Jenő, soroksári út 10. Havasi Ferencz, soroksári út 29. Kohn Mór, Kossuth tér 6. Szűcs Ferencz, Kossuth-L.-u. 50/6. Weisz Antal, csarnok-tér. Vasöntök. Brozda János, közmű hely telep. Karafa Ferencz, ifj., Vaíéria-u. 4. Pataki István, Ferencz J.-u. 26. Vajda és Lór, Frangepán-u. 99. Vendéglősök. Angyal Gábor, Kossuth L.-u. 15. Anker József, Hitel Márton-u. 9. Lajcsi Ferencz, Zalán-u. 2. Rarbay Béláné, «salád-u. 55. Bencz László, Drégelv-u. 40, Berán János, határ-űt 10. Bihari József, Török Flóris-u. 148. Bodav Imre, ősz-u. 11. Bona Károly, Erzsébet-u. 25. Botos István, család-u. 69. Bräutigam Henrik, Elöd-u. 26. Csákó Sándor, Ferencz J.-u. 42. Csendes Sándorné, özv., Török Flóris­utcza 67. Csizmadia István, Kölcsey-u. 67. Csorba Károly, soroksári út 11. CziDner Sándor, Kossuth L.-u. 30. Davidovils József, soroksári út 36. Dene István, Jókai M.-u. 19. Dönisödy András, pacsirta-u. 67. Kngelmayer Jakab, Nagy S. u. 50. Engler József, határ-út 22. Englerth Józsefné, özv., Kossuth-tér 5. Eperjessi Lajosné, özv., Jókai M.-u. 54. Fábián Fái, vásárcsarnok. Farkas Miklós, soroksári út 64. Ferenczi Kálmán, kertész-u. 71. Fodor László, pesti u. 21. Földi Menyhért, Vörösmarty-u. 192. Gaál Antal, család-u. 5. — Antalné. özv., erdó-u. 27. Galambos Ernő, soroksári út 91. Garai Ferencz, Hunyadi-u. 5. Gorjup Ferencz, Nagy S.-u. 34. Gosztola József, Rudolf-u. 16. Gubányi László, Bajza-u. 2. Györffv Márton, vioía-u. 20. Hattyösy Zoltán, Árpád-u. 14. HoJits Károly, árok-sor 6. Hornyák János. Kisfaludy-u. 5. Horváth Benjamin. Elöd-u. 43. — Dénes, Krzsébct-u. 52. — Dezsőné, özv., Török Flóris-u. 126. — Kálmán, Kossuth L.-u. 44. — Sándorné, Rákóczi u. 26. Jelinek Mihály, Thurzó-u. 56. Józan Imre. patak-u. 5. Kaiber János, Ferencz J.-u. 5. Kaiser Józsefné, özv., Kende Kanuth­utcza 51. Kalló József, llona-u. 22. Kaltenecker Márton, Lázár-u. 29. Kanka József, Baross-u. 95. Kardos Józsefné, özv., Török Flóris-u. 108. — Lászlóné, özv., Kossuth L.-u. 78. Kiss Bálintné, uri u. 3. ^ — Gyula, Vörösmarty-u. 143. — Márton, Batthyány-u. 13. Kohl János, Jókai M.-u. 41. Kovács Lászloné, özv.. Kossuth L.-u. 1. — Péter, János-u. 22. Kökény József, Kende Kanuth-u. 47. Krajnák János, Zobor-u. 27. Kubinyi József, Jókai M.-u. 28. Kulai János, vitéz, Szondy-u. 21. Laczkó Mihályné, szőlőkert-u. 5. La über József, határ-u. 90. Lehötz Lajos, Baross-u. 50. Lintner József, Török Flóris-u. 193. Lipták Mihály, Kende Kanuth-u. 21. Loncsák György, Nagy S.-u. 96. Magyar Sándor, határ-út 38. Makai Gyula. Rudolf-u. 110. Mannyák József, határ-út 27. Margler József, Erzsébet-u. 175. Márton József. Baross-u. 34. Miklas Viktorné, gyár-u. 7. Németh Ferencz, csillag-u. 44. — Vilmosné, özv., soroksári út 18. Olasz Béla, soroksári út 23. Osztrogovszky József, Árpád-u. 41. Pál János, Kossuth L.-u. 68. Pauncz Manó. Dessewffy-u. 56 Petrovcsik István, Baross-u. 120. Pflum György, Kossuth L.-u. 51. Polák Ágoston, Vörösmarty-u. 160. Polakovics László, Vécsey-u. 43. Rácz Bálint, Erzsébet-u. 141. Reitzl András, munkasház-u. 6. Renner Márton, Baross-u. 1. Rondzik András, Verbőczy-u. 2. — Károlv, Pázmány-u. 27. Roth József, Török Flóris-u. 219. Rothtischer Gyula, soroksári út 56. Rubes Kálmán, Sebestyén-u. 6. Rudics Mihály, nagykőrösi út 15. Simon Pál, Jókai M.-u. 13. Spilák János, Vörösmarty-u. 119. Starecz István, csarnok-tér. Steger Istvánné, özv., soroksári út 28. Szabó György, Frangepán-u. 65. — Sándorné, Török Flóris-u. 245. Szilva Mihály, Kossuth L.-u. 9. Szvitok Andrásné, János-u. 28. Tásnády Miklós, határ-út 85. Tnza Mátyás, Csallóköz-u. 40. I Ürge Károly, Kossuth L.-u. 28. Vadász Ferencz, soroksári út 19. Valler Jakab, Jókai M.-u. 107. Vargus Antalné, özv., család-u. 49. Wimmer Istvánné, özv., Baross-u. 47. Wurm Istvánné, özv., határ-út 75. Zsemlev Pálné, özv., Batthyány-u. 4. Villanyszerelök. I ­Baróth Sándor, ipar-u. 8. Biró István, közmühelytelep. i Faragó Miklós, Virág Benedek-u. 27. i Földvári István, rezeda-u. 9. Gál József, Kossuth L.-u. 21. Grünhut Géza, uri u. 18. Halász Vilmos, kun-u. 9. Halmos Ernő, Kossuth-tér 3. Naszkó Gyula. Bocskay-u. 13. Pataki Iván. Dessewffy-u. 10. Pauncz Zoltán. Dessewffy-u. 56. Peli János, alkotmány-u. 9. : Zechtner József, Vas Gereben-u. 25. Virágkereskedők. i Hoffmann Antal, Kossuth L.-u. 32. Mohala Mariska, Kossuth L.-u. tér 11. Müller Margit, Kossuth L.-u. 52. Zummer Ferencz, alsóhatár-út Zongorák észitö. Hencz Vilmos. Hunyadi-u. 3. / I 62

Next

/
Oldalképek
Tartalom