Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Elemi iskolák. 453 Elemi iskolák. Í00. Gyáli-úti elemi iskola. (IX, gyáli út 21.) Igazgató: Cavalloni Pál. Tanitók: Bencze D. Pál, Berey Pál, László Ferencz, Vitéz Salamon, Specziár Béla. Tanitónők: Adler Gizella, Bellaágh Mariska, Katona Matild, Kőszegfalvi Irén, Nemes Juliska, Szemző De­zsőné, Wachsmann Emma, Zadák Ilona. 101. Kén-utczai elemi iskola. (IX, kén-u.) Igazgató-tanitó : Faller Jenő. X. kerület. 102. Szent László-téri elemi fiúiskola. (X, Szt. László-tér 34.) Igazgató-tanitó : Krammer Gusztáv. Tanitók: Both Imre, Tóth Lajos, Novoszád János, Füle János, Kormányos István, Dausz Gyula, Tóth József, Újlaki Vilmos, Némethy Kálmán, Stampay Sándor, Kál­lay Ferencz, Pusztai Sándor. 103. Halom-utczai elemi leányiskola. (X, halom-u.) Igazgató : Biedl Győző. Tanitónők: Frankó Sándorné, Schlisz Paula, Székely Bezsőné, Takáts Ilona, Bezerédj Aladárné. Temple Be­zsőné, Horváth Teréz, Hügel Emma, Beitinger Teréz, Tordai Ilona, Jankovich Irén, Simonyi Zoltánné, dr. Lu­kács Imréné. 104. Kápolna-téri elemi iskola. (X, kápolna-tér 4.) Igazgató-tanitó: Minké Béla. Tanitók és tanitónők: özv. Kopetz Gusztávné, Szőcs János, Pálmay Kálmán, Jónás Béla, Klinczing Borbála, Kreisler Sándor, Kosztelnik Ferenczné, Szőcs Jánosné, Joó Ella, dr. Dybasz Oszkár, Lenkey Gyula, Barclócz Samu, Bácskay Mária, Bolgár Ferencz, Szilágyiné Lung Józsa, Simonyi Zoltánné, Vórtessy Jenő. 105. Kada-utczai elemi iskola. (X, Kada-u. 27—29.) Igazgató-tanitó: Bácz Ödön. Tanitók és tanitónők: Belházy Károly, Schwérda Mária, Hajdú Emilia, Schandl Ferencz, Belházy Károlyné, Bácz Ödönné, Prágai Mária, Bévész Emil, Szabolcs Ferencz, Gróf Mibály, Lantos Ferencz, Bévész Emiiné, UrbányiC. József, Bózsai Józsefné, Jankó Aranka, Gedő Lipót, Klinczing Mária, Virányi Jenő, Abonyi Sándorné, Bácz Ödönné. 106. Slaglódi úti elemi iskola. (X, maglódi út 8.) Igazgató-tanitó: Gotléb György. Tanitók és tanitónők: Kardos Samu, Szilágyi Irma, Vrabély Mihály, Herpka Olga, Molnár István, Siklós Zsig­mond, Engländer Alajosné, Kemény Ilona, Strázsa An­dor, Erdős Géza, Magyar Adolf, Kürtliy Sándor, Erdős Margit, Erdős Gézáné, Zsedényi Aladárné. 107. Templom-téri elemi iskola. (X, templom-tér 2.) Igazgató-tanitó: Kemény János. Tanitók és tanitónők: Dausz Ferencz, Szétsi Mihály, Hittig Gyula, Szétsi Mihályné, Nagy Károly, Földes Já­nos, özv. Majthónyi Béláné. Horváth Lajos, Horváth La­josné, Horváth Sándor, Munkácsy Matild, Kemény Já­nosné, Masa V. Béláné, Ilias Ilona, Meyer Ferenczné, Bánó Ella. 108. Tisztviselő-telepi elemi iskola. (X, elnök-u. 3.) Vezető-tanitó: Barton Imre. Tanitók és tanitónők: Bereczky Béla, Adamkovits Bertalan, Massauer Gyula, Kőrösmezey Gusztávné, Tordy Győzőné, Szatmáry Erzsébet, Bomhányi Sándorné, Ku­rucz Vümosné, Ligeti Erzsébet, Kmethy Pálné, Szilárd Ferenczné. 109. Simor-u. elemi iskola. (IX, Simor-u. 8.) Igazgató : Bomhányi Sándor. Tanitók és tanitónők: Dr. Bóka Zoltánné, Al­mássy Mihályné, Kész Bózsi, Záborszky Sándorné, ?Ha­viár Irén, dr. Budó Jusztinné, Bannylrén, Szalatsy Hona, Lázár Kálmánné, Bosányi Ilona, Kmethy Pálné, Láday Szeréna, Hajnal Pál, Molnár János, Balogh József, Lite­ráty Gyuláné, Horváth Béla, Péderdy Gyula, Kiss Ernő, Janosits Antal, Horváth Ernő, Bélák Jenő, Kapronczay Mihály, Léber Béla. Hitoktatók : Aczél Endre, Szilágyi Pál, Nagy Zoltán, Böszörményi István. 110. Pongrác u. elemi iskola. (IX, Pongrác-u.) Igazgató-tanitó: Balla László. 111. Százados-u. elemi iskola. (X, százados-u.) Igazgató-tanitó: Mócsy László. D) Egyesületi elemi iskolák. 1. Klotild szeretetház elemi iskola. (I, budakeszi út 8.) Igazgató: Magyar József. Tanitók: Halmos András, Benedikty Sándor. 2. Orsz. nőképző-egyesületi elemi leányiskola. (IV, Veres Pálné-utcza 36.) Igazgató-tanitó: Miller Anna. Tanitónők: Vértes Lujza, Breitner Erzsébet, Salko­vits Kornélia. Hitoktatók: Madaras Aurél, római kath., Steuerjja­jos, ág. h. ev., Laky Dániel, ref., Kondor Ignácz, izr. Énektanár : szotyori Nagy Károly. 3. Protestáns orsz. árvaházi elemi iskola. (VII, szegényház-tér 1.) Igazgató: Brocskó Lajos. Tanitók és tanitónők: Brocskó Lajosné, Kiss János, Bózsa Lajos. E) Magán elemi iskolák. 1. Naschitz-féle elemi leányiskola. (VH, Thököly-út 77.) Tulajdonos és igazgatónő: Schwartz Árminné, Na­schitz Eugenia. Tanitók: Farkas Gyuláné, Kondrit, Hildo-Sommerfeld Aurélia, Spitzer Janka. Hitoktató: Schmelzer S. Zenetanár: Virányi Bózsi. 2. lanits-féle elemi és polgári leányiskola. (VII, rótfsa-utcza 20.) Igazgatónő: Dermár Margit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom