Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) - D

Erscheine»-. Lakás-jegyzék. 1079 Lakás-jegyzék. Est erházy . Drechsler, (Drexler). — Hermann, háztulajd., X, külső kerepesi út 106. — Ignácz, (Drexler),nyugdijas, X, liget-u. 30. — Ignácz, ócskavaskeresk.,V, váczi út 70. — Ignácz, (Drexler), számellenőr, II, hattyú-u. 11. — Ignácz, szatócs, Y, Berzenczei u. 55. — Izsák, tőkés, YI, Laudon-u. 4. — Jenő, mag. hivatalnok,YH, Yörösmarty-u. 3/a. József, (Drexler), háztulajd., IH, vörösvári fit 118. — József, pálinkamérö, YI, király-u. 48. — Józsefné, gyümölcsárus, IH, tavasz-u. 4. — Lajos, magánhivatalnok, VH. Izabella-u. 33. — Lajos, ügynök, YH, Damjanich-u. 41. — László, hivatalnok,YH, királv-u. 65. — Manó, (Drexler), postatiszt, II, iskola-u. 12. — Margit, tanitónő, VIH, József-körút 11. — Márk, magánhiv., X, külső kerepesi út 106. — Márkusné, özv. magánzó, IV, Semmelweis-u. 23. — Mihály, hivatalszolga, V, Arany János-u. 32. — Miksa, házaló, IY, molnár-u. 42. — Miksa, háztulajdonos, H, fazekas-u. 15. — Miksa, raktárnok, V, bálvány-u. 3. — Miksa, dr., tanárjelölt, VH, B'ikóczi-út 30. — Miksa, ügynök, YH, csömöri út 8. — Miksáné, szatócs, IH, szentendrei út 25. — Mór, vili. vas. kalauz, YH, Elemér-u. 38. — Mórné, özv,, magánzó, YI, Andrássy-út 96. — Nándor, iró, YH, kertész-u. 18. — Nándor, korcsmáros, VI, felső efdősor 16—18. — Náthán, I., szatócs, X, külső-kerepesi út 84. — Pál, (Drexler), magánhiv., VH, hársfa-u. 45. — Péter, (Drexler), házmester,V, Koháry-u. 19/6. — Bezső, pinczér, VI, Szondy-u. 78. — Bichárd, magánhiv., VH, kisdiófa-u. 6. — Salamon, (Drexler), zenész, VH, nefelejts-u. 63. — Sándor, magánhiv., VH, abonyi-u. 4. Simonné, özv., háztul., VH, csömöri út 8. — Soma, (Drexler), mag. hivataln.,VI, lövölde-tér 5. — Teréz, (Drexler), varrónő, YH, verseny-u. 26. — Vilmos, magánhivatalnok, VH, csömöri út 8. — Zsigmond, könyvügynök, VII, Vörösmarty-u. 3/a. — Zsigmondné, özv.,rövidárukeresk.,VI,Bévay-u. 20. Dregály Gyula, min. oszt. tan., II, Pálffy-tér 1. Drégely Dezső, főv. tanitó, VH, angol-u. 29. — Gábor, gépészmérnök, V, sas-u. 27. — Jánosné, kávés,VIH, szerdahelyi-u. 1. Dreger Ferdinánd, tüzérkap..VH, alsó erdősor-u. 5. Dreher Antal, háztulajd., X. halom-u. 1—-3. — János, keresk. alkalm., VHI, Madách-u. 18. — Ignácz, aczélárugyáros, IV,[Kossuth Lajos-u. 14/16 — Ignáczné, özv., háztulajd., VHI, Baross-u. 24. — Jenő, igazg. tag, X, halom-u. 1. — Miklós, fodrász m., VI, nagymező-u. 26. — Sándorné, özv., magánzó,VH, Erzsébet-krt 16. Dréhr János, áll. ny. igazgátó, I, Nándor-tér 1. Drei Antal, áll. rendőr, VI, jász-u. 54. Dreiacker Mihályné, özv., magánzó,VHI, óriás-u. 5. Dreier Mátyás, hentes m., VI, váczi körút 15. Dreilinger György, szatócs, H, tégla-u. 1. — Hermann, ószeres, VIH, Dobozi-u, 7—9. — János, hentes m., X, liget-u. 26. Károly, ispán, X, halom-u. 1. — Károly, raktárnok, H, székely-u. 4. — Lajos, ifj., vendéglős, X, b. jászberényi út 10. — Lajos, id., vendéglős, X, bánya-u. 7. — Vümos, géplakatos s., X, máv. munkás telep 36. Dreischik Henrik, magánzó, VI, Lehel-tér 6. Dreiszker János, irodaszolga, VH, Miksa-u. 8. Drémmel Zsigmond, asztalos, IX, Márton-u. 35/c. Drencsény Kár., dr., ügyvédjel.,VHI, fhg Sándor-u. 32 Drencsényi László, máv. főellenőr, VH, Damjanich­utcza 25/c. — Mátyás, posta ellenőr, VH, nefelejts-u. 32. Drenka István, géplak., VTH, gólya-u. 50. Drenovácz János, timár, IX, Báday-u. 44. Dresánky Dezső, orsz. levéltárnok, I, úri u. 13. Drescher Irma, óvókép. igar'g.,VH, szegényház-tér 7. Drescher János, kertész, VH, Cserey-u. 7. — József, tkp. hiv., IV, ferencziek-tere 3. — Mihály, utazó, VH, Bem-u. 36. — Miklós, házfelügy.,VTH, nagyfuvaros-u. 26. — Bezső, ügyvéd, IV, Veres Páln é-u. 29. — Tódor, nyug. postaaltiszt, Vili, gólya-u. 4. Dresdner Jakab, keresk. utazó, VH, nyár-u. 18. Dreszler, (Dressler, Drézler). — Ágoston, (Dressler),pinczér, VIH,Bökk Szüárd-u.30 — Ferencz, főv. dijnok, X, halom-u. 22. — Frigyesné, (Drezler), özv., háztlajdonos, VI, Nagy János-u. l/a. — Gellért, elölj, kezelőtiszt,VIH,Tisza Kálmán-tér 25 — Gellért, főv. kezelőtiszt, X, halom-u. 22. — Gizella, (Dressler), magánzó,VH, csömöri út 10. — József, művezető,X, Szabóky-u. 57. — Juda, (Dressler), .magánzó, VH, Almássy-tér 13. — Lajos, szinh. diszm.,VH, Izabella-tér 6. — Nándor, asztalos s., X, kápolna-u. 1. — Bezső, raktárnok, VIH, örömvölgy-u. 16. Dreszmann Károly, késes m., VH, alsó erdősor-u. 34. Dretomszky Anna, magánzó,VIH, fhg Sándor-u. 36. Drevenka István, rendőr, IH, pacsirtamező-u. 32. — Mihályné, özv., szülésznő, I, kereszt-tér 20. — Pál, vendéglős, H, Toldy Ferencz-u. 60. — Victorné, varrónő, I, holdvilág-u. 2. Drexler 1. Drechsler és Trexler alatt is. Dreymann Ottilia, hivatalnok, V, visegrádi-u. 17. — Irma, varrónő,VH, murányi-u. 37. Drezl Ferencz, sütő m., I, Hegyalja-u. 21. Drhál Jánosné, özv., lakáskiadó, VI, dévai u. 8. Driallas Ernő, Károly, mérnök, V, Tisza-u. 9. — Géza, Lajos, művezető, V, Tisza-u. 9. Drielomsky Lajos, rendőr, I, retek-u. 46. Drienka János, hálókocsi kalauz,VH, nefelejts-u. 10. Dries Bóbert, művésnök, X, állomás-u. 12. Drill Béla, kir. táblai biró, I, Attila-u. 73. Drillits Antal, nyug. kormányos, IH, Apát-u. 6477. Drimál János, vasöntő m., V, visegrádi u. 56. Drimba Péter, házmester, VH, dob-u. 109. Drimincz Ignácz, házfelügyelő, V, tutaj-u. 23. Drimmencz Szilárdné, özv. nyugd, VHI, népszinház­utcza 43. Dringler Adolf, kávés, VIH, Kenyérmező-u. 3lb. Drinóczy Alajos, pinczér,VIH, tömő-u. 38. — Mihály, máv. mozd. vez., VI, dalnok-u. 10. Drischnitz Mór, szatócs, IX, soroksári út 104. Driska József, bognár s.,X,máv. főm. m.-telep 20. Drisnyey László, kir. jbiró, VI, lövölde-tér 3. Dritomszky István, főv. isk. szolga, V, bálvány-u. 2i. Droba Károly, ifj. magánhiv., VIH, futó-u. 18. Drobil Alajos, szobafestő m., VHI, Mátyás-tér 6. Drobina István, tisztviselő, VHI, Baross-u. 82. Drobinoha Mihály,élelmiszerár.,jlH, Zsigmond-u. 36. Drobnitsch György, mázoló m.,háztul.,VI, új-u. 32. Droczár Béla, keresk. alkalm., VI, Bévai-u. 10. Drohobeczky Miklós, s. h. igazg., I, lágymányosi u.4. Droniervics János, házmester. IX, Czuczor-u. 6. Dropp Béla, hivatalnok, VH, István-út 9. Droppa András, timár, VHE, práter-u. 46. — Ántalné, özv. magánzó, IV, bástya-u. 15. — Gyula, magánzó, VH, Garay-u. 11. — Imre, máv. pályafelv., VI, Bákos rend. pálya 20. — János, czipész m., H, vitéz-u. 20. — Károly, szabó m., I. disz-tér 3. — Péter, házmester, VI, nagy János-u. 22. — Vilmos, tábori leik., VTH, Bákóczi-út 57. Drosgyák Izidor, vendéglős, VH, óvoda-u. 26. Droszt Ede, háztulajd., H. Törökvész 6955. — Ede, máv. hivatalno k. X, liget-u. 20/a. — Ede, megyei tisztv., VHI, Baross-u. 85. — Edéné, müfestő gyáros, VHI, Baross-u. 85. Dróth Farkas, magánzó,VH, Garay-u. 9. — József, ügynök, VH, Hernád-u. 12. — Samu, festékkel-. VIH, aggteleki u. 7. — Samuné, özv., magánzó, VT, szent László-u. 99. -— Zsigmond, utazó, V, nádor-u. 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom