Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

230 Dunapatáj Betüsoros címtár. Asztalosok : Farkas Vince, Hadházi István, Kiss Sándor, Tompái József, Varga József. Autófuvarozók : vitéz Imreh Géza, Szi- Iasi Sámuel. Autótulajd.: vitéz Imreh Géza 2 drb, Szilasi Sámuel 2 drb. személy, Kár- páty János 1 teher, Bence János 1 személy és 1 teher, Ory és Tsai 2 drb. teher. Ácsok: Fáky János, Szabó Sándor, Szigethi Sándor. Bank bizományos : Bartha Lajos­Baromfikeresk. : Fehér József. Bádogosok : Bakk Miksáné, Bukli Sán­dor, Bach István. Bognárok: Kovács Sándor, Szálkái Gyula, Szajsz Mihály. Cementárugyár és keresk.: Kiss Lajos, Nagy József, Nádi Sándor, Tóth Sándor. Cipészek : Erős József, Fábián József, Járó István, Hári Pál, Hacker Ist­ván, Lázár József, Malomsoki János, Nagy Sándor, Osztermeyer János, Palkovics János. Cipőkeresk. : Klein Jenő, Nagy Dezső. Cukorkakeresk. : Faragó Gergely, Nagy Dezső, Schulhof Mór, Szálkái Lajos. Cukrász: Varga József. Csépi őgéptulajd. : Dalló Sándor, Érseki uradalom, Heck János, Gőzön István, Keserű Pál, Mráz Lajosné, Szél Ist­ván, Tóth János. Traktortulajdonos: Bence Gábor. Divatárukeresk. : Erdős Sándor. Dohánytőzsdék : Lengyel József, Ma­lomsoki János, Sulyok Sándorné, Vas Istvánné, Zsinka Pál. Építési anyag keresk. : Kiss Lajos, Nagy József, Tóth Sándor. Építőmesterek : András Károly, Arthl János, Biácsi Sándor, Sára György. Fakeresk. : Faragó Gergely, Frein La­jos, Kerekes József. Festőművész : Hevesi Pál. Fodrászok: Balcer János, Koczka Imre, Pintér Lajos, Slingár János. Fürdő : Őry és Tsa-féle gőz és kád­fürdő. Földbirtokosok: Ábrahám Sándor, 26, Becő S. István 87, Bence Gábor 168, Banai András 28, Halint Sándor 21, Bokus Gábor 40, Botykai István 50. özv. Bállá Pálné 34, Botykay Jenőné 27, Baranyai András 46, Bán József 31, Csaba János 27, Cirják Sándor 24, Császár Józsefné 32, Csőváry Mihály 32, Dunopataj község 1486, Dávid János 34, V. Dobos István 31, Doboz József 29, Dömötör József 23, Dömsöd megyei védgát 32, Duna- melléki egyház 38, Dudás Antal 35, Érseki uradalom Kalocsa 2152, In­téző : Klopp László, Egei Salamon 45, Faragó Mihály 79, Fa Imréné 26, Faddi Sándor 25, Faragó Gábor 28, Frey Jenő 30, Fogas Antal 45, Fries János 25, Gajdi János 30, özv. Gellért Józsefné 45, Horváth S. Ist­ván 91, Hajdú János 21, özv. Halb- róhr Gézáné 36, Horák János 31, Habró Sámuel 34, Hörcsögí Mihály 37, Kosaras György 56, Kontra G. János 39. Kárász Mihály 36, özv. Kontra M. Sándorné 43, H. Kovács János 35, Kovács Sámuel 25, G. Kovács Sándor 21, Kohári Istvánné 21. Keserű Sándorné 29, Kele An- talné 20, Keserű István 21, Keserű István 23, Kincses Sándor 24, T. Kiss József 27, Kovács Mihály 20, Kiss József 45, özv Lőrinc Sándorné 25, László Károly 24, Lakatos István 32, Meleg Imre 21, Molnár István 24, Mózes István 26, Mózes Sándor 30, Manyak Antalné 41, Nagy A. János IÁ Nagy D. József 59, Nagy Bálint 26, Nagy J. István 40, Nagy P. István 33, Németh István 20, Ne­mes Pál 30, Pauka István 34, Pauka Pál 44, Pohánkovics János 21, Ref. egyház 130, ifj. Setry János 32, Stefanovits Mihályné 28, Répási Gergely 26, Séder Salamon örök. 23, F. Szabó Sándor 24, Széli János 24, Szőke Ferenc 38, Szőke Ferenc 28, Szőke István 20, Szőke Mihály 23, Szőke M. Sándor 42, Szabó Ist­ván 25, Szabó Sándor 26, F. Szabó István 25, Szabó István 23, G. Szabó János 32, B. Szabó József 37, Tarái

Next

/
Oldalképek
Tartalom