Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

214 Szabadszállás Kiss Imre 80, Sz. Kiss Sándor 21, Kocsis Györgyné 250, Kocsis Péter 45, Kovács Imréné 48, Kovács István 66, Kovács Károly 28, Kozma István 34, Kozma Sándor 34, Kovács Gábor Kiss 43, Vakarcs Kovács Imre 60, id. Kozma Imre 49, Kulcsár Imre neje Decsi 68, Lipóth Lajos 34, Markacz János 27, Markacz Sándor 52, Molnár László 47, Murár József, Nagy Gáborné 42, Nagy Istvánná Jász. 51, G. Nagy János neje Zom- bori 37, G. Nagy László 31, Pál István 43, Papp István 59, Páli József 63, Sziics Sándorné 64, Sza­badszállás község 2215, Szekeres Sándor 55, Varga Mihály 22, Zsikla József 203 kh. Földhaszonbérlők : Hajnal Mihály, özv. Ferenczy Zsigmondnétól 1981, lejár 1933-ban. Ferenczy József vitéz Már­ton Ernőnétől 267, lejár 1932-ben. Markacz János Tóth Jánostól 320, lejár 1932-ben. Farkas Ferenc Péter Ferenctől 130, lejár 1936-ban. Far­kas István Nagy Istvántól 64, lejár 1930-ban. Csupor Balázs Szabó Ist­vántól, lejár 1930-ban. Divity József O. Kovács Istvántól, lejár 1933-ban. Szőlőbirtokosok : Geréby János 44, özv. Ferenczy Zsigmondné 21, Varga Lászlóné 16, Vájná József 6, Ráth József 5, Dr. Ecsy László 5, Lajos János 5, özv Pál Istvánná 28, Gazsi István 5, Kovács Kálmánná .91/2, Keserű József 7, Geréby Imre 13, Gubacsi Miksa 8, Hangéi Menyhért 5, Varga Imréné 5, Tóth János 5, Herpay Balázs 5, Kodrik Mihály 5, Kovács Sándorné 5 kh. Fűszer- és vegyeskeresk.: Bakonyi László. Csongrádon szabadult 1906-ban, mint segéd Bpesten és Tatatóvároson működött. 1924-től helyben önálló. Az üveges szakmát szintén kitanulta. Ipartestületi tag. Mint katona 1920- 23-ig szolgált. Világháborút 1914 tői végig küz­dötte. Nős. Hajnód Béla. Román megszállás elől Szabadszállásra me­nekült, hol 1923-ban nyitotta meg az üzletét. 1915-től az orosz harctéren teljesített szol­gálatot, 1916-ban elfogták, honnan 1917-ben megszökött. Fivére László orosz fogságban eltűnt. Nős. Halmann Testvérek. Tulajdonos Györgyi és László. Szakmát mindketten kitanulták. 1928-ban, mint társak nyitották meg az üzletet. Az ípartestület tagjai. László, mint segéd több helyen volt alkalma­zásban. Róbert fivérük végig küzdötte a világ­háborút, több ízben sebesült, több kitüntetéssel szerelt le. Kiss József. Szabadszálláson szabadult 1904-ben, mint segéd Hatvanban stb. dolgozott. Esztergomban üzletvezető volt, 1912-töl önálló. A kaszinó, Gazdakör, 48-as Olvasókör, Ipartest, és az OMGE tagja. Hadiszolgálatot 1915-től 1918-ig teljesített. Nevelt gyermekeinek az édesatyja hősi halált halt. Nős. Vitéz Kulcsár Bálint. Iparában helyben szabadult, mint segéd Bpesten, Újpesten stb. működött. 1920-tól ön­álló. Ipartestület s a presbitérium tagja. Hadi- szolgálatra 1914-ben vonult be, az összes harc­tereken küzdött, mint tiszthelyettes szerelt le 1918-ban. Kitüntetései: nagy ez., kis ez., bronz v. é., Károly cs. kér. Sándor fivére a szerb harctéren hősi halált halt. — 1928-ban avatták vitézzé. Nős, 3 gyermeke van. Pászthai Sándor. Mint asztalos 1909-ben szabadult, mint segéd Bpesten dolgozott. 1920—29-ig asztalos mű­helye volt, azóta fűszer és vegyeskereskedéssel foglalkozik. Az ipartestület tagja. 1923-ban bevonulva a világháborút végigküzdötte, mint őrmester szerelt le. Kitüntetései: ezüst érd. kér., Károly cs. kér. István öccse az orosz fogságban eltűnt. Nős, 3 gyermeke van. Vögerl Gyula. Iskoláit Kolozsváron és Bpesten végezte, mely után az autótechnikai pályára lépett, mint ilyen, hosszú ideig a Puch gyárnak volt az üzletvezetője. Háború után megalapította a Magyar Gazdák helyi szövetkezetét, ebből alakult a Mezőgazdák kirendeltsége, amelyet 1927-ben átvett és saját számlájára vezeti. Oroszországban, mint internált volt fogságban. Több külföldi gépgyár képviselője. Nős. Böhm Ilona, Hangya szöv., Kellner Mór, Krausz Herman, Hallmann Mátyás, Buday Lászlóné, Miller Gyula, Kraller János, Varga Test­vérek. Gabona és terménykeresk.: Karikó Já­nos, Lakatos Istvánná, Virág Lajos. Hentesek : Dávid József, Kovács Gusz­táv, Németh Mihályné, Somogyi László. Kalaposok : Herpay Gyula. 1891-ben helyben szabadult, mint segéd Csongrádon, Szentesen, Hódmezővásárhelyen stb. dolgozott, 1900-tól önálló mester. Ipar- testület volt elöljárója. Fivére részt vett a

Next

/
Oldalképek
Tartalom