Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) - M

Lipinszky. Lakás-jegyzék. 1474 Lakás-jegyzék. Lippert. Melovszky Vilmos, szabó s., VH, bársfa-u. 6. Meltzner Ferencz, háztulajdonos, Dl, bécsi út 62. — Ferenczné, özv , nyugdijas, D, Donáti-u. 3. — János, háztulajd., Dl, ürömi u. 23. — Jenő, p. ü. számellenőr, II, iskola-u. 6. — József, szobafestő, V, váczi út 60. — Károly, gyári tisztviselő, ID, bécsi út 62. Melvius Béla, tisztviselő, VEI, alsóerdősor-u. 10. Melyok István, villamos kalauz, YD, rózsa-u. 39. Mélykúti György, postaszolga, VJL1, István-út 32. Melzer István, dr., ügyvéd, VDI, fhg Sándor-u. 38. Membrez Jozefin, özv., magánzó, YI, Hunyady-tér 2. Memlauer Imre máv. hiv., I, Maros-u. 14. Memmel János, kőnyvnyomd, I, budaörsi út 34. — János, hivatalszolga, I, Bán-u. 8. Mencsik, (Mentsik). — Ferencz, könyvkötő m., VDI, Szerdahelyi-u. 7. — Fer., dr.,(Mentsik), háztulajd.,D, szegényház-u.19. — Fer., dr., (Mentsik), osztálytan., IE, pasaréti út 23. — János, mérnök, Dl, Lajos-u. 79. — Péter, házfelügyelő, VI, Huba-u. 4. Mencz Fer. József, órás- és éksz.,VHE, József-krt 44. Menczel 1. Menzel alatt is. Menczel István G., vendéglős, X, liget-tér 3. — Károly, bankhiv., V, József-tér 13. — Sándorné, özv., magánzó, V, Katona József-u. 17. — Zsigmond, keresk. alk., VH, Baross-tér 20. Menczer 1. Menzer alatt is. Menczer Áb rahám, utazó, I, alkotás-u. 31. — Adolf, magánhiv., VI, Podmaniczky-u. 47. — Adolf, marhabizományos, IX, Lónyay-u. 13. — Aladár, dr., ügyvéd,VIE, Erzsébet-körút 16. — Ármin, zsákkereskedő, V, dagály-u. 7. — Ármin, kereskedő, VILI, Baross-u. 98. — Árpád, bérkocsis, VH, Álmássy-tér 13. — Árpád, kir. szabad, biró, VEI, Szentkirályi-u. 17. — Béla, r.-társ. főmérnök, VTE, Damjanich-u. 28Ib. — Bernátné, lakáskiadó, VI, váczi körút 61. — Berta, maghiv., VI, Izabella-u. 92. — Emil, magánhiv., IX, soroksári út 10. — Ferencz, kereskedő, VB, Wesselényi-u. 37. — Gyula, magánhiv., IX, Lónyay-u. 13. — Henrik, szatócs, V, váczi út 88. — Henrik, hiv. szolga, VB, csömöri út 74. — Henrik, könyvelő, VH, szövetség-u. 45. — Henrikné, varrónő, VH, Erzsébet-körút 34. — Ignácz, napidijas , IV , Kossuth L.-u. 1. — Ignácz, szabó s., VIH, nagyfuvaros-u. 10. — Ignáczné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 92. — Izidor, férfiszabó, VI, szerecsen-u. 10. — Jetti, háztulajdonos, VH, Jósika-u. 13. — Lajos, mészáros, V, visegrádi u. 4. — Lajos, nyug. min. tanácsos, VI, Bajza-u. 20. — Lilli, hivatalnok, VI, váczi körút 61. — Lipótné, özv., magánzó, VB, Wesselényi-u. 58. — Márk, aranyműves, VH, Károly-körút 13. — Mór, pálinkamérő, VHL, vig-u. 26. — Samu, pálinkakeresk., IX, soroksári út 10. — Samu, vendéglős, IX, Báday-u. 4. — Samu, mészáros, V, váci körút 78. — Sándor, papirügynök, VI, rózsa-u. 98. — S. Sándorné, operai énekesnő,VI, Szondy-u. 28. — Salamon, magánzó, VH, Rákóczi-út 56. — Szeréna, magánhiv., VI, Izabella-u. 92. — Viktor, gépész, V, személynök-u. 1—3—5. — Zsigmond, szatócs, VHI, örömvölgy-u. 16. Mend Gyula, ügynök, V, nádor-u. 43. — Henrik, hivat., H, vitéz-u. 15. Mende Albert, könyvelő, VH, holló-u. 10. — Béla, máv. dijnok, VI, Csengery-u. 45. — Bódog, hirlapszerkesztő, IX, Lónyay-u. 14. — Emil, mérnök, VI, gyár-u. 19. — Hugó, házmester, VIH, Mátyás-tér 7. — Károly, szabó m., VHE, aggteleki u. 17. — Károly, szabó, VH, Bákóczi-út 86. — Pál, kereskedő s„ VI, felső erdősor 11. Mendege Istvánné, fehér varrónő,VHE, szűz-u. 3. Mendek Géza, kávéfőző, VI, Vörösmarty-u. 41. Mendel 1. Mendl. Mendelényi László, dr., kir. alügyész, I, tárnok-u. 26. — Vilmosné, magánzó, V, nádor-u. 28. Mendelovits Ábr.-né,özv.,varrónő,VH,nefelejts-u. 15. — Adolf, asztalos m., VIH, fecske-u. 8. — Farkas, asztalos, VIH, vas-u. 16. — Mayer, magánzó, VIH, kender-u. 7. Mendelsohn György, bankbizományos, V, nádor-u. 5. — Hermán, ügynök, VE, nefelejts-u. 27. — J. Gyuláné, háztulajdonos, VH, Amazon-u. 6—8. —• Nátán, lakatos, VIH, Luther-u. 1/c. — Mózes, ószeres, VHI, Vay Ádám-u. 6. — Sándor, ügynök, VHE, köris-u. 31. Mendi Dani, zenész, IX, angyal-u. 9. — Dánielné, özv., magánzó, IX, angyal-u. 9. Mendits Jozefin, varrónő, VH, István-út 32. Mendl, (Mendel). — Ábrahám, (Mendel), szűcs m., IV, Károly-krt 22. — Arthur, dr., ügyvéd, V, Deák Ferencz-u 12. — Géza, máv. mérnök, VH, Károly-körút 7. — Henrik, iró, Hl, óbudai rakpart 3. — Henrikné, özv., nyugdijas, H, vitéz-u. 15. — Jeromos, I, kereskedő, Attila-u. 13. — József, (Mendel), házmester, B, oszlop-u. 15, — Lajos, nyugd. tanár, VI, Csengeiy-u. 45. — Lipót, (Mendel), háztulajd., VH, király-u. 81. — Manó, (Mendel), keresk. s., VI, Izabella-u. 44/a. — Márk, máv. ellenőr, VI, Szondy-u. 56. — Miksa, (Mendel), magánzó, VH, dohány-u. 2. — Bezső, hajózási felügyelő, V, Lipót-körút 13. — Samu, bizományos, "TOH, Baross-u. 84. —- Simon, fuvaros, VH, Abonyi-u. 13. Mendlik Alajos, főreál iskolai tanár, VHE, József­utcza 29. — Ferenczné, özv., nyugd., I, Krisztina-körút 67. — Zsigmond, szolga, IX, páva-u. 15. Mendlovits Mór, kereskedő,VI, váczi körút 15. Mendrey Gyula, máv. mozdony vez., VH, Cserhát-u. 4. Menesdorfer Gusztáv, g épsz erelő, VHE,Baross-u. 92. Ménesi Gyula, as ztal os, VILL, Szerdahelyi-u. 1. — Sándor, utazó, VHE, Szentkirályi-u. 3. Menettó Attilio, hajóépit. mérn.,HE,szentendrei út 28. Mengay Mihály, fodrász, VI, király-u. 96. Mengela Antal, őrnagy, I, Döbrentei-tér 6. Mengele Lajosné, özv., tisztviselő, B, kút-u. 13. Mengl József, ács m., VI, fövény-u. 91. — Józsefné, háztulajdonos, VI, fövény-u. 91. — Károly, házmester. I, enyedi-u. 4. Menguser Antal, házmester, V, Széchényi-u. 8. Menlieisz József, asztalos, IX, bokréta-u. 12. Menich, (Mennich). — András,(Mennich),konyhakert, X, Kántorné-u. 10. — Borbála, majoros, X, gyömrői út 53. — Ferencz, czipész m.,VHE, szigetvári u. 10/a. — István, fuvaros, X, Zalán-u. 30. — Jánosné, özv., lakáskiadó, IX, üllői út 97. — József, gyári alk., IX, soroksári út 6. — József, napidijas, IX, szigony-u. 9. — József, fuvaros m., IX, Ferencz-u. 12. — József, majoros, X, Zalán-u. 30. — Lajos, (Mennich), kertész, X, Vértes-u. 5. — Lajos, czipész, VIH, üllői út 58. — Lajos, czipész m., VHI, Blés-u. 18. — Pál, fuvaros, VHE, Orczy-út 28. — Tamás, fuvaros, VH, bibor-u. 8. Meniga Krisztina, szabónő, IV, kecskeméti u. 2. Menkes Johanna, özv., mag., VH, Wesselényi-u. 54. Menkesz Ósiás, esztergályos s.,VTH, Madách-u. 16. Menkó Flórián, vili. kalauz, IX, gát-u. 24. Menkő Pál, máv. kalauz, VIE, Elemér-u. 33. Menku János, szolga, VHI, Madách-u. 42. Menner 1. Méhner alatt is. Menner Alajosné, özv., nyugdijas, H.gyorskocsi u. 22. — Ernő, faszobrász, VHI, Kemény Zsigmond-u. 15 — Gusztáv, máv. hivat., H, fő-u. 59. — Károly, ptakarékp. gyak., I, uri u. 27.

Next

/
Oldalképek
Tartalom