Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Elemi iskolák. 434 Elemi iskolák. Cserényi Bóla. Dankó Lajosné, Háray István, Sebanovits Szilárd, Nemes Jenő, Cserményi Móricz, Almássy Kál­mánné, Beokcs Etel. 95. Gyáli-úti elemi iskola. (IX, gyáli út 21.) Igazgató Kemény János. Tanitók : Bencze í). Pál. Berey Pál, Kőszegfalvi Endre, Vitéz Salamon, Specziár Béla. Tanitónők: Adler Gizella, Bujda Anna, Kemény Já­nosné, Kőszegfalvi Irén, Mátray Margit, Stelly Jolán, Szadowszky Hedvig, Wachsmann Emma, Zadák Ilona. X. kerület. 96. Szent László-téri elemi fiúiskola. (X, Szt. László-tér 12.) Igazgató-tanitó: Krammer Gusztáv. Tanitók: Roth Imre, Tóth Lajos, Riedl Győző, Novo­szád János, Füle János, Kormányos István, I)ausz Gyula, Tóth József, Újlaki Vilmos, Némethy Kálmán, Stampay Sándor, Panet Lajos, Pusztai Sándor. 97. Szent László-téri elemi leányiskola. (X, Szt. László-tér 1.) Igazgató : Riedl Győző. NTanitónők: Frankó Sándorné, Schlisz Paula, Székely Rezsőné, Takáts Ilona, Bezerédj Aladárné, Temple Re­zsőné, Horváth Teréz, Hügel Emma, Reitinger Teréz, Tordai Ilona, Jankovich Irén. 98. Kápolna-téri elemi iskola. (X, kápolna-tér 4.) Igazgató-tanitó: Minké Béla. Tanitók és tanitónők: özv. Kopetz Gusztávné, Kel­ler Sándor, Szőcs János, Pálmay Kálmán, Jónás Béla, Makrsy Pál, Jeny Józsefné, Bardócz Samu, Klinczing Borbála, Jellenz Margit, Kreisler Sándor, Kosztelnik Fe­renczné, Szőcs Jánosné, Budó Jusztinné, Joó Ella, István Józsefné, Dybasz Oszkár, Lenkey Gyula. 99. Kada-utczai elemi iskola. (X, Kada-u. 27—29.) Igazgató-tanitó: Rácz Ödön. Tanitók és tanitónők: Belházy Károly, Gyárfás Gyula, Schwérda Mária, Hajdú Emilia, Schandl Ferencz, Belházy Károlyné, Rácz Ödönné, Kovács Alajos, Prágai Mária, Klinczing Borbála, Révész Emil, Szabolcs Ferencz, Gróf Mihály, Lantos Ferencz, Zsedényi Aladár, Kürti Paula, Révész Emiiné, Urbányi C. József, Rózsai Józsefné. 100. maglódi úti elemi iskola. (X, maglódi út 8.) Igazgató-tanitó: Gotléb György. Tanitók és tanitónők: Kardos Samu, Szüágyi Irma, Vrabély Mihály, Fay Anna, Molnár István, Hajnal Sándor, Engländer Alajosné, Kemény Ilona, Strázsa Andor, Er­dős Géza, Magyar Adolf, Borús A. Endre, Erdős Margit, Erdős Gézáné, Zsedényi Aladárné. 101. Rákosmezei elemi iskola. (X, templom-tér 2.) Igazgató-tanitó: Stelly Géza. Tanitók és tanitónők: Dausz Ferencz, Szétsy Mihály, Hittig Gyula, Szétsi Mihályné, Nagy Károly, Földes Já­nos, Bedő Tivadarné, özv. Majtliényi Béláné, Horváth La­jos, Horváth Lajosné, Horváth Sándor, Masa V. Béláné, Hias Ilona, Mayer Ferenczné. Tordai Ilona. 102. Tisztviselő-telepi elemi iskola. (X, elnök-u. 3.) Vezető-tanitó: Ronts István. Tanitók és tanitónők: Bereczky Béla, Adamkovits Bertalan, Massauer Gyula, özv. Fiedler Jenőné, Kőrös­mezey Gusztávné, dr. Baló Lászlónó, Stefaits Irén, Tordy Győzőné, Szatmáry Erzsébet, Bekenye Mária. 103. Simor-u. elemi iskola. Igazgató : Huszti József. Tanitók és tanitónők: Dr. Bóka Zoltánné, Kész Bózsi, Záhorszky Sándorné. özv. Molnár Elemérné, Sza­latsy Ilona, Lázár Kálmánné, Bosányi Ilona, Kmethy Pálné, Láday Szeréna, Literáty Gyuláné, Horváth Béla, Péderdy Gyula, Kiss Ernő, Janosits Antal, Horváth Ernő, Bélák Jenő, Kapronezay Mihály, Seéber Béla. D) Egyesületi elemi iskolák. 1. Klotild szeretetház elemi iskola. (I, budakeszi út 8.) Igazgató: Magyar József. Tanitók: Ihász Sándor, Baikovich Kálmán. 2. Orsz. nőképző egyesületi elemi leányiskola. (IV, Veres Pálné-utcza 36.) Igazgató-tanitó: Miller Anna. Tanitónők: Vértes Lujza, Lédeczy Margit, Salkovits Kornélia. Hitoktatók: Madaras Aurél, római kath., Steuer La­jos. ág. h. ev., Laky Dániel, ref.. Kondor Ignácz, izr. Énektanár : szotyori Nagy Károly. 3. Protestáns orsz. árvaházi elemi iskola. (VII, szegényház-tér 1.) Igazgató: Brocskó Lajos. Tanitók és tanitónők: Brocskó Lajosné, Kiss János, Bózsa Lajos, Dömök Izabella. E) Magán elemi iskolák. 1. Naschitz-féle elemi leányiskola. (VH, Thököly-út 77.) Tulajdonos és igazgatónő: Schwartz Árminné, Na­schitz Eugenia. Tanitók: Farkas Gyuláné, Kondrit, Hildo-Sommerfeld Aurélia, Spitzer Janka. Hitoktató: Schmelzer S. Zenetanár: Virányi Rózsi. 2. Janits-féle elemi és polgári leányiskola. (VII, rózsa-utcza 20.) Igazgatónő: Janits Irma. 3. Szász-féle magán elemi fiu- és leányiskola. (VI, Andrássy-út 81.) Igazgatónő: Szász Irén. Tanitók: Lukács Gyula, Halász Arnold. Tanitónők: Blum Hugóné, Boschán Rózsa, Szegő Anna. Wagner Irma. Hitoktatók: Barcza Ferencz, Révai Miksa, Szinok Zoltán. 4. Lipótvárosi nyilv. magániskola (V, sas-u. 27.) Igazgatónő : dr. Farkas Gyuláné. Tanitók : Perl Hüttl Károíy, Szűcs Soma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom