Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czím-jegyzéke

Czipészek. Czím-jegyzék. 905 Czím-jegy*ék. Czipő-zsibárusok. *Schwarcz Netti, III, kiskorona-u. 46. — Samu, VHI, József-krt 15. — Sándor, VI, sziv-u. 17. — Zsigmond, (Schwartz), VII, Wesse­lényi-u. 10. Schwartzmann Márk. IX, Eáday-u. 21. Schweibert András, VII, kertész-u. 83. Schweighardt Ignácz, VH, angol-u. 1/6. — Mihály, Vit, Kövér Lajos-u. 4/6. Schwertfeiler Antal, VILI, nap-u. 39. Schwindt Károly, VII, dohány-u. 41. ^Sebestyén J., VH, Bákóczi-út 82. Tel. 145—74. Seehoffner Mihály, IX, páva-u. 37. Seff István, V, Báthory-u. 1. Séfö Benedek, VI, Szabolcs-u. 3Ib. Segesdy Sándor, VI, aradi u. 30. *Seidenfeld Dezső, VH, király-u. 59/a. *Seidler N. Nándor, VH, király-u. 103. Seidner A., II, Margit-körút 54. Selyem Elek, Hl, vörösvári u. 35. Seregélyes Lajos, VI, gömb-u. 29. *Serény Zsigmond,VH, Erzsébet-krt 44. Seres Sándor, VI, felső erdősor 19/6. Sikos József, IX, gát-u. 24. Silber J., VH, Klauzál-tér 4. Silbermann Márkus, I, fehérvári út 52. Simon Antal, VHI, Baross-u. 105. — Gergely, Vili, Szerdahelyi-u. 13. — István, VHI, Dugonics-u. 7. — Lajos, VI, Podmaniczky-u. 75. Simoncsik és Kolozsi,VI, Hegedűs Sán­dor-u. 8. Simonka Gergely, VHI, Kemény Zsig­mond-u. 12. Simonyi János, IX, mester-u. 32. Singer Adolf, HI, Lajos-u. 113. — Samu, IX, Márton-u. 16. Skoda Gyula,VH, Huszár-u. 10. Skolnik J., IX, Bakács-tér 9. Skota János, VI, dalnok-u. l/a. *Skuts Sámuel, VH, Bákóczi-út 2. Slezák János, I, Döbrentei-u. 3/5. Smotlák Simon, VI, Vörösmarty-u. 27. *Sommer Fülöpné, özv., IX, vámház­körút 15. *— Ödön, VH, Cserhát-u. 12. * — Sándorné, IX, csarnok-téri árúház. Somody Pál, H, fazekas-u. 15. Somogyi József, VI, Szondy-u 18. ^Sonnenschein A. I., IX, üllői út 81. *— Kálmán özvegye, IX, Eáday-u. 18. Soor Dávid, VH, kertész-u, 23. Soós János, V, Árpád-u. 6. — Pál, VI, lőportár-u. 3. Sovizrat László. VHI, Baross-u. 116. Sörös Gyula, VHI, kőris-u. 3 b. Spanberger József, IH, szél-u. 8. Spanyiel Pál, IH, pacsirtamező-u. 32. Sparawetz Ignácz, H, Battbyány-u. 29. Späth József, H, szegónyház-u. 12. Speray János IV. Kossuth Lajos-u. 3. Spett Mór. VH, király-u. 11. Spitzer Adolf, Hl, kórház-u. 22. *- Lipót. VIH, Bákóczi-út 57/6. Springer Jakab, VI, szerecsen-u. 19. Stabek Péter, V, váczi út 104. •Standard american Shoe Store, Jako­bovits Simon, V, Dorottya-u. 9. Tel. 112-65. Stark Z. Jenő, VI, Petőfi-u. 16. Stärk H., VI, szerecsen-u. 44. Stefánits János, IX, üllői út 85. — József, VI, gömb-u. 6. Steffeh Vincze. VI, szt. László-út 29. Steiner Benő, IX, tüzoltó-u. 82. — Gyula. IX, üllői út 91 la. *— Jenő, VI, király-u. 2. — Simon, VH, akáczfa-u. 60. Steiner V., VH, Dembinski-u. 4. Steingruber Ferencz,VI,Szondy-u. 44/6. Steklács J., IX, gyep-u. 54. Stempler J., IX, Lónyay-u. 36. Stenger István, VI, gr. Zichy Jenő-u. 9. Stern Adolf, VH, Wesselényi-u. 64. — Mór, VH, Elemér-u. 36. — Sámuel, VI, Vasvári Pál-u. 7. Stieber Manó, VHI, sárkány-u. 5. Stift Nándor, X, kőbányai úti városi ház. Stiller József, I, budaőrsi út 15. Stoch János, VH, Izabella-u. 6. Stoklász József, VHI, Dugonics-u. 2. Stolczenberger Ferencz, VI,bajnok-u. 12. Strausz A., I, budaörsi út 14099. Streéb József,VH, dob-u. 105. Strenger Géza, VI, gömb-u. 34. Sturcz András, IH, föld-u. 28. Stürza János, VH, Bottenbiller-u. 7. Suga József, X, vezér-u. 12. *Sugár Zsigmond, VHI, József-krt 31/a Tel. Józs. 1—46. és 59—61. Tel. Józs. 40-28. Sule János, VI, Hungária-krt 50. Suler István, IX, gát-u. 9. Sulla János, VIH, Bökk Szilárd-u. 43. Suller József, VH, Grassalkovich-u. 43. Süsz Adolf, VH, Wesselényi-u. 19. Sváb György utóda, Farkas József, IV, Duna-u. 6. Svecz Mihály , V H, Wesselényi-u. 30. Szabó Antal, VHI, Kenyérrnező-u. 5. — Ferencz, VHI, kistemplom-u. 9. — Ferencz, IX, Tompa-u. 26. — Ferencz, IX, Eáday-u. 57. — Flórián, IX, remete-u. 3. — Gábor, VIH, József-u. 72. — Gyula, I. Csörsz-u. 15. — István, H, fillér-u. 10/a. *— István, V, Lipót-krt 25. — Jakab, H, tégla-u. 13. — János, VH, aréna-út 14. — János, IH, Lajos-u. 169. — János, I, átlós-iít 3. — János, H, fő-u. 40. — János, VI, rózsa-u. 80. — Kálmán, V, berzenczei u. 48. — Mihály, VI, sziv-u. 14. — Sándor, Hl, Majláth-u. 49-51. — Sándor, IV, váczi u. 60. — Vilmos, IV, kecskeméti u. 1. Szabolcsi Mihály, "VJLLL, szigetvári u. 15. Szabolcsik János, IX, Banolder-u. 13. Szafka Elek, H, Szilágyi Dezső-tér 5. Szakács Mihály, VI, Erzsébet királyné­útja 56. Szakái Nándor, IH, kiskorona-u. 52. Szalay Gáborné. VIH, Baross-u. 121. — János, VHI, József-körút 74/76. — József, V, pozsonyi út 4le. — Józsefné, özv., VII, király-u. 25. — Zsigmond, V, Tisza-u. 12. Szalmás János, I, Királyhágó-u. 26. Szamek Márton, IH, polgár-tér 2. Szamolcsik István, IX, Lónyay-u. 28. Szántó György, VH, Hernád-u. 25. — László, VH, óvoda-u. 6. Szarka Sándor, IV, képiró-u. 5. Szász András, VHI, szigetvári u. 18. Szászka Péter és Társa, VI, gr. Zichy Jenő-u. 33. Szatmári Imre, VHI, nagyfuvaros-u. 21. Szauer József, IX, gyep-u. 34. Szécsényi Fer., VHT, örömvölgy-u. 12. Szecsey Miklós, VULL, tömő-u. 56. Szedlacsek Emil, IV, molnár-u. 22/24. Szedlacsik József, VILI, Dugonics-u. 16. — Pál, VH, Wesselényi-u. 46. Szedlácskó Lajos,IV,koronaherczeg-u. 6. Szegedy Lajos, VH, nefelejts-u^ 10. Szegi Pál, VI, gr. Zichy Jenő-ű. 39. Székely János, IV, Veres Pálné-u. 20. — József, X, szent László-tér 10. *—Miksa,VI, na«;yipező-u. 16Tel.6—40. *— N., VH. István-út 53. *— Sándor, VI, Lehel-u. 33. Tel.92-36. *— és Társa, IV, muzeum-körút 9. Tel. 176—01. Szekfű Károly, I, Mészáros-u. 13. Szeles Imre, I, fehérvári út 84/86. Szellő János, VI, gömb-u. 59. Szemerei József, Hl, szentendrei u. 18. Szentmiklóssy Lajos, VH, Cserei-u. 3. Szép Sándor, VH, aréna-út 5. Szerencsár József, V, váczi út 64. Szigethy János, VHI, szigony-u. 31. Szigety József, VHI, Tavaszmező-u. 1. Szíjártó Sándor, H, ostrom-u. 33. Szilágyi János, VH, Ilka-u. 16. — Sándor, IX, bokréta-u. 22. *Szilárd I., VI, váczi körút 7. Szilly Ferencz, VHI, Békés-u. 5. Szilvás István, VIH, örömvölgy-u. 1. Szimeth Ferencz, IX, Szvetenay-u. 10. Szimin Koszta,VHI,Bökk Szilárd-u.23 6 Szirti Károly,VHE, Baross-u. 78. Szlatkay Ferencz, Hl, vörösvári u. 63. Szlávik Mihály. VIH. József-u. 31. Szlis József, VHI, Teleki-tér 21. Szloboda Imre, I, hadnagy-u. 16. — Samu, VI, Bajza-u. 48. Szmedő J., IX, Tompa-u. 19. Szobota Mihály, H, fő-u. 7. Szobotka Ágoston, VH,Dembinski-u. 24. Szodonka György, IX, Bákos-u. 11. Szokoly János, VI, sziv-u. 65. *Szolarik József, H, lövőház-u. 13. Szollát Imre, X, liget-u. 20. Szommer György, IV, vámház-körút 16. Szomora Pál, IX, gr. Haller-u. 28. Szondy Károly, VI, Izabella-u. 69. *Szontag Ferencz, H, fő-u. 49. és H, vi­téz-u. 20. Szőllősi Sándor, H, szalag-u. 14. Szpevár József, IH, ürömi u. 31. Sztafirek István, VH, Thököly-út 93. Sztanojevity L., IX, Márton-u. 18. Sztareczky Béla utóda, Benyó György, X, b. jászberényi út 12. Sztarcn Mátyás, VH, kertész-u. 39. Sztojánovits Dragolyub,VIH,Magdolná­utcza 12. Szuesik József, IX, közraktár-u. 24. SzundheimerJózsef,VH,Thököly-út 22. Szunkó Konrád, VI, dalnok-u. 24. Szurovszky József,VI, szt. László-u. 76. Szuszka Ferencz, I, szarvas-tér 1. Szűcs Farkas Mihály, VI, Erzsébet királyné-írtja 110. *— Márton, VH, Eákóczi-út 62. — Pál, IX, üllői út 11/13. — Sándor, VHI, kőfaragó-u. 5. Szúsz H., VH, Izabella-u. 12. Szwozil János,VH, hársfa-u. 59/a. Takács György, VIH, József-u. 4. — Ignácz, IV, városház-u. 20. — Lajos, VI, Dessewffy-u, 25—27. Takó Imre, VIH, Hunyadi-u. 50. Taller Jakab, VI, fóth'i út 20. Tallér József, VH, István-út 32. — Sándor, VH, rózsa-u. 10. Tamás János, VH, Klauzál-u. 21. Tanács Antal, V, berzenczei u. 57. Tandler Vilmos, VH, akáczfa-u. 34. Tar Ferencz, VI, felső erdősor 34. — János, VIH, Conti-u. 22. Tardi Sándor, VH, murányi u. 26. Tausziw Ármin, VH, nyár-u. 29.

Next

/
Oldalképek
Tartalom