Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

95 Nyáregyháza—Pilis özv. Liptay Sándorné 62, özv. Tóth Mihály né 135, ifj. Gyarmati Bálint 104, Varga Kálmán 61, Tóth István 56, Sziits János 69, Spányiel Ferenc 58, Peterdy László 54, Kovács János 70, Kaldenekker János 50, Kiss Jó­zsef 50, Serfőző Pál 185, Gyarmati Pál 45, ifj. Manuleo István ul, Fajt Máyás 41, Macskó János 39, Cserna Ferenc 47, Kucsera István 37, Zsí­ros József 36, Cs Gavló Mihály 29, Princ István 36, Nagy József 33, Kucsera Antal 45, Zsíros György 40, Gavló Pál 48, Rizmayer János 46, Farkas István 48, Rizmayer Li- pót 38, ifj. Epres István 42, Vozár Pál 43 kh. Szőlőbirtokosok: Dr. Wekerle Géza 33, Dr. Kégl János Monor 18, Dr. Kralovánszky László 13, özv. Leiden- frosz Károlyné Bpest 5, Huszty Já­nos 12, özv. Nyáry József né 6, Szőke Lajosné Alsódabas 7 kh. Fűszer és vegyeskereskedők : Hangya Szöv., Eisler János, Svajer Lőrinc, Miklós Ferenc, Varga István, Máté Bertalan. Kertészek: Bagyinszky István, Ker- vajszky József. Korcsmárosok: Gazda József, Csatai János, Svájer Lőrinc, özv. Máté Sán­dorné, Holkó Pál. Kovácsok : Özv. Fiel Ferencné, sz. Ber- nola Terézia. Néhai férje kovács és patkoló mester volt. Hadbavonulása óta a műhelyt felesége vezette. 1916-ban az orosz harctéren eltűnt. 1929-ben mint hadiözvegy dohányárus engedélyt kapott. 4 gyermeke van, a két idősebb fiú kitanulta a kovács ipart s a műhely vezetésében segéd­keznek. Kőművesek : Békés István, Urbán Pál, Továzson Mihály, Urbán István. Lakatos: Fekete Károly. Marhakeresk.; Rosmann János. Mészárosok és hentesek: Vecserek Sándor. Bpesten szabadult 1890-ben. Segéd éveit Bpesten és Nyáregyházán töltötte. Önálló 1904 óta. A világháborút végig küzdötte, leszerelt mint tüzér tizedes. 30 havi harctéri szolgálata van. Nős, 6 gyermeke van. Pék: Eisler Vilmos. Rövidárukerwk.: Hangya Szöv., Eisler Vilmos. Szabó: Pap György férfiszabó. Tüzifaárusok : Dr. Mannó István, Dr. Nyáry Miklós, Szőke Lajosné, Nagy­kőrös város‘ Ügynök: Kurutz Endre hiteltudósitó. Községi szülésznő: Fekete Károlyné. Magánszülésznő : Pintér Károlyné Hu­szár Zsuzsanna. Vitézek: vitéz Gyarmati Bálint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom