Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) - D

D imit ri j ev i cs. Lakás-jegyzék. 1124 Lakás-jegyzék. D itt ri ch . Drechsler, (Dreksler, Drekszler, Drexler). — Hermann, háztulaj d.,X, kerepesi út 106. Ida (Drexler), magánzó, YIH, Baross-u. 53. — Ignácz, (Drexler),nyugdíjas, X, liget-u. 30. — Ignácz, ócskavaskeresk.,V, váczi út 70. — Ignácz, (Drexler), számvizsgáló, II, hattyú-u. 11. — Ignácz, szatócs, V, berzenczei u. 55. — Izsák, tőkés, VI, Laudon-u. 4. — János,(Drexler),ép.munkav.,VH,Dembinski-u. 52. — János, gépszerelő, VI, Csángó-u. 12. — János, (Drexler), magánzó, VH, István-út 42. — Jánosné, özv., magánzó, I, márvány-u. 23. — Jánosné, özv., magánzó, IX, Márton-u. 28. — Jenő, magánhivatalnok,VH, Vörösmarty-u. 3/a. — József, (Drexler), háztulajd., IH, vörösvári u. 118. — József, pálinkamérő, VI, király-u. 48. — Józsefné, gyümölcsárus, IH, tavasz-u. 4. Lajos, biztosítási hivatalnok, VH, király-u. 21. — Lajos, magánhivatalnok, VI, bajnok-u. 3. — Lajos, (Drexler), sz inh . alk.,VI, Vörösmarty-u. 57. — László, hivatalnok, VD, király-u. 65. — Manó, (Drexler), számvizsg., II, iskola-u. 12. — Margit, tanítónő, VIH, József-körút 11. — Márk, magánhiv., X, kerepesi út 130. — Miksa, háztulajdonos, H, fazekas-u. 15. — Miksa, raktárnok, V, bálvány-u. 3. — Miksa, dr., tanárjelölt, VH, Bákóczi-út 30. — Miksa, ügynök, VH,Thököly-út 8. — Miksánó, szatócs, Hl, szentendrei út 25. — Mórné, özv., magánzó, VHI, Bezerédi-u. 10. — Nándor, író, VHI, népszinház-u. 26. — Nándor, korcsmáros, VI, felső erdősor 16—18. — Náthán, L, szatócs, X, kerepesi út 108. — Péter, (Drexler), házmester,V, Koháry-u. 19/5. • — Bezső, tisztviselő, H, Margit-köriit 37. — Bichárd, magánhiv., V, váczi körút 8. — Sándor, magánhiv., VH, abonyi-u. 4. — Simonné, özv., háztul.,VH, Thököly-út 8. — Soma, (Drexler), magánhiv.,VI, felső erdősor-u. 9. — Teréz, (Drexler), varrónő, "ró, verseny-u. 26. — Vilmos, magánhivatalnok, VH, Thököly-út 8. — Zsigmond, könyvügynök, VII, Vörösmarty-u. 3/a. — Zsigmondné, özv.,róvidárukeresk.,VI,Bévay-u. 20. Drégely Dezső, főv. tanitó, VH, angol-u. 29. — Gábor, gépészmérnök, V, sas-u. 27. — Jánosné, kávés,VIH, Szerdahelyi-u. 1. Dreger Nándor, ny. tüzérkap., VH, alsó erdősor 18. Dreher Antal, háztulajd., X, halom-u. 1—3. — Perencz, honv. százados, H, fő-u. 12. — János, keresk. alkalm., VHI, Madách-u. 18. — Ignácz, aczélárugyáros, IV, Kossuth Lajos-u. 14/16 — Ignáczné, özv., háztulajd , VIH, Baross-u. 24. — Jenő, igazg. tag, X, halom-u. 1. Tel. 54—09. — Miklós, fodrász m., VI, dalnok-u. 22. — Sándorné, özv., magánzó,VH, Erzsébet-krt 16. Dréhr János, áll. ny. igazgató, I, Nándor-tér 1. Dreiacker Antal, kőműves m., IX, üllői út 73. — Mihályné, özv., magánzó,VD3, óriás-u. 48. Vilmos, kőműves, VIH, óriás-u. 44. Dreier Mátyás, hentes m., VI, váczi körút 15. Dreilinger Györgyné, özv., szatócs, H, tégla-u. 1. — János, intéző, X, füzór-u. 8. — Károly, ispán, X, halom-u. 1. — Károly, raktárnok, H, tégla-u. 1. — Lajos, ifj., vendéglős, X, b. jászberényi út 10. — Lajos, id., vendéglős, X, bánya-u. 7. Dreischik Henrik, magánzó, VI, Lehel-tér 6. Dreiseitl Ferencz, pallér, VH, Bottenbiller-u. 27. Dreixler Antal, borügynök. Vili, kender-u. 4. Dreksler 1. Drecksler. Drekszler 1. Drechsler. Dremkovits Józsefné, özv. vasalónő,VH, hársfa-u. 26. Drémmel Zsigmond, asztalos, IX, Márton-u. 35/c. Drencsényi Károly, dr., ügyvéd, VIH, üllői út 64. — Mátyás, posta ellenőr, VH, nefelejts-u. 32. Drenka Béla, kapus, IX, vágóhid-u. 10. Mariska, szülésznő, VI, bajnok-u. 26. Dresánky Dezső, orsz. levéltárnok, I, úri u. 13. Drescher Gizella, polg. tanítónő, VJH,szegényház-tér 7 — Irma, óvókép. igazg.,VH, szegényház-tér 7. — Mihály, utazó, VH, Bem-u. 36. — Miklós, házfelügy.,VIH, nagyfuvaros-u. 26. — Bezső, ügyvéd, IV, Veres Pálné-u. 29. — Tódor, nyug. postaaltiszt, VHI, gólya-u. 4. Dresdner Jakab, keresk. utazó, VI. Eötvös-u. 25/a. Dresszmann Károly, műköszörűs,VHI, Bezerédi-u. 5. Dreszler, (Dressler). — Ferencz, főv. díjnok, X, halom-u. 22. — Gellért, főv. kezelőtiszt, X, halom-u. 22. — József, művezető, X, Szabóky-u. 57. — Juda, (Dressler), ,magánzó, VH, Almássy-tér 13. — Bezsőné, özv., magánzó, VILI, örömvölgy-u. 16. Dretomszky Anna, magánzó,VHI, fhg Sándor-u. 36. Drevenka István, polg. rendőr,IH, szentendrei út 42. — Mihályné, özv., szülésznő, I, iv-u. 16. — Pál, vendéglős, H, Toldy Ferencz-u. 60. — Victorné, varrónő, I, holdvilág-u. 2. Drexler 1. Drechsler. Drexler 1. Trexler alatt is. Dreymann Irma, varrónő,VH, murányi-u. 37. — Ottilia, hivatalnok, V, akadémia-u. 5. Drezl Ferencz, sütő m., I, Hegyalja-u. 21. Drezse Jánosné, özv., ápolónő, VTH, kender-u. 33. Drhál Jánosné, özv., lakáskiadó, VI, dévai u. 8. Driallas Ernő, Károly, mérnök, V, Tisza-u. 9. — Géza, Lajos, művezető, V, Tisza-u. 9. Dries Bóbert, művésnök, X, állomás-u. 12. Drill Béla, kir. táblai biró, I, Attila-u. 73. Drillits Antal, nyug. kormányos, Hl, apát-u. 6477. Drimba Péter, házmester, VH, dob-u. 109. Drimencz Szüárdné, özv. nyugd., VHI, Baross-u. 119. Drimincz Ignácz, házfelügyelő, V, tutaj-u. 23. Drinál János, asztalos, VI, váczi út 129. Dringel Ferencz, kőnyomdász, VH, rózsa-u. 39. Dringler Adolf, kávés, VIH, Kenyérmező-u. 3lb. Drinóczy József, hivatalnok, VH, nagydiófa-u. 9. — Mihály, máv. mozd. vezető, VI, dalnok-u. 10. Drischnitz Mór, szatócs, IX, soroksári út 104. Drisnyey László, kir. törv. biró, VI, lövölde-tér 3. Droba Károly, ifj. magánhiv., VIH. futó-u. 18. — Vilmos, hentes, VHI, Dugonics-u. 14. Drobil Alajos, szobafestő m., VHI, Mátyás-tér 6. Drobina Istvánné, szülésznő, VHI, Lujza-u. 17. Drobinoha Mihály,élelmiszerár./Hl, Zsigmond-u. 36. Drobni István, bérkocsis, VH, Klauzál-tér 13. Drobnitsch György, máz. m.,VI, gr. Zichy Jenő-u. 32. Drobrady Vincze, rendőr ellenőr,VIH, mosonyi u. 5. Droczár Béla, keresk. alkalm., VI, Bévay-u. 10. Drohobeczky Miklós, közm. tan. s. hiv főig., I, lágy­mányosi u. 4. Dromata Lajos, lakatos, IX, Márton-u. 22. Dropp Béla, hivatalnok, VH, István-út 9. Droppa András, timár m., VILI, práter-u. 48. — Antalné, özv. magánzó, IV, bástya-u. 15. — Árpád, házmester, VI, szerecsen-u. 13. — Ernő, gyógyszerész, VIH, szentkirályi u. 49. — Gyula, magánzó, VH, Bottenbiller-u. 5/c. — Imre, máv. pályafelv., VI, Bákos rend. pálya 20. — János, asztalos, X, alsó vaspálya-u. 11. — János, czipész m., H, vitéz-u. 20. — Károly, szabó m., I. disz-tér 3. — Péter, házmester, VI, nagy János-u. 22. — Vilmos, tábori leik., VHI, Bákóczi-út 57. Drosgyák Gusztáv, vendéglős.VH, Bottenbiller-u. 26 Droszny Béla, hivatalnok, VIH, örömvölgy-u. 16. Droszt Ede, háztulajd., H, Törökvész dülő 6955. — Ede, megyei tisztv., Vili, Baross-u. 85. — Edéné, müfestő gyáros, VIH, Baross-u. 85. Dróth Farkas, magánzó,VH, Garay-u. 9. — József, ügynök, YIH, alföldi u. 3. — Samu, festékker.,YHI, Bákóczi-út 73. — Zsigmond, utazó, V, nádor-u. 18. Drótos Jenő, bankhiv.,VHI, Bökk Szilárd-u. 17. Drozd János, szabó m.,YH, Klauzál-tér 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom