Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - K

Kártai. Lakás-jegyzék. 374 Lakás-jegyzék. Kártai Géza, m. tisztviselő, VII, Dembinski-u. 33. Kartal Alfréd, müsz. keresk., V, Alkotmány-u. 2. — Árpád, dr., orvos, I, Horthy Miklós-út 29. Tel. J 456—71. — Emil, rt. tisztviselő, V, alkotmány-u. 8. Tel. T 266—32. — Géza, dr., műsz. kereskedő, V, hold-u. 23. — Ignácz, dr., jbíró, VIII, József-krt 33. Tel. J 301—41. — Manó, utazó, VIII, József-krt 13. — Mátyás, főtisztviselő, V, ügynök-u. 11. Kartalf Ferencz, tisztviselő, VÍ, Huba-u. 16. — József, háztulajd., Kispest, varju-u. 16. — József, min. s. hiv. igazgató, IX, gyep-u. 9. Kartalyi János, fodrász, IIÍ, szépvölgy-u. 28. Kartán Károly, ny. min. s. hiv. igazgató, I, enyedi utcza 11/a. Kártesfi István, id., máv. kalauz, VI, szt László-u. 49. Kártik János, rendőr, Rpalota, Dobó-u. 39. Kartje Henrik, tiszthelyettes, ÍX, üllői üt 135. Kartner Ede, pta főellenőr, Kispest, Tóth József-u. 7. — Ottó, id., mérnök, Pesterzsébet, Knezits-u. 12. Karschall Lajos, máv. felügy., Kispest, fő-tér 3. Kartschmaroff Árnoldné, özv., drogéria tulajd., VII, Jósika-u. 25. Tel. J 312—20. — Jakabné, özví, magánzó, VIII, práter-u. 29. — Lipót, dr., orvos, VIII, práter-u. 29/6. Kartschoke Álajos, dr., ügyvéd, V, alkotmány-u. 20. Tel. T 261—33. — Antal, (Kartsoke), cégvez., VIII, Magdolna-u. 18. — János, nyug. főhadnagy, VÍI. Garay-u. 40. —- Jánosné, özv., kefeiparos, VTI, Erzsébet-krt 20. — Jánosné, fémárugváros, VTI, Garay-u. 40. — József, ny. ptpt. titkár, IV, molnár-u. 29. Kártyás József, czipész m., VIÍ, Jósika-u. 15. Karuska Irma, magánzó, VII, dohány-u. 62. Karvajszky Sándorné, özv., mag., VÍ, Podmaniczky­utcza 79. Karvaly Gizella, czimbalomtanárnő, I, Krisztina­körút 127. — Gyula József, tervező építész, VI, Bajza-u. 28. Tel. T 251—97. — Lajosné, özv., magánzó, VII, alsó erdősor 28. — Sándor, hitközs. adófőtiszt, X, Gergely-u. 1. — Simon, rt. hivatalnok, IX, Rákos-u. 1. — Viktor, főv. polg. isk. tanár, II, Keleti Károly­utcza 26. Karvas Emilia, polg. isk. tanárnő, VII, aréna-út 7. — Marczell, dr., ügyvéd, VII, Almássy-tér 17. Tel. J 393—94. — Tibor, hivatalnok, VII, Almássy-tér 17. Karvasv Nándor, rt. főpénztárnok, I, Horthy Miklós­út 50. Karvázy Bertalan, ny. máv. főraktárnok, IV, Veres Pálné-u. 9. — János, bortermelő, I, tarczali u. 9. Tel. J 386—52 — Józsefné, özv., áll. nyugd., II, fő-u. 7. — Zsigmond, földtan, int. tisztv., VIII, Baross utcza 88. — Zsigmondné, özv., áll. nyugd., VTII, Baross-u. 88. Karv Ida, szöv. tisztviselő, TX, Márton-u. 18. — Sándor, építési vállaik., VIII, tavaszmező-u. 1. Kása András, czipész m., VIII, szigetvári u. 22. — Elek, pta altiszt, IX, Mária Valéria-telep 54. — Gézáné, özv., magánzó, I, szépvölgv-u. 44. — Gvula, czipész m., VIIÍ, gólya-u. 16. — József, könyvügynök, VI, aréna-út 150. — Lajos, művezető, VIII, üllői üt 52/b. — Lajosné, dr., özv., mag., I, Horthy Miklós-út 32. — Pál, szabó m., II, Mararit-rkpt 15. — Sándorné, özv., korcsmáros, X, Simor-u. 19. Kásádi János, városi tűzoltó, Űjpest, szabadkai u. 3. Kasánszkv Angela, szabónő, Űinest, tél-u. 22/24. — Todor, főv. tanító, VII, Dembinski-u. 45. — Gvörgvné, r'zv., mag., VII, Dembinski-u. 45. — Vladimir, (Kaschánszky), üzletvezető, VI, jász­utcza 135, Kásás Ernő, festőművész, VI, Lehel-u. 14. — Jánosné, özv., máv. nvugd., X, máv. ész. főműhely. — Vilmos, faszobrász, X. máv. munkástelep 21. — Zoltánná, rt. tisztviselő, VI, teve-u. 47. Kasch, 1. Kass. Kaschánszkv György, főv. hiv.. IX, Ráday-u. 41. — Gvörgyné, özv., magánró, VIII. fhg Sándor-u. 29. — Sándor, kereskedő, VIII, fhg Sándor-u. 29. Kaschauer Antal, műsz. tisztv., VIII, népszínház­utcza 14. — Antalné, özv., magánzó, VTTT, örömvölgy-u. 1. — Dezső, műsz. tisztviselő, VTTT, örömvölgy-u. 1. — Ferencz, m. hivatalnok, VITT, örömvölgv-u. 1. — Miklósné, özv., nvugd., VITI, Baross-u. 126. Kaschek Árpád, müsz. tanácsos, Psztlőrincz, Batt hvány-n. 184. Kascher Ferencz, sütő m., VITI, Madách-u. 10. Kaschmetter Károly, pta altiszt, VII, Peterdy-u. 29 Kaschny Károly, m. hivatalnok, II, lövőház-u. 22. Kascsák Endre, máv. s.-tiszt, Pesterzsébet, Baross-! utcza 79. János, rt. tisztviselő, IX, gyáli út 15. Kasek Elemér, m. hivatalnok, V, kádár-u. 5. Zoltán, postafelügyelő, II, tölgyfa-u. 8. Kaselik, 1. Kasselik. Kasemiresch Lajos, borbély m., VIII, Teleki-tér 24. Kasenszky Árpádné, özv., mag., IX, Lónyay-u. 25. — Béla, rt. tisztviselő, IV, Kaplony-u. 5. — Gyuláné, özv., nyugd., II, Margit-krt 38. Kaser József, kereskedő, VI, Lehel-u. 19. Käser Emil, nyugdíjas, I, enyedi u. 12. Kasics Péterné,özv., áll. nyugd., I, Ráth György-u. 18. Kasicza András, pta altiszt, VI, Szondy-u. 82. Kasik Vilmos, máv. pályafelvigyázó, ÍX, soroksári út 13. Vilmosné, fuvaros, IX, soroksári út 13. Kasin Julia, varrónő, Kispest, Rákóczi-u. 119. Kasirovszki János, máv. altiszt, Kispest, Herrich­utcza 67. Kasnya, 1. Andaházi-Kasnya alatt is. Kasnya Mária, pénztári kezelőnő, Rpalota, kő-u. 9. Kasnyik György, vili. ellenőr, VIÍ, Dembinski-u. 52. János, pék m., Rpalota, szentmihályi u. 10. Kasó István, bérkocsis, VII, komáromi u. 10. Kaspali Jakab, áll. rendőr, Psztlőrincz, Andrássy-u. 1. Káspár, 1. Gáspár alatt is. Káspár Emiiné, nyelvtanárnő, III, Szemlőhegy-u. 42. Jánosné, özv., mag., VIIT, Kemény Zsigmond-u. 4. Karolin, varrónő, IX, pipa-u. 2/6. Lajos, áll. bányatanácsos, I, Fery Oszkár-u. 21. — Ottóné, magánzó, VII, király-u. 5Í. Kasparek, 1. Gasparek alatt is. Kasparek Lajos, háztulajd., Kispest, Csokonai-u. 39. László, tisztv., Rpalota, Bethlen-u. 103. — Sándor, háztulajd., Rpalota, Dugonics-u. 24. Kasparik Juliska, bizt. int. tisztv., VI, Vörösmarty ­utcza 58/6. Kasper Ferenczné, özv., oki. szülésznő, IV, kecske­méti u. 8. — Gusztávné, özv., nyugdíjas, VII, rózsa-u. 16. — István, üzemi tisztviselő, VII, rózsa-u. 19. — József, mázoló m., V, bálvány-u. 22. Károly, dr., főorvos, II. pasaréti út 57. Margit, tisztviselőnő, VI, Andrássy-út 86. Nándor, szobafestő m., újpest, ősz-u. 121. Róbert, bankhivatalnok, VIT, rózsa-u. 16. — Sámuel, tisztviselő, Csepel, legelő-telep. Kasper, 1. Kaszper alatt is. Kasperkovitz János, hajógyári művezető, III, hajó­gyársziget. Kaspin Chaim, raktárnok, IX, remete-u. 3. Kass, 1. Kaas alatt is. Kass (Kasch). Adolf, (Kasch), vasöntő m., Pesterzsébet, Török Flóris-u. 19. — Adolfné, (Kasch), özv,, kalapkeresk., VIII, kis­stáczió-u. 4. — Árpád, (Kasch), mérnök, Psztlőrincz, Batthyány­utcza 184. Béla, asztalos m., Kispest, Zoltán-u, 28. Géza, postatanácsos, V, berzenczei u. 13. János, (Kasch), kalapkeresk., VIII, kisstáczió-u. 4. — János, vitéz, katonai főtisztv., VII, Rottenbiller­utcza 62. — János, rendőr, IX, Mária Valéria újtelep 32. — József, (Kasch), banktisztv., VIII, kisstáczió-u. 4, — József, mészáros, V, süllő-u. 5. — Mária, rt. tisztviselőnő, VI, Vörösmarty-u. 44/6. — Mátyásné, özvegy, IX, gyáli út, főv. kislakás 153 Kassa Ferencz József, m. hiv., Űjpest, Árpád-út 93. — Gyula, czipész m., VIII, losonczi ti. 2/a. — Gyula, m. tisztviselő, X, halom-u. 42. — István, rendőr, X, Pongrácz-út 7. — János, máv. fűtő, X, keresztúri u. 7504. — Károlv, vállaik., Psztlőrincz, üllői út 172. Kassai (Kassay). — Artúr, gvógyszerész, IV, váczi u. 78/80. — Dezső, (Kassay), elek. müv. vez. ellenőr, I, bors­ntcza 20. — Farkas,(Kassay), banktisztv., Kispest, határ-út 34 — Farkas Béla, (Kassay), dr., min. titkár, VII, Damjanich-u. 12. — Farkas Dezső, husz. százados, VIIT, Mária-u. 18. — Farkas Gvula, hiv., VTT, Damjanich-u. 12. — Ferencz, távb. kezelő IIÍ, vörösvári út 114. — Ferenczné, dr., özv.,, háztartási czikk kereskedő, V, kádár-u. 8. Tel. T 283—27. — Imre, banktisztviselő, VI, Szondy-u. 12. — Imréné, özv., dr., magánzó, VI, aradi u. 16. — István, (Kassay). artista, VIT, Damjanich-u. 45. — István, rendőr, ÍI, vitéz-u. 15. — Istvánné, özv., magánzó,IX,Mária V.-telep 50/283 — Jenő, filmtechnikus, VI, szív-u. 39/6. . — Jenő, dr., orvos, VI, nagymező-u. 43. Tel. L 979-38 — János, pta gépkocsivezető, VII, törökdülő 2534. Kassai József, háztulajd., Kispest, tulipán-u. 31. — József, m. hivatalnok, VI, váczi út 27. — József, (Kassay), szabó m., VIII, Lujza-u. 27/29. — Károly, dr., ügyvéd, VII, lövölde-tér 1. — Lajos, asztalos, VI, Paulay Ede-u. 22/24. Lajos, asztalos m., Újpest, kolozsvári u. 97. Lajos, (Kassay), vili. ellenőr, Kispest, Zrinyi­utcza 27. Lajosné, (Kassay), özv., háztul., Kispest, Zrínyi­utcza 27. Matild, varrónő, VII, Cserey-u. 11. Mihály, banktitkár, V, Zápolya-u. 36. Miklós, dr., orvos, VI, aradi u. 16. Tel. L 989—71. Miklós, pt. altiszt, III, török-dülő, 2534. Miksa Mihály, bankhiv., V, Zápolya-u. 36. Nándor, ny. áll. főgimn. tanár, VII, Dembinski­utcza 33. Pál, mérnök, V, Katona József-u. 39. Tel. T 140-41. Péter, (Kassay), ny. ezredes, I, budafoki út 10/6. Piroska, (Kassay), élelmiszerkeresk., VIII, práter­utcza 63. Sabine, gyári tisztv., VII, Ilka-u. 9. — Sándor, bizt. int. titkár, VI, Jókai-tér 10. Sándor, (Kassay), szíjgyártó m., IX, gr. Haller­utcza 30. Vilmos, keresk., VII, akáczfa-u. 36. Vilmos, keresk., VI, Andrássy-út 35. Vilmos, keresk., IV, Kammermayer Károly-u. 2. Tel. 267—54. Kassák Ferencz, nyomdász, Pesterzsébet, Hitel Márton-u. 2. Istvánné, magánzó, V, sziget-u. 16. Vincze, háztul., Pesterzsébet, Hitel Márton-u. 2. Kassalik János, bankhiv., I, Mészáros-u. 8. Tel. K 506—81. Kassapián Mikrán, keresk., VIII, Kisfaludy-u. 28/«. Kassár Károly, karnagy, VI, lövölde-tér 5. — Sándor, rt. tisztv., IX, boráros-tér 6. Kassay Lajos, asztalos, VI, Paulay Ede-u. 22/24. Kassek, 1. Kaschek és Kasek alatt. Kasselik, (Kaselik). Endre, dr., joggyakornok, VII, kertész-u. 4. Ferencz, mérnök, VIII, gólya-u. 50. Gyula, dr., ügyvéd, VII, kertész-u. 4. János, könyvszakértő, I, Mészáros-u. 8. Tei K 506—81. Malvin, ny. tanár, I, Horthy Miklós-út 84. Kassender Jenő, m. tisztv., VIÍI, Baross-u. 81. Kasser Zsigmond, festékkeresk., IX, gát-u. 36. Kassik Sándor, szatócs, X, maglódi u. 1. Kassirer, 1. Kaszirer. Kassiczky Vilmos, m. tisztv., VIII, Baross-u. 13 Kassitzky Irma, divatárusnő, IV, városház-u. 6. Kassovitz (Kaszovitz). Ádám, vendéglős, III, bécsi út 12. Antal, művezető, VI, országbíró-u. 16. — Artúr, dr., ügyvéd, VI, Teréz-krt 15. Tel. T 252-02. — Jenő, czukrász, VI, Horn Ede-u. 10. József, magánzó, V, Pannonia-u. 28ja. László, (Kaszovitz), dr., orvos, VII, Erzsébet-krt 56. Tel. L 998—23. Kassuth Károlyné, özv., mag., IX, soroksári út 18. Kasszán Béla, banktisztv., IX, angyal-u. 15. Kasszier Julia, varrónő, VI, bajnok-u. 12. Kastaly István, festőművész, I, Kemenes-u. 8. — István, tvszéki főtiszt, VÍII, József-u. 5. Kastiel János, máv. mozdonyvez., X, keresztúri u. 7504. Kastl, 1. Kasztl. Kastner, 1. Kasztner. Kästner Ilona, gyári tisztv., VI, Csongor-u. 24. Vincze, betűszedő, Psztlőrincz, Batthyány-u. 72. Kasy István, máv. s. tiszt, Rpalota, Földváry-u. 68. Kasz József, háztul., Rpalota, Szász Károly-u. 15. Kász Ferencz, vas. hiv., I, alkotás-u. 35. Kasza András, kocsmáros, Újpest, Baross-u. 55. — Bálint, pt. altiszt, I, Krisztina-tér 2. Dániel, főv. tisztv., VII, Rottenbiller-u. 54. Ferencz, katonai főszámv., IV, váczi u. 82. Gáspár, tűzoltó, IX, Drégelv-u. 12.' György, m. tisztv., Pesterzsébet, Török F.-u. 126. György, ny. máv. altiszt, Csepel, Duna-u. 45. — Gyula, gépész, III, pacsirtamező-u. 61. Gyuláné, hiv., VII, Izabella-tér 3. Imre, szabó m., VI, aradi u. 61. — István, háztulajd., Kispest, Batthyány-u. 126. — István, élelmiszerker., Űjpest, Weneitianer-u. 10. — János, tojáskeresk., Újpest, Deák-u. 89. Jánosné, özv., áll. nyugd., VII, Cserei-u. 3. Jenő, hírlapterjesztő, VII, Cserei-u. 3. — Jenőné, pék m.. Pesterzsébet, gólya-^p. 15. — József, rendőr, I, hidegkűti út 28. József, dr., orvos, Pestújhely, székely-u. 1. Jázsef, vili. szerelő, X, korponai u. 2. Kálmán, banktisztv., VII, Klauzál-u. 32. Nándor, háztul., Csepel, kertész-u. 52.

Next

/
Oldalképek
Tartalom