Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - A) - Ház- és Telekjegyzék

Víziváros. Ház- és telekjegysék. 57 II. Kerület. Országút­9/6. Dr. Pickler Gyula és neje 12917 10 Pikier Henrik és b. társai 12807 11 Budapest szók. főv. 12918 12/A Fröhlich Teodora 12803 12/6 Fröhlich Amanda 12802 12 I G ÖZV. Fröhlich Ró­bertné 10798 13 Özv. Stephany Fe­renczné 12919 14 Babocsay Hermann és neje 12794 15 Áldás-u. 12. 16 Gerenday Tivadar és neje * 12793 17 Áldás-u. 14. 18 Dr. Jónás Géza és neje 12792 19 Áldás-u. 16 19/c özv. Fröhlich Ró­bertné 12804 20 Özv. Stejskal Ká­rolyné és b. társa 12791 22 Trautmann Róbertné 12790 Ezredes-utcza. (Országút.) 1, 3 Retek-u. 41. 2, 6 Retek-u. 43, 45. 5, 7 Fillér-u. 8, 10. Fazekas utcza. (Víziváros.) 1 Batthyány-u. 21. 2 Batthyány-u. 23. 3 Csalogány-u. 18. 4 Csalogány-u. 20. 5 Csalogány-u. 19. 6 Csalogány-u. 21. 7 Leczki János és neje 13821 8 Felderer Mária és b. társa 13786 9 Dorfmeister Józsa és b. társa 13820 10 Naeff Emma 13787 11 özv. Brogyányi Gyu­láné és b. társai 13819 12 Fets Károly és b. társai 13788 13 Medve-u. 6. 14 Schlotter Mátyás ós neje 13772 15 Löwy Lajos és neje 13817 16 Ruda Kornél és neje 13789 17 Kuzmann András és neje 13816 18 Lentz Lajos 13790 19 id. Szabó János és ueje 13815 20 Zimermann Mária és b. társa 13791 21 Stern Lajos és neje 13814 22 Dammer Nándor és neje 13792 23 id. Draganits János és neje 13813 24 Paulovits István 13793 25 Reisz Árpád és b. társa . 13812 26 Fried Lajos 13794 27 Vitéz-u. 17. 29 Balog János 13797 Fel vinczi út. (Külterület.) 1 Aranka-u. 2. 2 Marczibányi-tér 6, 7. 3 Ivánka Palné 12726 4 Alvinczi út 3. 5 Dunajobbparti ház­építő r.-t. 12727/2 5 Fleischer Józsefné és b. társai 12727/2 6 Alvinczi út 5. 7 Dr. Gál László 12728 9/a Bacsák Miklós és neje 12729 9/6 Szalay Mária 12730 9/a Özv. Reiner Mik­lósné 12731 11 Tulipán-u. 20. 13 Stutz Emil és b. társai 12701 15 Lusztig Andor és neje 12702 23 Dr. Túry Sándor és neje 12704 25 Özv. Lippach Sán­dorné és b. társa 12705 27 Dr. Zakál Károlyné 12706 Fény-utoza. (Országút.) i Lövőház-u. 15. 2/c Lindenbaum P. Lipót 13176 2/c Álbrecht kir. her­czeg 15178 2 ja Lindenbaum Lipót és b. társai 13175 2/d Özv. Lindenbaum Dávidné és b. társai 13177 2 If Lövőház-u. 16. 2jg Lövőház-u. 17. 3, 7 Ganz-féle villa­mossági r.-t. 13210 4, 8 Ganz-féle villa­mossági r.-t. 13212 10 Ganz-féle villamos­sági r.-t. 13231 Özv. dr. Buzsáki Rudolf né és b. társai 13172 Frommer Ottó és b. tása 13182 Kis Rókus-u. 2. 13208/2 Fillér-utcza. (Országút és külterület.) 1 /a Retek-u. 15/6. 1/6 Tokody Dánielné 13170 2 Retek-u. 17. 3la Magy. kir. Állam­vasutak 13169 3/6 Magy. kir. Állam­vasutak „ 13168 3/c Magy. kir. Állam­vasutak 13167 4 Obermayer Tamás és b. társai 13104 6 Káplár-u. 9. 7 Budapest szék. főv. 13160 8, 10 M. kir kincstár 13090 9 Sóváry Emil és neje 1-3159 11 /a Dr. Simonyi Se­madam Sándor 13158 11/6 Dr. Simonyi Se­madam Sándor 13157 12 Retek-u. 43, 45. 13 Magyar általános in­gatlanbank r.-t. 1315213 14 Dr. Polgár Lajos ós b. társai 13087 15 Lövőház-u. 32. 16 Nyúl-u. 17. ­17 Vagó Arnold és neje 13149 18 Dr. Patai Józsefné 12100 19/6 Marczibányi-tér 3, 4. 20 Özv. Reiner Mórné és b. társa 12101 21 la Horti Sándor 12114 21/6 Horti Sándor és neje 12113 21/c Góczi Lajosné és b. társai 12112 21 Id Krón Emil 12111 22 özv. Netzasek Adolf né és b. tsai 12102 23 Gönczi Jenő és neje 12110 24 Enyedi Simonné 12095 25 Fischer Simon és neje 12109 26/a Szegő Simon és neje 12080 26/6 Szegő Simon és neje 12079 27 Törökvész-dülő. 12106 28/a Szerencsi Károly ós b. társai " 12076 28/6 Lakos Miklós és neje 12075 29 Erney Károly és neje 12105 30la Springer Antal és neje 12074 12073 12132 12155 12223 12197 12196 12195 12255 12194 30/6 Dr. Scitovszky Ti­bor és neje 32 Rókushegyi u. 9. 33, 31 Erney Károly és neje 34 Beretvás Hugó és neje 35 Weisz Fülöp és neje 12148 36 Dr. Janovics Jenő 12156 37 Lappert Antal és b. társai 12145 38 Sebestyén Ignácz és b. társai 12157 39/a Biró Géza és neje 12144 39/6 Bücher Adoíf 12143 39/c Pöschl Imre és neje 12203 39 Id Vukovári Tivadar és neje 12202 40 kisk.Theisz testvérek 12158 4 l/a Balatoni Károly és neje 12201 41/6 Horvai János 12200 41/c Lévai u. 1, 3. 42 özv. Magirius Ká­roly Árminné 12159 43 Építőipar r.-t. 12211 44 Dr. Herczog Ferencz . és b. társai 12160 45 Halász Ernő 12220 46 Urbán Zsigmond 12163 48 Dr. Rubányi Adolf 12164 49 Özv. Schoffer Györgyné és b. tsai 12264 50 Korányi Béláné 12198/2 51, 55 Özv. Petz Hen­rikné és b. társai 52 Fülep Zsigmond 54 Kuba Sándorné és b. társai 56 Hubert Gyuláné 57 Ágoston Lajos és b. társai 58 Pongrácz János és b. társai 59 Fővárosi közmunkák tanácsa 12254 60 Pongrácz János és b. társai 12193 61 Dr. Medvés Medicó János és testvérei 12243 62, 64 Biai u. 15. 66 Özv. Schoffer Györgyné és b. tsai 12263 68 Schaífer Antal és György 72 Cottage r.-t. 74 Ágoston Lajos és b. társai 76 Dr. Mocsáry Pál 84 Rosenberg Mór 86 Dr. Gypsz Lipót és neje 12247 88 Mocsáry Rezső 12248 90 Mocsáry Rezső 12249 Till Antal és neje 12222 Özv. Szőke Sándorné 12245 Budapest szfőv. 13152/2 Fő-utcza. (Víziváros.) 1 Magy. kir. kincstár 14402 2 Egyesült budapesti fővárosi takarék­pénztár 14337 3 Budapest szék. főv. 14403 4 Pesti magyar keres­kedelmi bank 14336 6 Magy. kir. állam­vasutak nyugdíjháza 14336 7 Gróf Károlyi Gab­riella 14405 8 Özv. Szczepanovszky Zsigmondné 14332 9 Dr. Petzrik Jenő 14407 10 Pesti hazai első ta­karékpénztár 14331 11, 13 Gróf Andrássy Gyula 14408 12 Popper Istvánné és b. tarsai 14326 14 Farkas Vilmos és b. társai 14325 12262 12258 12256 12251 12246 15 Özv. dr. Eininer Kornélné 14409 16 Dr. Weisz József és neje 14324 17 Gróf Károlyi Imre 14411 18 id. Gallauner Ká­roly és b. társai 14323 19 Özv. grófWoracziczky Jánosné 14412 20 Dr. Strausz Gyula és testvérei * 14293 21 Dr. Hubay Jenő 14413 22 Dr. Strausz Gyula és testvérei 14292 23 Dr. Hubay Jenőné 14414 24 kisk. Hajós testvérek 14291 25 Halász-u. 2. 25 özv. Ritzler S. Sán­dorné 14290 27 Halász-u. 1. 28 Ponty-u. 2. 29 Margit-rakpart 15. 30 Budai Kapuczinus rend 14287/2 31 Szilágyi Dezső-tér 1. 32 Budai Kapuczinus rend 14286 33 Idb. Becher István 14435 34 Magy. kir. kincstár 14272 35 Schwitzer Ferenczné és b. társa 14438 37 Hungária egyesült \ gőzmalom r.-t. 14440 38 Pesti Vakok intézete 14142 39 Batthyány-tér 7. 40 Dr. Nemes Dezső és b. társa 14141 41, 43 Szent Erzsébet Apácza-rend 14448 42 özv. Szabó Jánosné és b. társai 14139 44 Glauber Ignácz és neje 14138 45 Csalogány-u. 1. 46 Virág Simon és neje 14137 47 Forsign Mission Bap­tista Convention. S. A. 14453 48 Vass Gyula és b. tsa 14136 49 Berg Adolf 14454 50 Austerlitz Jakab és neje 14133 51 Réder Béla Benő és neje 14455/2 52 Markovics Iván-u. 2. 53 Ringer János Gyula 14456 54 Batthyányi u. 1. 55 Légráay testvérek 14457 56 Frumm István-féle alapítvány 13877 57 Özv. Áldássy An­talné 14458 58 Öffner Ferencz 13876 59 Dr. Dávid Albin és neje 14460 60 Fővárosi közmunkák tanácsa 13875 61 Vitéz-u. 2. 62 Budapest szék. főv. 13873 63, 65 Vitéz-u. 1. 64 Városi ingatlan r.-t. 13871 66 Jonásch Kornél 13870 67 Dr. Rubányi Adolf 14465 68 Budapest székesfőv. 13869 69 Özv. Beder Károlyné 14466 70, 78 Gyorskocsi u. 25. 77, 73 Ganz és Társa Vasöntöde és gép­gyár r.-t. 14467 75 báró Petrichevicli Horváth Emil 14469 77 Jeszenszky Szilárd 14470 79 Pozsonyi Aladárné 14471 79 Margit-rakpart 46. 80 Klein Berthold és b. társa 13579 81 Magy. k r. kincstár 14470 82, 84, 86 Királyfürdő r.-t. 13578 83 Pálffy-tér 4. 88 Löwy József 13566 90, 92 Ganz és társa Danubius gép-, va­gon- és hajógyár r.-t. 13550 Batthyány-tér 14442 Szent Flórián temp­lom 13565 Franklin-utcza. (Víziváros.) 1 Iskola-u. 30. 2 Iskola-u. 28. 3 Donáti u. 32. 4 Donáti u. 53. 5 Toldy Ferencz-u, 11. 6 Toldy Ferencz-u. 9. 7 Toldy Ferencz-u. 32. 8 Toldy Ferencz-u. 30. Füge-utoza. (Külterület.) 1 Dr. Just Sándor ós neje 12891 1 Fuchs Frigyes és nej e 12901 3 Vértesi Miksa és neje 12890 4 Liszka Károly 12884 5 Lencz Lajos Nándor 12889 6 Aranka-u. 17. 7 Lencz Lajos Nándor 12888 Mész-u. 12886/2 Marinich Marinóné és b. társai 12885/3 Ganz-utcza. (Víziváros.) 1 Fő-u. 81. 2 Fő-u. 79. 2 Margit-rakpart 4t>. 3 Fő-u. &8. 4 Fő-u. 82, 84, 86. 5 Gürtelschmid Norbert ós neje 13567 6 Probst Nán dorne és b. társai 13577 7 Ganz és tsa Danubius gép-, vagon- és hajó­gyár r.-t. 13550 8 Ganz és tsa Danubius gép-, vagon- és hajó­gyár r.-t. 13572 9 Ganz és tsa Danubius gép-, vagon- és hajó gyár r.-t. 13550 10 Ganz és tsa Danubius gép-, vagon és hajó­gyár r.-t. 13572 11, 13 Ganz és társa Danubius gép-,vagon­és hajógyár r.-t. 13550 11, 13 Ganz és társa Danubius gép- és va­gongyár r.-t. 13550 11, 13 Ganz és tsa Danu­bius gép-, vagon- és hajógyár r.-t. 13550 11, 13 Ganz és tsa Danu­bius gép-, vagon- és hajógyár r.-t. 13550 11, 13 Ganz és tsa Danu­bius gép-, vagon- és hajógyár r.-t. 13550 11,13 Ganz és tsa Danu­bius gép-, vagon- és hajógyár r.-t. 13550 11, 13 Ganz és tsa Danu­bius gép-, vagon- és hajógyár r.-t. 13550 11, 13 Ganz és tsa Danu­bius gép-, vagon- és hajógyár r.-t. 13550 11, 13 Ganz és tsa Danu­bius gép-, vagon- és hajógyár r.-t. 13550 11,13 Ganz és tsa Danu­bius gép-, vagon- és hajógyár r.-t. 13550 11, 13 Ganz és tsa Danu­bius gép-, vagon- és hajógyár r.-t. 13550 11, 13 Ganz és tsa Danu­bius gép-, vagon- és hajógyár r.-t. 13550 12 Ganz és tsa Danubius gép-, vagon- és hajó­gyár r.-t. 13572

Next

/
Oldalképek
Tartalom