Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

28 Kiskvniacháza id. Becze András. 25 kh.-on gazdálkodik, 50 holdat fiának adott át. A község szolgálatában mint pénz­tárnok, majd mint főbiró működött. A Gazda­körnek egyik megalapitója. Több gazdasági és kulturális egyesületnek volt tagja. Fia, unokája és több rokona részt vett a haza védelmében. Testvérének fia Oroszországban eltűnt. Kovács G. Gábor. Korcsmáros. Korcsmát és 40 kh. földbir­tokot atyjától 1905-ben vette át. Közs, képv. test. s a Gazdakörnek tagja. 1915-től végig küzdötte a háborút. Kitüntetése bronz v. é. Károly testvére szintén küzdött a haza vé­delmében. Sógora hősi halált halt. Ifj. Becze András. 53 kh. földbirt-i melyből 3 kh. szőlő, részben atyjától vette át, részben saját szer­zeménye. 20 év óta közs. képv. test. tag, II. biró, majd elöljáró. Unokatestvére Bak Gábor főjegyző végig küzdötte a háborút, ő maga beúzolgálatos volt, fia András szintén küzdött a haza védelmében. Ifjabb Becze András. 48 kh. birtokon gazdálkodik, melyet szü­leitől vett át. Gazdakör, Faluszöv., Tejszöv. tagja. Volt közs. virilis képv. 1916-tól küzdött a haza védelmében. Rokonságából sokan részt vettek a világháborúban. O maga a magy. kir. honvédségnél is szolgált. Gacs István. Közs. elöljáró. Dédnagyatyja Tóth Sándor I. Ferenc József által kinevezett aranykulcsos biró és nemes volt. 35 kh. birtokon gazdál­kodik, melyből 2 kh. szőlő. Közs képv. test. tag. közs. elöljáró, közbirtokossági pénztáros. Közs. közbirtokosság birtokának vezetője 18 év óta. 2 évig tőrv. biró is volt. A világ­háborút végig küzdötte. Rokonságából sokan részt vettek a haza védelmében. Unokatest­vére hősi halált halt. Tóth Gábor 90 kh., Bódis Gábor 70, Józan Benő 50, Józan Gábor 50, Papp János 196, Papp Kálmán 150, Sz. Bakk Gábor 60, Szabó József 75, Hegyesi Józsefné 80, Bakk Ig- nácné 75, Bakk Károlyné 80, Halasi Imre 50, Ref. egyházközség 108, Közbirtokosság 375, Dr. Mádi Gyu- láné 72, id. Orbán József 27, Kiss Károly 21, Gacs fJstván 35, Andrási Károly 26, Tóth Ferenc 46, Jakus István 29, Galambos János 24, Horváth István 26, vitéz Józan Antal 38, Tóth Antal neje 49, özv. Józan S. Sándorné 36, id. Kamrás G. Antal 46. ifj. Kamrás G. Antal 22, ifj. Kamrás A. Gábor 24, Berki János 44, P. Nagy Ferenc 36, Kam­rás Pál 32, Szabó Károly 30, Józan G. Benő 36, Galambos Lajos 39, Bak István 46, Szabó Antal 30, Kovács G. Gábor 48, Halasi Imre 42, Göbbős Ferenc 40, Galambos I. Antal 46, Szabó Gábor neje Rátkai 35, Szabó Gábor és neje Cs. Nagy 34, Bak Antal (Benő fia) 34, Bak Gábor (Benő fia) 48, Bak Benő 30, Szabó János 38, Németh Károly 35, Szabó Imre 36, Szabó P. Lajos 38, Horváth Károly 24, Hor­váth Lajos 38, Tóth M. József 47, Tóth M Antal 42, Göbbős János 30, Horváth Gergely 36, id. Jaksa Imre 26, Józan F. Károly 28, Józan L. fKároly 24, ifj. Józan F. Sándor 33, Fülöp Ferenc 32, Béki István 26, Földvári Sándor 38 kh. Fűszer és vegyeskereskedők: Tóth Lajos. 1906-ban mint bádogos szabadult fel, Bu­dapesten szakiskolát is végzett. Harctéren szerzett fejlövéséböl kifolyólag iparát beszün­tette. Ezt az üzletét 1912-ben alapította. Közs. képv. test. tag. Ipartestületi elöljáró és számvizsg, Gazdakör és Kálvinkor tagja. Világháborút végig küzdötte, súlyosan sebesült s mint őrmester szerelt le. Kitüntetései: Kor. e. érd. kér. Kor. vas. kér. 2 testvére szintén részt vett a világháborúban. Hangya Szöv., Kozma Gyula, Engel Károlyné, Balassa Péterné, Bakk Sándorné, Pál Sándor, Róth Márton, Róth József, Weitzenfeld Sándor, Kaahn Sándor, Orsy András, Fehér Márta, Karácsonyi Sándor, Farkas József. Gabona és term, keresk.: Futura, Róth József és Kaahn Sándor. Gazdasági anyagok es eszközök r Franck Lajos. Gépjavító üzem: Móczár István. Gépkereskedő : Franck Lajos. Gyümölcskeresk. j Józsa András. Kaptafa készítő: Mizik Lajos. Kádár : Baski Imre. 1906-ban szabadult fel, mint segéd helyben működött, 1913 óta önálló. Ipart. tag. 3 kh. földön, fél hold szőlőn is gazdálkodik. Világ­háborút végig küzdötte, súlyosan sebesült. 3 testvére és sógora szintén részt vett a haza védelmében. József testvére a harctéren szer­zett betegségében meghalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom