A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1965-1966

Az egyetem oktatóinak, dolgozóinak névsora (1966. július 31-i állapot)

Tanszéki mechanikus: Koncseg György Tanszéki műszaki rajzoló: Móricz Béláné Tanszéki betanított munkás: Hollósi Elekné Hivatalsegéd: Danes Istvánná Géptan Tanszék Tanszékvezető egyetemi docens: Dr. Magyar József, a műszaki tudo­mányok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Andics Endre (fél állás) Buócz Gyula Dózsa Lajos (fél állás) Farkas Béla (fél állás) Hecker Gerhard Imre László Lebovits Imre Majoros János Máttyus Sándor Szabó Imre (fél állás) Egyetemi tanársegéd: Babies Miklós Kimpián Aladár (fél állás) Síkos Róbert (fél állás) Somogyi Miklósnó Szabady József Egyetemi gyakornok: Déri József Gaál Levente Toldi Ferenc Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Dózsa Lajosné Sipos Béláné Tanszéki adminisztrátor: Löffler Lászlóné Tanszéki mechanikus: Schinagel György Tanszéki betanított munkás: Jakab Györgyné Tanszéki segédlaboráns: Bese Pálné Híradás- és Műszeripari Technológia Tanszék Egyetemi docens: Bede István Dr. Szombathelyi Emil, a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Illés László Tóth Endre Egyetemi tanársegéd: Pülöp Sándor Horváth Endre Kapitány Sándorné Illyefalvi Vitéz Zsolt Králik Dénes Laczházi Gyula Ripka Gábor Zentai Georgina Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Bácsalmási Péterné Tanszéki technikus Bodányi Attila Kovács Piroska

Next

/
Oldalképek
Tartalom