Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

10. rész. Lakás-jegyzék (Budapest) - K

Ké l—Kell. Lak-jegyzék. 855 Lak-jegyzék. Kell—Kell. Kästner Ottó, vésnök, VH, rózsa-u. 39. — Tivadar, tejcsarnoktul., YII, István-út 7. Käsztner Jakabné, özv., magánzó, I, Virágb B.-u. 5. — Katalin, magánzó, I, uri-u. 39. — Ödön, magánhiv., IX, soroksári-u. 26. Kébe János, betűöntő, VTQ, n. fuvaros-u. 12. Kéber Tamás, háztul., YI, fövény-u. 1548—52/171. Keek Ferencz, gépgyári művezető, Y, váczi út 142. — Sándor, dohánygyári hiv., IX, liliom-u. 37. Kecse Géza, keresk. segéd, VEH, üllői út 32. Kecskeméti Adolf, dr., ügyvéd,YII,Érzsébet-körút 16. — Árpád, levelező, Y, hajnal-u. 5. — Emil, dr., kir. albiró, YI, Teréz-körút 37. — Gyula, főv. számtiszt, YHI, főh. Sándor-u. 5. —• István, máv. szertár felvigyázó, IX, Márton-u. 37. — Jenő, pénztárnoknő, Y, váczi út 72. — József, vendéglős, YH, Dembinszky-u. 28. — Katalin, magánzó, IY, Károly-körút 10. — Lajos, keresk., Y, bálvány-u. 11. Kecskeméthy Antal, kertész, I, Attila-u. 139. — Istvánné, özv., tanitónő, H, Donáti-u. 18. — József, korcsmáros, YI, Hunyady-tér 7. — Sándorné, özv., mag., VIH, práter-u. 37. Kecskés Benedek, háztul., IH, Miklós-u. 26. — Gábor, dr., tszéki aljegyző, VIE, József-körút 14. — György, fodrász, VE, Bethlen-u. 6. — Győző, min. számgyak., VI, Vörösmarty-u. 31. — István, magánhiv , X, Gergely-u. 38. •— István, kárpitos, V, Kálmán-u. 13. — János, nyug. posta-táv. pénzt., VE, hársfa-u. 17. — József, p. ü. m. számellenőr, H, Batthyány-u. 53. — Károly, háztul., IH, raktár-u. 13/&. — Károly, posta táv. tiszt, VHI, József-u. 81. — Lajos, korcsmáros, VEI, futó-u. 32. Kecskóczy Ödön, háztul., IH, Lajos-u. 111. Kécsmár János, szabóm., VI, Szondy-u. 79. Keczer Kálmán, máv. liiv., IH, bécsi tit 44. — Miklós, lipóczi, földb., IV, szép-u. 3. Keczer Ida, háztul., IV, Lipót-u. 22. Keczery Irén, szinésznő, YHI, József-körút 36. Keczkés Jenny, gánóczi, I, országház-u. 7. Keder János, czipész, YH, rózsa-u. 36. Kedli László, máv. kocsim., VHI, Dobozy-u. 85. Keclly Sándor, főkocsimester, VEI, Dobozi-u. 85. Kedoch János, háztul., I, kis svábhegy 7083. Kedvesy Kornél, magánhiv., VIE, József-körút 58. Kedvessy Györgyné, özv., szülésznő, VEI, József­körút 58. Kefer Györgyné, urad. tisztv., E, iskola-u. 8. Kegel János, kávémérő, IX, gát-u. 27. Kégl Árpád, főv. mérnök, VIH, József-körút 22. — György, nagybirt., IY, szép-u. 4. — Imre, dr. min. titkár. IX, csillag-u. 10. — János, dr., földbirt., YHE. üllői út 12. — János, háztul., IE, Pálvölgy 4785/6. -— Julia, magánzó, IV, vámház-körút 11. Keglevich Béla, gr., min. titkár, IY, váczi-u. 21. — Gábor, gr., főr. h.tag, V, bálvány-u. 20. Keglevich István, gr., földb., VHI, József-körút 48. — Ödön, gr., p. ü. min. hiv., VIE, Pál-u. 3. — Ödönné, gr., özv., magánzó, VIH, Pál-u. 3. -— Bóbert, gr., magánzó, YI, bajnok-u. 34. Kégly József, ügyvéd, VHI, József-körút 49. — Sándor, min. oszt. tan., VT, Izabella-u. 48. Kehler Viktor, gyárvezető, X, maglódi-út 7751. Kehli Károly, korcsmáros, IH, kis korona-u. 8. Kehrer Antal, magánliiv., TV, borz-u. 9. — Fer., fuvaros, X, sörgyár-u. 8203. — József, bádogos-m., IX, angyal-u. 20. — Pálné, özv., háztul., VII, Erzsébet-körút 4. Kehrling Károly, műfestő, VHI, Baross-u. 85. Keiblinger Károlyné, özv., hentesm., VI, rózsa-u. 91. Keifel Károlyné, özv., füzőkész., IV, kecskeméti-u. 5. Keil Fer., magánhiv., IV, váczi-u. 12. •— Imre, kárpitos, V, n.-korona-u. 21. — János, hentesüzletvez., VI, Szondy-u. 27. Keim Fülöp, szállító, H, fő-u. 50. Kein Anna, moffMnt. tul., VI, Laudon-u. 4. Keinberg Elek, máv. hív., X, kőbányai út 23. Keiner Ádolfin, magánzó. YI, Teréz-körút 3. — Fanny, leczkeadó, VI, Teréz-körút 3. — Gyula, magánhiv., YI, Teréz-körút 33. — Józsefné, özv., háztul., VE, Valeró-u. 6. — Márkusz, kávés, YI, Andrássy-út 28. — Sándor, máv. ellenőr, VI, szerecsen-u. 16. Keinl Antalné, magánzó, n, medve-u. 22. Keinz János, háztul., YH, Erzsébet-körút 30. Keipp József, magánhiv., TV, borz-u. 1. Keis novitsPál, főgymn. gondnok, I, városmajor-u. 4. Keiser Adolf, maganzó, YH, hársfa-u. 4. — Edéné, özv., magánzó, V, váczi körút 78. Keiss Károly, akad. festő, YHI, köztemető-út 3. Keitner Árpád, kocsigy., YH, Miksa-u. 15. Keizer József, vendéglős, X, Orczy-út 47. Kejklicek Yilmos, operah. tag, YI, Csengery-u. 51. Kék Sándor, czipészm , VH, akáczfa-u. 64. Iiékessy Gyula, kataszteri hivat., H, Zsigmond-u. 4. — Péter, törvsz. hivat., H, Zsigmond-u. 4. Keks Farkas Adolf, szatócs. IX, mester-u. 22. Kék Sándor, czipész, VH, István-tér 15. Kékylmre, faszerszámkészitő, IH, vöröskereszt-u. 19. Kelch Dezső, rövidárukéi'., IX, soroksári-u. 41. Kele Istvánné, kávémérő, YIH, tömő-u. 62. Kelecsényi Ferencz, ügyvéd, IX, Lónyay-u. 13ja. Kelemen András, máv. kalauz, VH, köztemető-út 25. •— András, kir. tszéki biró, VH, Izabella-u. 19. -— Antal, máv. hív., VI, Vörösmarty-u. 46. — Dávid, füstölthusárus, VII, akáczfa-u. 10. — Ferencz, pékrn., Hl, Lajos-u. 178. — Géza, ker. isk. tanár, VI, f.-erdősor 25. — Gyula, dr., ügyvéd, V, nádor-u. 18. — Gyula, irnok, V, akadémia-u. 14. •— Henrik, magánzó, VI, király-u. 20. — Ignácz, bizt. luv., VH, Garay-u. 20. — Ignáezné, szülésznő, Y, váczi út 188. — Imre, füszerkeresk., VH, Peterdy-u. 12. — Imre, tszéki jegyző, VH, csömöri út 16. — Istvánné, özv., gyümölcsárus, VI, rózsa-u. 52. — Jakab, keresk., VH, Károly-körút 9. — Jakab, ékszerész, VH, kerepesi út 12. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Vörösmarty-u. 46. — Kajetán, ügyvéd, YIH, József-körút 40. — Lajos, korcsmáros, H, orszag-út 33. — Lajos, dr., ügyvéd, Y, nádor-u. 18. -— Manó, ügynök, V, akadémia-u. 14. — Manó István, hites szab. ügyvivő, YH, Erzsébet­körút 45. — Miksa, dr., orvos, V, Deák Ferencz-tér 1. — Mór, dr., kir. curiai biró, YHfál só-erdősor 1. — Mór, épitőanyagkeresk., VI, próféta-u. 6. — Samu, postatiszt, VE, szövetség-u. 38. — Samu, hivat, V, nádor-u. 18. — Sándor, ferfidivatker., ATI, király-u. 43. — Sándor, hivat., Y, nádor-u. 18. — Sándor, magánhiv., V, Lipót-körút 24. Kelemetzky István, kárpitos, H. lánczhid-u. 6. Kelemeny Gábor, ügyvéd, IY, városház-tér 3. Kelen Adolf, dr., fogorvos, VIE, József-körút 64. — Antal, magánhiv., H, vitéz-u. 8. — Ármin, magánhiv., V, váczi út 14. — István, dr., orvos, V, váczi körút 16. — Izidor, p. ü. fogalmazó, I, mészáros-u. 6. — József, dr„ orvos, VH, király-u. 47. — Józsefné, dr., özv., magánzó,VHI, főh.Sándor-u. 3. — Károly, hiv., YI, király-u. 10. — Menyhért, keresk. segéd, VHI, üllői iit 32. — Pál, dr., ügyvéd, VI, Dessewffy-u. 45. —• Sámuel, kávés. VIH. n.-fuvaros-u. 27. Kelényi Ede, háztul., YH, kerepesi-út 70. — Gyula, főmérnök, VH, Bulyovszky-u. 16. — Ödön, máv. főmérnök, VI, Bulyovszky-u. 16. Kéler Gyula, ügyvédi irnok, VHI. kerepesi út 11. — József, dr., : törvsz. biró, YI, Szondy-u. 98Ib. — Kálmán, magánhiv., VH, Erzsébet-körút 45. TÖRÖlv A.ésTÁRSA. a m. kir. szab. osztályso rsjáték íőelár usító ja,V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom