119 találat (0,588 másodperc)

Találatok

1. 1973-04-17 / 89. szám
[...] munkájukat a sza­vazatszedő bizottságok a távoli tanyákra a szövetkezet gépkocsi­jával vitték [...] szavazatszedő bizottság elnöke elmondta egy távoli tanyán lakó asszonyt vittek haza [...] választók szállí­tását gépjárműveket biztosítottak a távoli tanyákon lakók részére Ennek is köszönhető [...] rendben történt V ándorurnákkal a tanyákon A kunszállási választók három külterületi [...]
2. 1963-01-26 / 21. szám
[...] Bajai Járási és Városi TST Távoli tanyákon r A Sportvezető és Edzokepzo [...] ki célul megkísérelve bevonni a távoli tanyákon élő fiatalokat a sportolásba a [...]
3. 1988-12-22 / 304. szám
[...] Egy halom hasított fa A tanyákon mindenki azt beszélte hogy Köteles [...] Vágó Pálnét Márpedig ha a tanyákon mondanak valamit annak mindig van [...] hasított fa miatt beszélték a tanyákon hogy Köteles Jóska meg Vágó [...] Tóth István fotóművész képei ezúttal távoli földön láthatók Szívünk szerint ajánlanánk [...]
4. 2001-05-21 / 117. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
5. 1995-04-05 / 80. szám
[...] nyugdíjasok­nak akik közül nagyon sokan távoli tanyákon élnek magá­nyosan s még csak [...]
6. 1973-07-01 / 152. szám
[...] kezdhe­tik az új tanévet a távoli ta­nyákon élő diákok A gyors munka [...]
7. 1984-04-24 / 96. szám
[...] is próbálják lerögzíteni közeli s tá­voli kultúrák zenei hangzásvilá­gát Ez a [...] Erzsébet Kollár István kitüntetése A tanyákon sokáig folyt a vita arról [...] össze­jönnénk Ha volt azelőtt a tanyákon mozi vagy valami előadás az [...] a vasárnap estéket odakint a tanyákon Tóth Tibor TALLÓZÁS FOLYÓIRATOKBAN 1 [...]
8. 1986-01-28 / 23. szám
[...] nagyon jó bará­tok voltak A tanyákon mindenki tudta róluk hogy még [...] Béküljünk ki Ettől fogva a tanyákon en­nek a mondatnak olyanféle je­lentése [...] amikor már mindenki beszélte a tanyákon hogy So­modi Bálint abbahagyta az [...] egy kád vízbe Bár igen távoli a hasonlat mégis valahogy így [...]
9. 1978-01-19 / 16. szám
[...] figyelmét azokra a lakott településektől tá­voli tanyákon élő idős emberek­re akik nélkülözik [...]
10. 1979-06-21 / 143. szám
[...] jön­nek az iskolások is a távoli ta­nyákon élő idősebb emberek is hogy [...]
11. 2002-01-05 / 4. szám
[...] F ISTVÁN F élnek a tanyákon az emberek Rendőrség Kétségbeesett hölgy [...] vezetője megnyugtatásképpen elmondta elindult a tanyákon élők biztonságát szolgáló orszá­gosan egyedülálló [...] If­júsági magazin 20 30 A távoli otthon kanadai sci fi 22 [...]
12. 1983-02-03 / 28. szám
[...] ezren élnek a lakott területektől távoli tanyákon az alföldi megyékben Bi­zonyíték erre [...]
13. 2000-11-03 / 257. szám
[...] nem lehet közbiztonságról beszélni A tanyákon élők úgy vélik a bű­nözés [...] mint nap je­len vi a tanyákon külterülete­ken ía a kapcsolattartók gya­nús [...] egy hálózati host géphez egy távoli munkaállomást fix bérelt vonali kapcsolat [...]
14. 1978-11-21 / 274. szám
[...] akik sárba sötétbe süllyedt falvakban tanyákon élték le az életüket miből [...] akik sárba sötétbe süllyedt falvakban tanyákon él­ték le az életüket miből [...] esztendő nyomasztó ese­ményeiről Miközben a távoli hadszíntereken hol csendesedett hol erősödött [...]
15. 1970-11-20 / 272. szám
[...] fény átérzik e hogy a távoli tanyákon mit jelent ha még csak [...]
16. 1954-12-01 / 284. szám
[...] maradt család városainkban falvainkban a távoli tanyákon és a messzi pusztákon akit [...]
17. 2002-05-06 / 104. szám
[...] FOTÓ RAJNAI ATTILA m ástól távoli helyen égett az aljnövényzet mondta [...] kollégája által mondottakat az egymástól távoli fel­lángolásokat a szél is okozhatta [...] tűzoltók gyanúját erősítették a kör­nyékbeli tanyákon élők is Elmondták hogy a [...]
18. 1955-09-20 / 221. szám
[...] elé A falvakban és a távoli ta­nyákon még dühöngve pusztí­tott az átkr [...]
19. 1972-04-15 / 88. szám
[...] házhoz pedig különböző folyóirat A tá­voli tanyákon nehéz körül­mények között élő emberek [...]
20. 1963-06-14 / 187. szám (137. szám)
[...] ágazatában dolgoznak és különösen a távoli tanyákon igen nagy a szerepük pártunk [...]
21. 1983-02-24 / 46. szám
[...] gondot csak a falvaktól vá­rosoktól távoli tanyákon jelent a magányos idős emberek [...]
22. 1961-06-15 / 139. szám
[...] a szülők a hozzátartozók sőt tanyákon még a környék­ben lakók is [...] elterülő zölden hullámzó mezőt a távoli hegyvonulato­kat és a csendesen sétáló [...] síkon és elhozta hab­jain a távoli Antilibanon erdei­nek neszét felfrissítette magát [...] és méltó­ságteljesen indult neki a távoli völgynek ahol még dúsabbak a [...]
23. 1970-07-08 / 158. szám
[...] fény átérzik e hogy a távoli tanyákon mit jelent ha még azok [...]
24. 1960-08-06 / 185. szám
[...] egyének kü­lönböző rémhírekkel próbálták a távoli tanyákon lakó egyéni gazdák nyugodt munkáját [...]
25. 1959-06-16 / 139. szám
[...] eddig hozzáférhetetlen fehér foltjain A távoli ta­nyákon működő pedagógusok lelkesedéssel támogatták könyv­tárosainkat [...]
26. 1984-04-03 / 79. szám
[...] ő a legszebb lány a ta­nyákon Hosszú fekete haja volt barna [...] szebb lett mint valaha A tanyákon úgy mondják akkor lesz szép [...] állott vizelettel dör zsölgetik Megismerni távoli idegen or­szágok népét ahová nincs [...]
27. 1969-10-31 / 253. szám
[...] orvos könnyen magá­val viheti a távoli tanyá­kon és falvakban élő bete­geihez A [...]
28. 1972-08-16 / 192. szám
[...] Sajnos fárado­zásunk olykor sikertelen A távoli tanyákon lakó kicsi­nyek számára egyelőre el­érhetetlen [...]
29. 1965-11-07 / 263. szám
[...] a legeldugottabb falvakban s a legtávolibb ta­nyákon is ha volt két könyv [...]
30. 1976-05-30 / 127. szám
[...] legeldugottabb falvakban vagy akár a távoli tanyákon Ma már nehéz lenne meg­különböztetni [...]
31. 1968-10-02 / 231. szám
[...] leghíre­sebb és legfélelmetesebb sá­mánt a távoli Ojmjakonból Tisztelettudón álltái a sa­rokban [...] tájon A hélvécia fekete erdei tanyákon három családhoz kopogtattunk be pen [...] már tenek a képei a tanyákon férjhez ment hasonlókép­UJ Az az [...]
32. 1970-04-10 / 83. szám
[...] fény átérzik e hogy a távoli ta­nyákon mit jelent ha még azok [...]
33. 1966-07-31 / 180. szám
[...] mozdulatlan alusznak A banda tagjai távoli tanyákon Orgovány Helvécia Kecskemét határában laknak [...]
34. 1957-10-02 / 230. szám
[...] keresték fel a károsultakat a távoli tanyákon épp úgy mint a városok [...]
35. 1991-09-14 / 216. szám
[...] A vasvilla ma fegyver a tanyákon Tavaly októberben azzal futamította meg [...] biztonságosnak vélt közelébe Les­sük a távoli tanyaépületet hátha felfigyel valaki a [...]
36. 1972-04-18 / 90. szám
[...] előadások­ra hogyan jutnak el a ta­nyákon élők Két tanyai iskolánk pedagógusai [...] hogy ezekre az estékre a távoli tanyákról is eljöttek Tervek vágyak [...] egyetlen család él a pusztákon ta­nyákon minden művelő­dési ház illetve klub­könyvtár [...]
37. 1982-07-14 / 163. szám
[...] Évente két­szer megjelennek a legtávolabbi tanyákon is ahová gyalog ke­rékpárral legfeljebb [...] és körülményesen jut el a távoli boltba s onnan vissza Az [...] másikban leltá­roznak Ilyenkor csak a távoli boltokban vásárolhatnak be akik számára [...]
38. 1997-06-10 / 133. szám
[...] a borcsinálás hoz A finánclaktanyáktól távoli kies tanyákon jól ismerik a műbor kémiai [...]
39. 1976-02-19 / 42. szám
[...] Villanyszernek fényei gagyogtak fel a távoli tanyákon is Annyira lényeges és fontos [...]
40. 1999-03-22 / 67. szám
[...] szen­vedjenek szükséget majd a köze­li távoli jövőben Nem lehetett véletlen tehát [...] városokban falukban a messze eső tanyákon állattartó telepeken mindenütt Csakhogy ha [...]
41. 1980-07-30 / 177. szám
[...] nagyvárosi zaj után a bócsai tanyákon megfigyelték egy hétig szokni kell [...] a helyi ipari üzemek ne tá­voli vállalatokkal hanem lehető­ség szerint egymással [...] városban ezért kénytelenek fenntartani a távoli kapacitásokat A tervszerű vasipari kooperáció [...]
42. 1982-10-14 / 241. szám
[...] hányada községekben sőt jelen­tős részben tanyákon él Indokol­ta a vizsgálatot az [...] a megfelelő számokat tárcsázva egy távoli ország városában levő telefon­központtal és [...]
43. 1995-12-11 / 290. szám
[...] össze fejenként Nézőpont Farmerek a tanyákon A Tóth Sándor írása Reszelősen [...] korszakban sem elköltözni a településektől távoli otthonukból Csak a nyughatatlanabb fiatalok [...]
44. 1994-12-06 / 287. szám
[...] magányos idős ember So­kan élnek távoli elzárt tanyá­kon Egyre többen szorulnak ál­landó gondozásra [...]
45. 1950-01-29 / 5. szám
[...] De meg­mozdult a nép a távoli tanyákon is Még a Helvéciából 8 [...]
46. 1985-02-19 / 41. szám
[...] olvashatnak A kistelepüléseken és a tanyákon élő embe­rek helyzete a téli [...] fokban is indulni kell a távoli iskolába VISZONZÁS NÉGY NAPIG Bemutatkozik [...]
47. 1963-08-18 / 193. szám
[...] rám mintha te­szem azt egy távoli bolygóról érkeztem volna és a [...] csak könyvek­ből ismerhettük meg a távoli és közeli országokat Az IBUSZ [...] nyolcvan ló áll­dogál szerte a tanyákon Ezek­ből csak jut kettő erre [...]
48. 1984-05-29 / 124. szám
[...] termékeire is Üz­letemberek jöttek a távoli Auszt­ráliából és Mexikóból éppúgy mint [...] időn­ként azonban a hozzájuk közeid tanyákon dolgozott s ilyenkor otthon aludt [...]
49. 1981-11-22 / 274. szám
[...] utcákon s a városban a tanyá­kon és a pusztán egy régi [...] azért mert mos t annyi távoli szereplés után ismételten Kecskeméten lép [...]
50. 1980-01-11 / 8. szám
[...] el az idős embert egy távoli tanyába hogy megjavítja a járművet [...] címmel tart előadást Patyolat a tanyákon Csong rád megyében tizenhét községet [...]