235 találat (0,150 másodperc)

Találatok

2. Névmutató (_302. oldal)
[...] 28301 Berger Benő 28859 Bessenyei István 30585 Bezso Katalin ld Kiricsi [...] Blaskovics Aranka Bodnár József Bodor István Bogár Samu Bokor József Bolyos István Bota Mária Klára Both Samuel Bottka János Bozóky Endre Böröcz Gyula Breyer Gyula [...] Búzás János Büttel Károly Champier István Csáder Gyula Csáder Julius Id [...]
3.
[...] keze­lése és javítása 50 P Bozóky István Lokomobilok szerkezete és kezelése 90 [...]
4.
[...] Igazolt Nem igazolt 1 Magaviselet Bozóky László ism 2 3 3 [...] 2 1 12 2 Makalkó István 1 2 2 3 3 [...] 3 1 2 2 Sztahulyák István 2 3 2 3 2 [...] 3 96 1 25 Tóth István 2 4 4 4 4 [...]
5.
[...] 1849 Leipzig 1 427 Benke István Zwingli Ultik élete Quart 1884 [...] 1749 Lipsiae 1 i 231 BoZÓky Alajos dr u átdolg FriedlaehderRómai [...]
6. (82. oldal)
[...] tanulásáért Hasonló okokból kaptak Bozsoki István és Csernyánszky Géza I o [...] főbiztos 100 drb Le­gendáriumot és Bozóky Szentföld c művét Szent József [...] Szentföld az Élet Franklin Szent István Társu­lat könyvkiadók több könyvet s [...] a Magyar Tudományos Akadémia Szent István Akadémia Kisfaludy Társaság és Petőfi [...]
7. (47. oldal)
[...] adományozta az intézetnek 1 Torna István Élet és iro­dalom Kapta Zsohár [...] László III é növ 4 Bozóky Dezső Két év Kelet Ázsiában [...] P t Durnyi György Forgó István Horváth Ernő Marx Viktor és [...] Gyula IV é és Horváth István II é A fennmaradó 68 [...]
8. (170. oldal)
[...] r III kiadás a Szt István Társulat aj Kogutovicz Földrajzi iskolai [...] Német Világtörténelem I III r Bozóky Endre Számtan I II r [...]
9. (41. oldal)
Természettani és csillagászati földrajz dr Bozóky Endre Számtan I II r dr Kovács Zoltán Fizika Makay István Fizika Walther Kaufmann Geometria I [...] Mathematikaí és fizikai földrajz Makay István Fizika és fizikai földrajz dr [...]
10.
[...] 3 3 2 1 1 Bozóky Sándor 2 3 3 3 [...] 2 1 1 15 Elek István 1 1 1 1 1 [...]
11.
[...] 1 2 1 5 Balogh István m ag án ta nú [...] 1 3 1 10 Báthory István 2 3 3 2 2 [...] 2 2 2 2 2 Bozóky Lajos 3 3 3 3 [...]
12.
[...] 2 2 3 1 Báthory István 2 3 3 3 2 [...] 3 2 2 3 1 Bozóky Lajos 3 3 4 3 [...] 2 3 2 2 Kiss István 2 1 2 1 2 [...]
13.
[...] Kiss Sándor Körösi Kálmán Lénárth István Márki Lajos Oláh Géza Petzkó Elemér Rhénes István Szilágyi Imre Ungár Endre Weiszmann [...] Mahics Serif Egy tárgyból elégtelenek Bozóky János Kiss Jenő ism IV [...] Dezső Emil Kovács Sándor Mihály István Nadányi István Zubovics Szalih Két tárgyból elégtelen [...]
14.
[...] Suttka Pál Egy tárgyból elégtelenek Bozóky János Kormos Zoltán Több tárgyból [...] Jó Madar Zoltán Elégsé­gesek Kiss István Pénztáros Imre ism Semerath Oszkái [...] Sándor Elégségesek Kovács Gyula Szabó István K Tóth Gyula Több tárgyból elégtelenek Papp Elemér Pataky István Vásárhelyi László gal jelzettek adatai [...]
15.
[...] Márton 40 P III b Bozóky László 20 P Erdős Jenő [...] V o 8 P Osváth István V o 8 P B [...] I b Sándor Lajos Seri István II a Gacsárdi Zoltán Zsadon [...] Tibor Szűcs Sándor III b Bozóky László U Nagy László IV [...]
16.
[...] 3 3 1 4 2 Bozóky Kálmán ism 2 3 4 [...] 1 3 1 2 Kecskés István 1 1 1 1 1 [...]
17.
[...] Nagy Zoltán Nyáry Tibor Pándy István Porkoláb Albert Sáfár Tibor Simonffy [...] Pál Balogh Sándor Borsay László Bozóky László Buray István Csurka Ferenc Daku Béla Erdős [...] Madarász Gyula Mányák József Mihály István Miklóssy Kálmán Pankotai Barna b [...]
18.
[...] Albert 40 P IV b Bozóky László 75 P U Nagy [...] II b Paragh Mihály Seii István III a Inczédy Márton Zsadon [...] Lóránt Kölcsey Antal IV b Bozóky László U Nagy László V [...] VI o Kiss Albert Madarassy Ist­ván Tóth Kálmán Zöld Sándor VII [...]
19.
[...] 30 P V a o Bozóky László 50 P U Nagy [...] Kacsó Endre 60 P Kecskés István 80 P Nyáry Tibor 40 [...] Közszolgálati Alkalmazottak Gyermekeinek Tanulmányi Ösztöndíjából Bozóky László V a o Fekete [...] Szele Tibor Varga Zsigmond Vásáry István I b Imre István Münnich Iván II a Cseke [...]
20.
[...] Puskás Lajos 50 P Seri István 20 P V a o [...] Kacsó Endre 60 P Kecskés István 60 P Nyáry Tibor 25 [...] Tanulmányi Ösztöndíjából VI a o Bozóky László VII o Herpay Zsombor [...] Tatár Miklós VI a o Bozóky László Gönczy Sándor Erdős Jenő [...]
21.
[...] Egyed Miklós Kardos György Medveczky István Nagy Ernő Tárczy Tibor I b o Nagy István II o Bacsó Jenő Szele Tibor Varga Zsigmond Vásáry István II b o Imre István Szép György III a o [...] Tatár Miklós VI a o Bozóky László Gönczy Sándor VI b
22.
[...] Tanulmányi Ösztöndíjából VII a o Bozóky László VIII o Herpay Csombor [...] Egyed Miklós Kardos György Medveczky István Varga Zsigmond II b o Nagy István Szőke Andor III a o [...] o Bereg­szászi Nagy Lajos Botos István Weszprémy Zoltán VII a o Bozóky László Gönczy Sándor S Nagy [...]
23.
[...] Gyermekeinek Tanulmányi Ösztöndíjából segélyt kaptak Bozóky László VIII a o 200 [...] könyvjutalomban I a o Adorján István Kézy Gábor Simon Sándor Szendy [...] b o Horthy Sándor Imre Ist­ván Münnich Iván Szép György V [...] Tatár Miklós VIII a o Bozóky László Farkas Imre Gönczy Sándor [...]
24.
[...] jeles Morvay Tihamér elégséges Őry István elégséges Péterffy László jó Vásáry István jeles IV b osztály Borbély Sándor elégséges Engi István elég­séges Fegyverneki József jó Fülöp [...] László jó Borsy Béla elégséges Bozóky László jeles Bujdosó Gábor jó [...]
25.
[...] bukott Enyedi Miklós jele­sen érettek Bozóky László Farkas Imre Gönczy Sándor [...] vizsgála­ton megfeleltek Mágori Sándor Papp István Pókos Ferenc Tokaji József viszont [...] A latinból sikerrel javított Máthé István A B csoportban a 35 [...] 6 tanuló Kacsó Endre Kecskés István Kesztyűs Loránd Peleskey Károly Porkoláb [...]
26.
[...] 1 1 1 2 1 Bozóky János 8 3 3 3 [...] 3 o 2 5 Böhm István 3 3 3 3 3 [...] 2 3 1 1 Füredi István izr 2 1 2 3 [...]
27.
[...] 2 1 2 2 1 Bozóky János 4 4 4 4 [...] 3 3 4 2 Bőhm István 3 3 3 L l [...] 3 1 2 20 Füredi István izr 2 2 3 3 [...]
28.
[...] Béla ism Biró Géza ref Bozóky János ism 5 Braunfeld Árpád [...] György ism Gottenhuber Imre Grósz István id izr 15 Grósz István ijf izr Grósz László izr [...] Kálmán József izr ism Kertész István izr Kóródy István 25 Kovács Lajos ref Kun György izr Lakos István Lantos György izr Lusztig Sándor [...]
29.
[...] mi lettünk a buda­pesti Szt István Mester u felső kereskedelmi iskola [...] Ko­ronkay N 2 80 P Bozóky Gy 3 P Trásy A [...]
30.
[...] 2 i i i Barta István 2 3 4 4 4 [...] 2 1 1 l t Bozóky György 1 1 1 1 [...]
31.
[...] Nagy János V A Bolgár István Boros Ede Gasper Vilmos Goda [...] Fábián Sándor Nagy Géza Padits István Szili Tibor Szűcs János Trásy [...] Frigyes VIII Fejér Ferenc Keresztes Ist­ván Kiss Béla Semsey Lajos Szűcs [...] A Szopos Gábor III B Bozóky György Erhard Tivadar Gájásy Géza
32.
[...] P Boros Béla 2 P Bozóky Qyörgy 3 P Ferenczy Viktor [...] Pusztai Józseíné 1 P Szent István Társulat 2 50 P dr [...]
33.
[...] 3 1 2 1 Bánk István 1 1 1 1 1 [...] 1 2 1 2 í Bozóky György 1 1 2 1 [...]
34.
[...] Mester Árpád Óváry Jenő Stoits István Tornay Lajos Trásy Qyörgy I [...] Bányai János Csócsits László Gúnya István Ruttner Lajos II A Borhy [...] Kiss Béla Kiss Lajos Keresztes István Mailinger István Mihácsi László Pécs­váradi Antal Tanczer [...] Ádám Géza I B Gúnya István II A Bozóky György III A Daróczi Lajos [...]
35.
[...] Despóth Sándor IV A üál István IV A Padits István IV A Barts Jenő IV [...] VI A Révész Pál Földes István Gál Gyula VI B Mátyás [...] Katona András Kincses József Hornyák István Kápolnai Béla Nagy József IV [...] P Frank A III B Bozóky Gy Erhardt T Gájásy G [...]
36.
[...] 25 82 filléres adományát Vajay István VIII B o t beírási költségeire fordítottuk A Szent István Társulat 40 P értékű és [...] Ifjúsági Segítő Egyesület­nek A Szent István Társulat 212 P értékű írószert [...] t Weszelovszky Gábor Laczkó Géza Bozóky György Koronkay Károly 2 50 [...]
37.
[...] 1 1 1 2 Bánk István 1 i 1 2 2 [...] 1 1 1 2 fm Bozóky György 1 1 1 2 [...] 3 1 2 3 Nagy István 1 2 1 3 3 [...]
38.
[...] Ko­csár Imre Lunacsek Zoltán Némethy István Ripszky István Varsányi Lajos VII B osztály Becher János Biroscsuk­Kónya István Marsi Gyula Pencz György Tóth [...] Ko­váts Jenő Nagy Sándor Padits István Ramminger Károly Schaff Gyula Szabó [...] P III A 1 Kardcsoportban Bozóky Gy IV A 1 Csatth [...]
39.
[...] P t kapott A Szent István Társulat Antalfy József könyvkereskedő és [...] 50 P t Bánszky Tamás Bozóky Györgyné Ferenczi Lóránd Gyires Béla [...] 2 2 P t Garancsy István Horváth L Oláh Andrásné Tóth [...]
40.
[...] 2 3 2 2 Bánk István 1 2 1 1 2 [...] 1 2 2 2 fm Bozóky György 1 2 1 3 [...] 1 1 1 fm Kozák István g kat 1 2 1 [...]
41.
[...] 1 Boros Ernő 2 Farkas István 1 Koronkay László 1 Kúrián [...] 1 Unger Jó­zsef 2 V Bozóky György 1 Forbát Péter 2 [...]
42.
[...] nafelszerelés ruha 136 70 Szent István Társulattól 301 57 tanulmányi kirándulási [...] megfelelő csoportokban A haladóknál első Bozóky György VI o t 2 [...] as döntőbe négy diákunk került Bozóky Gy VI Erhardt T VI [...]
43.
[...] Holly Sán­dor Kalotai Kálmán Mátyás István Mcsgár Lajos Nagyházy Sándor Sombor [...] II B Cséka Iván Daróczi István Bögel József Nyirfás László III A Alberty Nándor Csurgai István Horváth Arisztid Jégh La­jos Juhász [...] Ár­pád Tornai Alajos V Gúnya István VI Bozóky György Daróczi La­jos Ferenczy Lóránt [...]
44.
[...] r e s k Antalfy István jeles Balázs Dé­nes jeles Csige [...] Darvai Rezső Dombegyházi Tibor Gregus István Gundel­fingen György Mátyás István Palotai Ferenc Koller Miklós 6 [...] o ban Bieleck Sándor 1 Bozóky György 1 Erhardt Tivadar 1 [...]
45.
[...] 2 1 2 2 fm Bozóky György 1 2 2 o [...] 1 2 2 1 Székely István 1 2 1 2 2 [...] maradt Szász Tibor Kimaradtak Bánk István Biró Imre Dövényi Lóránt Kamarás [...]
46.
[...] év tavaszán a debreceni Tisza István Tudományegyetem Csüry Bálint professzor emlékére [...] A tőrcsapat tagjai Erhardt Tivadar Bozóky György Sarkadi Róbert VII o [...]
47.
[...] tanárai Auer Kálmán vívás Garancsy István labdarúgás Schmidt Gyula torna úszás [...] kerületi vívóversenyen intézetünk tőr Erhardt Bozóky Makk Ludmány és kardcsapata Erhardt Bozóky Kováts Makk megszerezte az elsőséget [...] Április 25 én tőrcsapatunk Erhardt Bozóky Makk Sarkadi Budapesten a Kisok [...] helyet Labdarugó szakosztály Vezetőtanár Garancsy István Csapat­kapitány Puskás Géza VIII o [...]
48.
[...] 1 2 2 2 45 Bozóky György 1 1 2 2 [...] 1 2 3 90 Pleskó István ág ev 1 1 2 [...] 2 4 90 40 Székely István 1 1 3 3 3 [...]
49.
[...] Nagy dicsőséget szerzett intézetünknek Antalffy István IV ker aki az országos [...] o t a 3 helyet Bozóky György VIII o t a [...]
50.
[...] 1 1 2 1 50 Bozóky György 1 1 i 3 [...] 1 2 3 100 Pleskó István ág ev 1 1 2 [...] 1 2 3 100 Székely István 1 1 3 3 3 [...]
51.
[...] Vilmos Gasper Attila Nyitray Tibor Bozóky György Bakucz Pál Bognár Szilárd [...] Negyedik sor Vései László Pleskó István Sashegyi Bertalan Tóth László Mezey [...] Erhardt Tivadar Sárady Zoltán Székely István Kiss Lajos
52.
[...] javítózók közül érettek Arvay György Bozóky György Daróczi Lajos Fekete Erzsébet [...] Jászay Pál Koszta Ádám Salánki István Sátori Jenő Szendrő Zoltán Vámos [...] érett 5 Barka Tibor Hangyái István Holczinger László Lakatos József Orbán [...]
53.
[...] Budapest 1876 Franklin t Széchenyi István gróf Budapest 1876 Franklin t [...] I Pest 1872 Atheneum t Bozóky Alajos Római világ Budapest 1884 [...]
54.
[...] 4 köt Képes folyóirat 1894 Bozóky Al A szépirodalom a római [...] 2 köt Okor Közép­kor Szűcs István Debreczen szab kir város történelme [...]
55.
[...] m kir postahivatali igazgató dr Bozóky Ferenc egyet nyilv r tanár [...] Mellau Márton igazgató dr Ruszka István az egyházközség ügyésze dr Szabó [...]
56.
[...] m kir postahivatali igaz­gató dr Bozóky Ferenc egyet nyilv r tanár [...] Melleni Márton igazgató dr Raszka István az egyházközség ügyésze dr Szabó [...]
57.
[...] m kir postahivatali igazgató dr Bozóky Ferenc egyetemi nyilv r tanár [...] Mellau Márton igazgató dr Ruszka István ügyvéd dr Szabó Dezső egyet [...]
58.
[...] m kir postahivatali igazgató dr Bozóky Ferenc egyetemi nyilv r tanár [...] Mellau Márton igazgató dr Ruszka István ügyvéd dr Szabó Dezső egyet [...]
59.
[...] m kir postahivatali igazgató dr Bozóky Ferenc egyetemi nyilv r tanár [...] Mellau Márton igazgató dr Ruszka István ügyvéd dr Szabó Dezső egyetemi [...]
60.
[...] 233 P Könyvjutalmak A Szent István Társulat könyvkereskedése 14 darab könyvet [...] Zányi Etel VII oszt ból Bozóky Eva és Ortutay Katalin Mindazoknak [...]
61.
[...] vacsorával vendégelt meg A Szent István Társulat az idén is hatal­masan [...] Imre Schürger András IV ker Bozóky György Kovács András Nádasdy Béla [...] Vései László VII o Halász István Laczkó István Sólyom Józsf Stefánszky Gyula II [...]
62.
[...] osztály Barkóczi András elégséges Bereczki István jeles Fekete Gyula jeles Fekete [...] jó Molnár Sándor jeles Nagy István jó Németi Zoltán jeles Sári [...] jeles Szilágyi János elégséges Szilvási István jeles Szűcs Sándor jó Tóth [...] c osztály Abai Antal jeles Bozóky László jeles Cseke Kálmán elég­séges [...]
63.
28 I osztály Osztályfőnök Páhán István T a n t á [...] 2 3 2 70 5 Bozóky László 1 2 3 1 [...] 1 3 2 70 Bujdosó István 1 2 2 3 3 [...] 2 3 3 70 Horváth István 1 2 3 3 3 [...]
64.
[...] 1 3 3 P Szabó István 1 3 3 2 3 [...] 1 3 3 p Tóth István 2 2 2 3 2 [...] 2 2 2 3 P Bozóky László 1 2 3 3 [...] 2 3 3 P Csige István 1 2 3 3 3 [...]
65.
[...] tanúim eredm Rendszeretet Tandíj Szabó István 1 2 3 3 3 [...] 3 3 3 80 Tóth István 1 1 2 2 2 [...] 1 í 2 2 80 Bozóky László 1 1 3 2 [...] 1 O 2 80 Csige István 1 1 3 3 3 [...]
66.
[...] 40 P t A Szent István Társulat ez évben is 25 [...] Blanár Márta Boskó Klára 10 Bozóky Éva Czakó Éva Dalmay Anna [...]
67. (32. oldal)
[...] Horánszky József Bartman József Gallas István Strache Adolf Pelles József 55 [...] Löwi Edvárd Inczédy Ágoston Angyal István Bányász Jenő 30 Dobos István Hamzus Móric Dvornák János Kékessy [...] Csekó Gábor Thúry László 10 Bozóky Antal Scholtz Géza Balajthy Ágoston [...] Mátyás Fekete Flórián 5 Káról István Pácz Flórián Mihályi András Sütő [...]
68. (40. oldal)
[...] Arvéd 20 Micskey János Pamlényi István Menyhárt Mihály Fekete Sándor Charbula [...] János 40 Nánásy Gyula Pallér István Puchlin Kázmér Papp Béla Laszczik [...] Ferenc Kanovics László 60 Sass István Gáhy József Dobos István Schaeffer Alajos Borsiczky József 65 [...] Endre Lippay Lajos Tóth János Bozóky Antal 10 Milecz János Balajthy [...]
69. (34. oldal)
IV osztály Babócsay Sándor Garcsar István Goth Lajos Csák György 5 [...] Pongrátz László Strompf Sándor Virányi István Zsendovics András 15 Kosa Miklós [...] Jenő 35 Danilovics Pál Dobos István Bukovinszky István König Kálmán Reisz József 40 [...] Pallér Kelemen Edlinger Titus Károly István 5 Fekete Chrysostom Bozóky Antal Szele Endre Beer Móric [...]
70. (28. oldal)
[...] Kikeli Aurél Altorjay László Virág István 20 Andrássy Lajos Udvarhelyi Gyula [...] Sándor 5 Goth Lajos Garcsar István Nagy Alajos Csák György Faustka [...] Edlinger Titus Mészáros Ámand 5 Bozóky Antal Pácz Flórián Szele Endre [...] Alajos 20 Pallaghy Béla Tóth István Czigler István
71. (29. oldal)
[...] Farkas Vilmos Hudák Lajos Murin István 65 Hucsko Mihály Nagy József Kövér István Lippóczy Miksa Potaczek András 70 [...] Braun Lipót Knöpfler Ignác Czipfelmájer István Vihrabali József 80 Knöpfler Isidor [...] 85 Menyhárt József Róth Pál Bozóky István Papp József E szerint a [...]
72. (94. oldal)
[...] elg elg elg jo Bottka István Bozóky János k jel i jó [...]
73. (83. oldal)
[...] elg elg elg Íó jó Bozóky János em jó jó Íó [...] elg jel jel szb Kiszely István élt elg elg elg 1 [...]
74. (95. oldal)
[...] jo jó elg elg­jó íö Bozóky János em jól­jo jó jö [...] jel jó jó szb Kiss István i jo elg elg jo [...]
75. Tartalomjegyzék (41. oldal)
[...] 3 fűz Bpest 1894 Szamota István A schlägli magyar szójegyzék Bpest [...] Aufl Wien u Prag 1801 Bozóky Alajos A szépirodalom a római [...]
76. Tartalomjegyzék (67. oldal)
[...] vagy ismétl 8 e Alberti István Back Leó ö éf al [...] Aladár éf al 5 Barsy István Bozóky Béla i Buday János ö [...] 15 Honffy Szilárd éf Kolossváry István i Kormos Ernő izr Köllner [...] Mátray Sándor éf al Műnk István izr 25 Nagy János ö [...]
77. Tartalomjegyzék (139. oldal)
[...] Bohács Kálmán Boros Gusztáv Horváth István Jaczó Sándor Kacskovics Gyula Klein [...] 1860 Angyal József Borhy László Bozóky Antal Edlinger Titusz Farszky Ferencz [...] Tapossy Márton Tóth Endre Verbőczy István Zay Gedeon 20 1862 Antony [...] Muhoray János Neumayer Mihály Pallér István Párvy János Ragályi Aladár Rudics [...]
78. Tartalomjegyzék (145. oldal)
145 1878 Andrássy István Babócsay Béla Barcsák Mihály Bárdossy [...] Kalocsay Kálmán Kubinyi Loránd Lázár István Virgil Loh Emil Loór Gyula [...] Ruszt József Ruzsieska Rudolf Simonyi István Szabó Ferencz Szabó Jakab Szalay [...] Soma Bobok Rudolf Boros Pál Bozóky János Csáky Alajos Czapáry József [...]
79. Tartalomjegyzék (225. oldal)
[...] egyetemi ta­nár 1910 ben Szűcs István dr miniszteri titkár 1913 ban [...] az 1906 7 iki tanévben Bozóky Endre dr főgimn igazgató a [...]
80. (22. oldal)
[...] ip tan tanár Nyíregyháza Sümeghy István oki gépészmérnök r t ü [...] 25 évesek 1915 1940 Bacskay István tanító Eger Bánhegyi László Ganz [...] dr Bajzáth László ügyvéd Eger Bozóky János plébános Csernely Csiffáry Sándor [...] oki gépészmérnök Diósgyőr dr Heyme István banktisztviselő Szirmabesenyő dr István László ügyvéd Budapest Keszthelyi Ödön [...]
81. (70. oldal)
[...] Duncker Jónás Az ókor törté­nete Bozóky Alajos Római világ Grünwald Béla [...] J Képek a történelemhez Hanusz István A nagy Magyar Alföld Endrődi [...]
82. (6. oldal)
[...] gondolkozása és hajlamú fiatal Szemerét Bozóky István ügyvéd és költő barátsá­gába és [...] Magyar Kuríron kívül 1805 ben Bozóky Tavaszi virágok c gyűjteményében jelenik [...] a magyar nyelv uj csillagának Bozóky a Gráciák kedvelnének nevezi Kovács [...]
83. (154. oldal)
[...] A szóbeli érettségi vizsgálat dr Bozóky Endre kir igazgató az országos [...] ref érett gazdá­szati gazdá­szati Buchhalter István Heves Hevesmegye 1890 év január [...]
84. (161. oldal)
[...] 141346 vkm A megüresedett Schwarcz István féle 130 koronás ösztöndíj Holecz István III oszt tanulónak adományoztatik 175 [...] sz 765 vkm sz Dr Bozóky Endre középisk igaz­gató az orsz [...]
85. (44. oldal)
44 A m kir Dobó István 14 honv gyalogezred parancsnokságá­nak köszönő [...] án az elvonult ezredparancsnok h Bozóky alezredes November 19 én a [...]
86. (22. oldal)
[...] jogi institutióinak négy könyve Magy Bozóky Alajos dr 660 Horatius ódái [...] Suetonius Császárok életrajzai Magy Székely Ist­ván dr 8 80 Vergilius Maró [...]
87.
[...] az I ső félévben Roxer István 17 frt Csabinyák Mihály és [...] frt a II félévben Roxer István 20 frt Seregby Béla 16 [...] Győző ügyvéd 9 köt dr Bozóky Alajos jógák igazgató 1 köt [...]
88.
[...] Manó II éves jh Polgár István IV éves jh Hajts Pál [...] részesültek az első félévben Roxer István 18 frt Sánek András 13 [...] frt a második félévben Roxer István 15 frt Sánek András 15 [...] Horovitz Gyula 1 köt dr Bozóky Alajos úr 1 köt dr [...]
89.
[...] meg úgymint Propper Elek Bielek István Fischgrund Samu Kresz Jenő Meliorisz [...] vétel útján a következő művekkel Bozóky Szépirodalom a római csá­szárság korában [...]
90.
[...] Benka Pál 5 kr Bielek István 50 kr Bozoky Mátyás 50 kr Bujovszky Miklós [...] Damits Károly 50 kr Dobay István I frt Dorasil Emil 50 [...] Beyer Fülöp 30 kr Noszkó István 30 kr Dianiska Frigyes 50 [...]
91.
[...] Lajos izr rendk halig Bielek István ág ev 10 Bozóky Mátyás r kath Bulyovszky Miklós [...] Damits Károly r kath Dobay István r kath Dohnányi Lajos ág [...]
92.
[...] Fischgrund Salamon Einzig Miklós Bella István Dianiska Albert Weisz Ignácz Vozárik [...] félévi tandíj felében elengedtetett Noszko István theologusnak 2 frt 63 kr [...] tandíj negyedrésze elengedtetett Adamkovích Gyula Bozóky Mátyás Horváth János Sör ősi [...] 15 frt Vozárik Gyula Bella István Kazsley Béla és Lajcsák János [...]
93.
[...] Nyíregyháza Szabolcs vm 1873 Bielek István ág ev Máriavölgy Sáros vm 1875 50 Bozóky Mátyás r kath K Sz [...] Lubló Szepes vm 1874 Dobay István r kath Eperjes Sáros vm [...]
94.
[...] be­érkezett pályamű jutalmazott szerzője pedig Bozóky Mátyás joghallgató Meg kell emlékeznünk [...] elnököt választotta a ki Bielek István Meliórisz Béla és Szontágh Sándor [...]
95.
65 Bozóky Mátyás aljegyző Kovács Lajos pénztáros [...] Balogh Miklós Kresz Jenő Bielek István Lichtig Gyula Oravetz Endre Sörösi [...] Soma Z választmányi tagok Bielek István és Raisz Antal A Il [...] száma 62 Tisztviselői elnök Bielek István II éves jh alelnök Meliórisz [...]
96.
[...] Név vallás 15 p Hörk István á h p Hörk János [...] izr Blaufeld Henrik izr p Bozóky Gyula r kath fff 5 [...]
97.
[...] szerint Balkányi Aurél VIII oszt Bozóky Gyula és Richtmann Adolf VIII [...] gyű­lésen Király Gy VII Hörk István és Dianiska Albert VI és [...]
98.
[...] elengedtetett Tausz Fülöp Tomcsik Márton Bozóky Mátyás Sörösi Gyula Vrchovszky Ottó [...] joghallgatónak 15 frt és Bella István Lajcsák János és Kázsley Béla [...] Alexy Gyula Beyer Fülöp Noszkó István Sarudy Gyula és Okályi Viktor [...] 15 frt Lintner Tivadar Bella István Kázsley Béla és Lajcsák János [...]
99.
[...] Imre alelnök Adámkovich Győző főjegyző Bozóky Mátyás aljegyző Szeberényi Gyula pénztáros [...] Ferencz II félévben Elnök Bielek István alelnök Adámkovich Győző majd Szentiványi [...] Kálmán Flórián Károly és Mosánszky István laptárosok Mocsár Andor Fengya Igor [...] hozzá csatoltatott mélt Szinyei Merse István főispán úr ajándékából 25 frt [...]
100.
[...] földrajz Heten­ként 2 óra Kézikönyv Bozóky Endre Physika és physikai földrajz [...] 3 Latin nyelv Kézikönyvek Dávid István Kisebb latin nyelvtana gya­korló könyve [...]