Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1858

IV. osztály. Babócsay Sándor. Garcsar István. Goth Lajos. Csák György. 5 Péchy Imre. Farkas László. Ficzere László. Bárány Károly. Csernátony Gyula. 10 Rácz Mihály. Pongrátz László. Strompf Sándor. Virányi István. Zsendovics András. 15 Kosa Miklós. Sátor Jenő. Moravcsik György. Nagy Imre. Harsányi Menyhért. 20 Nagy László. Sátor Vilmos. Hill Sándor. Berkó Aladár. Korponay Vince. 25 Daubrova Ádám. Rottenstain József. Balogh Pál. Silbermann Fülöp. Iíékus József. 30 Burik Bertalan. Szőke István. Demaesek János. Ebnet János. Reviczky György. 35 Rády Mihály. Czvek Kálmán. Fráter Károly. Schindler Dénes. Zay Barnabás. 40 Török György. Zboray Béla. Okolicsányi Béla. Engel Adolf. Ragályi Geyza. 45 Zsiga Sándor. Gallasy Gyula. Köporosy József. Lajtos Geyza. V. osztály. Kozma János. Roth Zsigmond. E szerint az első rendűt 6 ; — a VII. V. oszt. kt. e. r. S, e. r. Neumayer Mihály. Vavrik Antal. 5 Csömör Gyula. Nyárády Lajos. Káplány Geyza. Hanák Jenő. Vass Károly. 10 Dulovics Adalbert. Szalay Miklós. Hajdú Mihály. Charbula Emil. Csák Károly. 15 Csák Gyula. Pamlényi István. Bach Ferenc. Alrnásy Péter. Galambos Ferenc. 20 Paray Imre. Dobóczky Dezső. Facsko Sándor. Kövér Kálmán. Bozsik Imre. 25 Kerekes Arvéd. Csomós Ferenc. Micskey János. Menyhárt Mihály. Kanovics László. 30 Fekete Sándor. Dósa Mihály. Schweitzer Henrik. Kempelen Geyza. Striho Gyula. 35 Gulyás Sándor. Kapuy Gyula. Borsiczky Ferenc. Grossmann Samu. Leitner Elek. 40 Ragályi Aladár. Kiss László. Toronyi István. Gulyás János. Marssó Imre. 45 Szerdahelyi János. Eisenhut Ferenc. Puchlin Kázmér. Csohány László. Makáry Gerö. 50 Muharay János. Pallér István. Horváth Kálmán. Demko-Belánszky Mór. Szalay László. 55 Trepper Dávid Kautnik Richard. Brajdsver Benjámin. Kádas Elek. Csizik Elek. VI. osztály. Gresits Miksa. Rapaics Raymund. Belky József. Rudics Sándor. 5 Pajor Ágoston. Pajor Gáspár. Sárfy Konstant. Sághy Gyula. Koncz Menyhért. 10 Bures József. Hamzus Károly. Blazsejovszky Ferenc. Bodó Károly. Hangonyi Sándor. 15 Wirter Sándor. Taposy Márton. Kardos János. Szorál József. Untener Mihály. 20 Löwy Ede. Némethy Béla. Szóbele Dezső. Inczédy Ágoston. Tarnay Károly. 25 Nagy Pál. Roth Mark. Brajdsver Antal. Ficzere László. Osváth Ferenc. 30 Nagy Ágoston. Kaufmann Lipót. Tóth Endre. Schindler Edmund. Bányász Jenő. 35 Danilovics Pál. Dobos István. Bukovinszky István. König Kálmán. Reisz József. 40 Gáhy József. Király János. Bőgős Ferenc. Makáry György. Urbán Adolf. 45 Matekovics Sándor. Bartányi Béla. Lehóczky Ferenc. Sass István. Bendik József. 50 Harsányi József. Skopecz Gyula. Timko Ignác. VII osztály. Farszky Ferenc. Kosa Kálmán. Pallér Kelemen. Edlinger Titus. Károly István. 5 Fekete Chrysostom. Bozóky Antal. Szele Endre. Beer Móric. 10 Csépány József. Sass László. Sütő Piacid. Angyal József. Marusinszky Tamás. 15 Pallaghy Béla. Keszler Bertalan. Borhy László. Sebe Alajos. Liszkay Ferdinand. 20 Rácz Mihály. Hatala Ferenc. Tóth István. Schirilla János. Zay Gedeon. 25 Homonnay Ferenc. Vili. osztály. F’erenczy Gyula. Mihályi Endre. Kolossváry Kálmán. Halász Márton. 5 Sperling Bonifác. Zábráczky. Miklós. Jendrichovszky Elek Griell Gyula. Nagy Alajos. 10 Gyuracskay Alajos. év végével bizonyítványt kapott 350 ifjú, és pedig a VIII. osztályban kitűnő első rendűt 4, oszt. kt. e. r. 8, e. r. 15, másod rendűt 2; — a VI. oszt. kt. e. r. 8, e. r. 40, m. r. 4; — az 44, m. r. 7; — a IV. oszt. kt. e. r. 8, e. r. 34, m. r. 6; — a III. oszt. kt. e. r. 8, e. r. 25,

Next

/
Oldalképek
Tartalom