Református főgimnázium, Debrecen, 1927

36 tanulók. Október hó utolsó vasárnapján, valamint áldozó­csütörtökön az oratóriumban az úrasztalához járultak a kon­firmált növendékek a kollégium összes tanáraival (gimnázium, lelkész- és tanítóképző) és tanulóifjúságával együtt. Ez alkal­makkor a gimnáziumi és tanítóképzőintézeti vallástanárok végezték a szertartást. Mintegy 500 tanár és tanítvány vette fel egy-egy alkalommal az úrvacsorát. Áldozócsütörtökön avatta az egyház a Nagytemplomban ünnepélyes konfirmációval nagy­korú tágjai közzé és részesítette azután az úrvacsora lelki áldásai­ban intézetünk következő 75 növendékét: A IV. a) osztályból: Benkő János, Böőr József, Csanak Tibor, Darkó Zoltán, Dede József, Eggmann Ferenc, Enyedi Miklós, Gavallér Pál, Gönczi Sándor, Hegyi Tibor, Herpay Tibor, Juhász Gyula, Kálmánczhey Endre, Keztyüs Lóránt, Kovács Zoltán, Kölcsey Antal, Laka­tos Károly, Morvái Tibor, a. Nagy Sándor, b. Nagy Sándor, Nagy Zoltán, Nyáry Tibor, Pándy István, Porkoláb Albert, Sáfár Tibor, Simonffy Pál, Síposs Sándor, Steinfeld Mihály, Sulyok Sándor, G. Szabó Szabolcs, V. Szabó Lajos, Szálkái Károly, Szekeres László, Szűcs Bertalan, Tóth Lajos, Tóth Zoltán, Varga Imre, Végh Sándor. A /V .b) osztályból: Asztalos Dezső, Balogh Pál, Balogh Sándor, Borsay László, Bozóky László, Buray István, Csurka Ferenc, Daku Béla, Erdős Jenő, Fehér Barna, Góga András, Hajdú László, Illés Sándor, Izsoó Ferenc, Juhász Ferenc, Káposztás Ferenc, V. Kiss Imre, Komáromi Ernő, T. Kun Ferenc, Kovács Tibor, Madarász Gyula, Mányák József, Mihály István, Miklóssy Kálmán, Pankotai Barna, b. Szabó Géza, Síposs Sándor, Szabó Károly, Szilva János, Cs. Szííts Kálmán, Szűcs Sándor, Tóth Béla, Török Gábor, Vajda Benő, Vargha Sándor, Véghvári Béla, Zöld Sándor. Az Erő c. protestáns ifjúsági lapot 160 példányban járatták és olvasták a tanulók. Többen járatták és olvasták a debreceni gyülekezet lapját, a Vasárnapot is. A hazafias szellemű nevelést az iskola ősi tradíciójának megfelelően folytatta ez évben is intézetünk. Naponként tanítás kezdetén és végén felhangzott a növendékek ajkán a nemzeti hitvallás, úgyszintén a vallásos összejövetelek alkalmával is. Ünnepélyeinken a Hymnuszt és Szózatot énekeltük. A nemzeti ünnepeket megünnepeltük. A tanítást is a hazafias nevelés szol­gálatába állítottuk. Az iskolán kívül kínálkozó alkalmakat is felhasználtuk a hazafias érzés fokozására. Megünnepeltük álla­munk fejének, a kormányzónak nevenapját s lelkesedve fogadtuk őt, midőn e tanévben városunkba jött (1928 június 10.). Nem­zetünk lelkes barátjának, Rothermere lordnak a fia, Harmsworth, angol parlamenti képviselő elé is kivonulva, kitörő örömmel üdvözölte őt ifjúságunk, amikor május 22-én városunkat meg­látogatta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom