Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1893

Tartalomjegyzék

41 III. Szertári növekedés. A) Könyvekben és folyóiratokban. I. Tanári könyvtár. Gr. Teleki Lászlónak a magy. nyelv elé mozdításáról buzgó esdek- lései. Pest, 1806. Budenz-Simonyi: Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. 3 fűz. Bpest, 1894. Szamota István: A schlägli magyar szójegyzék. Bpest, 1894. Badics Fér.: Magy. írod. olvasókönyv. III. Bpest, 1892. 5. Jancsó Ben.: Magy. írod. olvasókönyv. IV. Bpest, 1893. M. T. Cic. ad fám. Epist. Illustr. Phil. Quartier. Ed. alt. Tyr- naviae, 1782. M. T. Cic. Orat. sei. Op. Christoph. Wahl. Tom. I—III. Tyrna- viae, 1775. Auli Gellii Noctium Attic. 1. XX. stud. soc. Bipont. Bipouti, 1784. T. Petronii Arbitri Satyricon, quae supersunt. Cur. Petro Burmanno. Ed. alt. Tom. II. Amstelaedamí, apud. Lud. Elzevi- rium, 1648. # 10. Corn. Taciti Opera, Ed. Gabr. Brotier.Tom.il. M mnheimii, 1780. Horazens Satyren. L. M. Wieland. Neue verb. Auii. Wien u. Prag, 1801. Horazens Briefe. L. M. Wieland. Neue verb. Aufl. Wien u. Prag, 1801. Bozóky Alajos: A szépirodalom a római császárság fénykorában. Nagyvárad, 1892. Lanciani Rúd.: A régi Róma a legújabb ásatások világában. Ford. Lubóczy Zs. Bpest, 1894. 15. Pirchala Imre: Latin nyelvtan 2 kiad. Bpest, 1894. Pirchala Imre; Latin olv. és gyakorlókönyv. 2 kiad. Bpest, 1894. Rácz Soma: Latin praep. Cic. de imp. Cn. Pomp, beszédjéhez. 1—3. f. Bpest, 1894. Fabchich Józs.: Magyarra fordítatott Pindarus, Alceus, Záffo, Stezikorus, Anakreon, Bakkilides, Szimonides, Alkmán, Arkilokus. Győr, 1804. Szemelvények Platon és Aristotelesből. Ford. Péterfy J. és Gyom- lay Gy. Bpest, 1894. 20. Schill Salamon: Görög régiségtan. Bpest, 1891. Sophokles: Antigone. Iford. Csiky G. Bpest, 1883. Schill Salamon: Görög irodalomtörténet. Bpest, 1892. Hunyadi Ferentz: Keresztény Archivárius. 2-ik darab. Vátz, 1794,

Next

/
Oldalképek
Tartalom