Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1940

76 sokan voltak, akik kifelé is terjesztették a magyar énekkulturát. Külö­nösen a VIII-os diákokat illeti dicséret, akik a homokkerti kápolna egy­szerű magyar népe közé minden vasárnap elvitték a megújhodott magyar egyházi énekekeket. Ennek a munkának értékét csak emeli az a tény, hogy maguktól, önkéntesen vállalva járták a misszióskodásnak ezt a nagy­szerű útját. Az egész évi fáradságos és jól végzett munka megkoszorúzása a gúthi erdőben történt június 4-én, amikor az énekkar munkája jutalmaként külön kiránduláson vett részt. Egy iskolai évnek ismét vége van: az énekesfiúk is mennek vakációzni. A vezető új kérdés előtt áll: Lesz-e jövőre ilyen énekkarom? Reméljük, hogy új fiúkkal és megújult erővel még jobb munkát végezhetünk! I. A. Antal János, Debreczeni Gá­za, Diczig Péter, Fekete Tamás. Gaál Endre, Gaál Imre, Lenchés Endre, Marsay Ervin, Mikes Elek, Nemes László, Selmeczi Pál, Tőkés János. I. B. Bacsa László, Gundelfingen György, Hangyái Tibor, Holly Sán­dor, Kalotai Kálmán, Mátyás István, Mcsgár Lajos, Nagyházy Sándor, Sombor Károly. II. A. Balássy Géza, Hangyái Ádám, Perczel Dénes, Sántha György, Tornai László. II. B. Cséka Iván, Daróczi István, Bögel József, Nyirfás László. III. A. Alberty Nándor, Csurgai István, Horváth Arisztid, Jégh La­jos, Juhász Róbert, Lipovniczky Je­nő, Takács Ákos, Tóth László. III. B. Gundelfingen István, Hor­váth Elek, Horváth Zoltán, Magyar Sándor, Óvári Béla, Óvári Jenő, Tóth Ottó, Winkler Mihály. IV. A. Incze Sándor. IV. B. Lénárt Tibor, Mester Ár­pád, Tornai Alajos. V. Gúnya István. VI. Bozóky György, Daróczi La­jos, Ferenczy Lóránt, Majtényi György, Mczey Ferenc, Salgó György. VII. Ábrahám András, Fábián Sándor, Fuchs Elemér, Hutai Jó­zsef, Katona András Kánolnai Béla, Kopócsy László, Környey István, Németh Dénes, Pázmándi János, Pé­tery József, Szentandrássy Tibor, Tóth Tivadar, Trásy András, Unger József, Vajay Tibor. III. ker. Kállay Géza, Kin Tibor, Varga Antal, Zombori József. VIII. A. Bcres Antal, Cserei Ottó, Ferenczy György, Gavallér Béla, Patonay József, Viszokay Valér, We­szelovszky László. VIII. B. Adorján Henrik, Csirmaz László, Berta Tibor, Farkas István, Gyöngy Béla, Jónás Sándor, Tyll Attila, Vass László. Valamennyi jeles eredménnyel. Az orgonista szerepét Ludmány Konrád VII. o. tanuló látta el nagy igyekvéssel. 2. Német társalgás. Négy csoportban, heti 2—2 órában tartottuk meg a német társalgási órákat. Az első félévben Kocsis Gyula világi tanár vezette a német társalgást. Az intézetből való távozása után két csoporttal Meggyes János piarista tanár, két csoporttal a debreceni német lektorátus megbízottja, dr. Lengyel László világi tanár foglalkozott. A társalgás célja a kezdő csoportnál és a haladók nyelvtani csoport­jánál az iskolai anyag felfrissítése és alapos begyakorlása volt. A haladó csoportokban élmények elbeszéltetésével, kisebb elbeszélések előadatásával iparkodtunk fokozni a tanulók kifejező készségét a német nyelvben. Dulácska László IV. B. elégséges, Nyika Béla elégséges, Székely­falvi József IV. B. jeles, Szentmik­lósi György IV. B. jó, Laczkó Barna IV. B. jeles, Trásy György IV. B. jeles, Barsi Miklós IV. A. elégsé­ges, Groholszky Ferenc IV. A. elég­Ke zdö csoport: Varga László III A. jó, Kiss Jó­zsef III. B. jó, Szopos Csaba III. B. jó. Haladók nyelvtani csoportja: Boross Gábor IV. B. elégséges,

Next

/
Oldalképek
Tartalom