Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1915

A Debreczeni Kegyes-Tanitórendi Róm. Kath. Főgimnázium Értesítője WS® az 1915—1916. iskolai évről \ Közzéteszi : Dr. Lóky Béla igazgatóé Bű HU UH Debreczeni Újság nyomdája. BOBHHB

Next

/
Oldalképek
Tartalom