Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1940

56 • A SEGÍTŐ EGYESÜLET ÉVI PÉNZTÁRI KIMUTATÁSA. Bevétel Kiadás N O cn P f ! P f 1 Egyenleg mult évről •_>9330 1 Tankönyvvásárlás, kötés és Kamatjóváírás — — — 440 beszerzési költség 855 84 3 Adományok: •) Segélyek: Német József úrtól — — 15­szállás, ellátás, tandíj, tor­Az Intézet Igazgatóságától 265 öl nafelszerelés, ruha — 136 70 Szent István Társulattól 301 57 tanulmányi kirándulási se­Antalfy JOzsef úrtól 102 09 gély 60 — I—III. kereskedfclmi ado­tanszersegély 82 05 mánya 179 00 3 Adomány a legénycserké­Magánvizsgálati díj ré­I szck táborozására 200 ­szesedés 8 60 4 Egyenleg: 518 48 4 Távozási cédulák, talált pénz 15 60 ~~~— 5 Tankönyv használatért — 667 30 " ___ 1853j07 1853 07 í Sportkör. A Debreceni Kegyestanítórendi Róm. Kat. Kalazanci Szent József Intézet Szent László Sportköre 1940. évi okt. 19-én tartotta alakuló közgyűlését, amelyen a következő tisztikart választotta: díszelnök dr. Bá­tori József igazgató. Tanárelnök: Auer Kálmán testnevelési tanár, ifjúsági elnök: Nagy Sándor III. ker. tanuló. A sportkör szakosztályainak vezető tanárai: Auer Kálmán: vívás, labdarúgás. Schmidt Gyula: torna, úszás. Kováts György: atlétika, kosár­labda. Hesz Ödön: céllövészet. Vívás. Vezetőtanár: Auer Kálmán, ifjúsági elnök Szabó Miklós VII. o. t. Több barátságos mérkőzést tartottunk a helybeli iskolák fiaival, amely sikerek után a kerületi, sőt országos versenyekre is beneveztünk. Elzek azonban elmaradtak. így május hóban háziversenyeket tartottunk megfelelő csoportokban. A haladóknál első Bozóky György VI. o. t. 2. Erhardí Tivadar VI. o. t. 3. Kopócsy László VII. o. t. 4. Bieleck Sándor VI. o. t. 5. Makk Károly V. o. t. 6. Szegedi Sándor VIII. o. t. 7. Sarkadi Róbert VI. o. t. A kezdőknél 1. Kovács András VI. o. t. 2. Révész János Ii. ker. isk. t. 3. Ferenczi Lóránd VII. o. t. Június 13-án volt a Magyar Királyi VI. Hadtestparságnak középiskolák részére alapított vándordíjáért kardvívóverseny. Az elmúlt iskolai évben mi voltunk a védői ennek a vándordíjnak. Ez évben 4 iskolának 26 vívója indult s a 8-as döntőbe négy diákunk került, Bozóky Gy. VI., Erhardt T. VI., Gájásy G. VI. és Szabó M. VIII. o. t., még sem sikerült a következő évre védői lenni, mert csak az 5., 6., 7. és 8. helyezést értük el. Labdarúgás : Vezetőtanár: Auer Kálmán, ifjúsági kapitány Puskás Géza VII. o. t. Az első félévben a testnevelő tanárok katonai szol­gálata miatt a szakosztály nem működött s így nem nevezett be a Szent László kupáért folyó iskolai mérkőzésre sem. A második félévben annál jobban pótolta az elmulasztottakat s hetenként szerda délután a DEAC .sportpályáján rendszeres edzéseket tartott, ahol a DEAC jóvoltából meg­felelő felszerelés, öltöző és melegvizű fürdő is állott a szakosztály tagjai részére. Verseny csak osztályok között volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom