Református főgimnázium, Debrecen, 1927

55 25- P, Urbán László 50— P, Varga László 40— P, II. a) Májerszky Marcell 50— P, Ötvös János 25— P, II. b) Kacsó Zoltán 50— P, Kolozsi Sándor 25— P, Sándor Lajos 25— P, III. a) Gacsárdy Zoltán 80— P, Inczédy Márton 80— P, Zsadon Béla 40— P, III. b) Sáfár József 25— P, IV. a) Hegyi Tibor 25— P, Porkoláb Albert 40— P, IV. b) Bozóky László 75— P, U. Nagy László 40— P, V. o. Nagy Sándor 50— P, VI. o. Fa­ragó Tibor 25— P, Fekete Béla 40— P, Tassi Béla 25— P, Tóth Kálmán 80— P, VII. o. Paragh László 90— P, Pethő Gáspár 10— P, Seri András 90— P, Zsadon László 40— P, VIII. o. Buchwald Béla 25— P, Keresztes Sándor 65— P, Kiss Géza 50— P, Kiss József 65— P, a) Kovács László 50— P, Somogyi Sándor 80— P, Tárczy Miklós 40— P. 2. Tanárok Nevelöháza Alapja Segélyéből: Papp Ferenc I. a) 60— P, Osváth Jenő I. b) 30- P, Májerszky Marcell II. a) 60— P, Barcza Gedeon VII. o. 60— P, Bábold Gábor VII. o. 30— P, Szabó László VII. o. 30- P. 3. Jövedéki bírságalapból: Bérde Jenő II. b) 100- P. 4. Közszolgálati alkalmazottak gyermekeinek tanulmányi ösztöndíjából: Tárczy Miklós VIII. o. 400-— P, Zsadon László VII. o. 100— P. 5. Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége ösztön­díjából: Inczédy Márton III. a) 20— P. 6. Népjóléti minisztérium alapjéiból: Mányák József IV. b) 70— P. B) Könyvjutalmak. I. a) Medveczky László, Papp Ferenc, I. b) Gyöngyössy Andor, Urbán László ; II. a) Cseke György, Májerszky Marcell Szilágyi Dezső; II. b) Paragh Mihály, Seii István; III. a Inczédy Márton, Zsadon Béla ; III. b) Geiger Ferenc, Tatár, Miklós ; IV. a) Keztyűs Lóránt, Kölcsey Antal ; IV. b) Bozóky) László, U. Nagy László; V. o. Herpay Zsombor, Kulcsár Lajos, Lipcsey Árpád, Szűcs Miklós; VI. o. Kiss Albert, Madarassy Ist­ván, Tóth Kálmán, Zöld Sándor; VII. o. Seri András, Tóth Ernő, Zsadon László ; VIII. o. Farkas László, vitéz Nyitray Károly, Pap Károly, Somogyi Sándor. Adományaikkal hozzájárultak : dr. Kölcsey Sándor ügyvéd 50—, dr. Balogh István kir. ügyész 5— pengővel. Herpay Gábor vármegyei főlevéltárnok 3 darab, a Kékek Klubjának debreceni fiókja 2 darab, a Széchenyi Kúria 1 darab, dr. Szeremley Béla tanár 2 darab könyvvel. Fogad­ják iskolánk hálás köszönetét. C) Iskolai j ótékony intézmények útján. a) Tandíjkedvezmény. Teljes tandíjmentességre felvétetett 58 tanuló, továbbá a debreceni kollégiumi tanárok és tiszt-

Next

/
Oldalképek
Tartalom