Evangélikus kerületi collegium, Eperjes, 1893

25 I frt, Langhofifer Viktor 50 kr., Péchy Oszkár I frt, Wittenberger Artur 1 frt, Bereznay János 50 kr., Gaál Manó I frt, Gallé Tamás I frt, Gombos József I frt, Irányi Géza I frt, Grecsek Ede 50 kr., Holénia Lajos I frt, Klein Miksa 50 kr., Kolosy Miklós 1 frt, Laukó Dezső 50 kr., Raisz Béla I frt, Sarlay Sándor 50 kr., Vojtko Miksa 1 frt, Babócs Mátyás 50 kr., Bajdik György 50 kr., Bella Ede 50 kr., Bittsánszky János I frt, Csegény Lipót 50 kr., Dobay Zsigmond 50 kr., Gabona Lajos 50 kr., Gallé Hugó 80 kr., Gefferth Elek 50 kr., Groszvirth Fülöp 80 kr., Gueth Gyula I frt, Isépy Zoltán 50 kr., Kasztriner László 50 kr., Králik Dániel 50 kr., Molnár Aladár 50 kr., Morócz Miklós 1 frt, Országh-Guthy Jenő I frt, Palugyay Kálmán 1 frt, Passuth Ferencz 50 kr., Patocska Jaroszláv 50 kr., Pazár Dezső 50 kr., Rontsinszky Miklós 50 kr., Sehlott Győző 50 kr., Simonides Gyula 50 kr., Brandsch Herman 50 kr., Stefancsok Károly 1 frt, Szontágh Sándor 1 frt, Dohnányi Lajos 50 kr., Alexander Béla 50 kr., Almos Zoltán 50 kr., Apáthy Pál 50 kr., Benka Pál 5° kr., Bielek István 50 kr., Bozoky Mátyás 50 kr., Bujovszky Miklós 50 kr., Damits Károly 50 kr., Dobay István I frt, Dorasil Emil 50 kr., Fischgrund Samu 50 kr., Gallé Dezső 50 kr., Győry Gyula 1 frt, Horváth János 50 kr., Jeszenszky János 1 frt, Kéler Béla 50 kr., Klein Mór 50 kr., Kresz Jenő 50 kr., Meliorisz Béla 1 frt, Mikulics Károly 50 kr., Oravetz Andor 5° kr„ Pankovics Aladár 50 kr., Rejovszky János 5° kr., Sárkány Ernő 1 frt, Sörösy Gyula 50 kr., Stanczel Géza 1 frt, Stepniczky Ferencz 50 kr., Szabó Elemér 1 frt, Szinyei Merse Felix i frt, Sziráczky Kálmán 50 kr., Szlabejczius Samu 50 kr., Szűcs Endre 50 kr., Vrhovszky Ottó 50 kr., Zubriczky Dénes 1 frt, Jármy Jordán 1 frt. Összesen 60 frt 10 kr. — Tanárok 30 frt. Hallgatók 60 frt 10 kr. Főösszeg: 90 frt 10 kr. 2. A theologián (az 1616. sz. a. íven): a) Tanárok: Mayer Endre 3 frt, Csengey Gusztáv 3 frt, Hörk József 3 frt. b) Hittanhallgatók: Kontsek László 30 kr., Justh Géza 1 frt, Gura Jenő I frt, Hajsó Gusztáv 30 kr. Walszer Gyula 50 kr., Krmann Lajos 50 kr., Frenyo Lajos 1 frt, Hajász Lajos 1 frt, Thinschmidt Márton 30 kr., Balczo Lajos 30 kr., Ondrejovics Sándor 50 kr., Beyer Fülöp 30 kr., Noszkó István 30 kr., Dianiska Frigyes 50 kr. A tanárok adománya 9 frt; a hallgatók gyűj­tése 7 frt 80 kr. Összesen 16 frt 80 kr. 3. A főgymnasiumban (a 3356. és 2101. sz. a. íven stb.): a) A tanulók körében : I. oszt.: Bohrandt Lajos 20 kr., Cziegler Jenő 5 kr., Kiszely Márton 55 kr., Andorko Gyula 10 kr., Zahler Ernő 50 kr., Zahler Aladár 20 kr., Burger Zsiga 5 kr., Mucha Lajos 20 kr., Melczer Elek 50 kr., Neustadt József 5 kr., Guttmann Hugó 5 kr., Safran Lipót 10 kr., Semmel Lipót 5 kr., Karpel Miksa 5 kr., Hönigsfeld Jakab 5 kr., Grosz Sándor 20 kr., Glück Ferencz 50 kr., Mittelmann Árpád 20 kr., Landsmann Náthán 10 kr., Baumöhl Rezső 20 kr., Richtig Artur 10 kr., Atlasz Lajos IO kr., Pasternak Jakab 10 kr., Lerner Elek 40 kr., Keszler Ervin 5 kr., Gutassy Ferencz 20 kr., Koch József 10 kr, Donner Ferencz 5 kr., Sommer Ignácz 15 kr., Scholze Antal 10 kr., Kányák Sándor 10 kr., Körtvélyessy Zoltán 50 kr., Szűcs Imre 10 kr., Gottlieb Jakab 25 kr., Germuska Károly 10 kr., Duda Miklós 10 kr., Lefkovics Bernát 15 kr., Golyecz József 10 kr., Teitelbaum Piermann 5 kr., Collég. Ért. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom