Református főgimnázium, Debrecen, 1928

70 gyössy Andor 60 P, Urbán László 100 P, Varga László 90 P ; III. a) o. Májerszky Marcell 80 P, Pataky László 40 P ; III. b)o. Józsa László 30 P ; IV. a) o. Balogh Kálmán 70 P, Bécsi Ferenc 80 P, Gacsárdy Zoltán 80 P, Inczédy Márton 100 P, Nagy Gábor 60 P, Zsadon Béla 100 P ; IV.bJo. Beregszászi Nagy Lajos 30 P ; V. a) o. Bozóky László 50 P, U. Nagy László 40 P ; V. b) o. Hegyi Tibor 30 P, Kacsó Endre 60 P, Kecskés István 80 P, Nyáry Tibor 40 P, Porkoláb Albert 80 P ; VI. o. Nagy Sándor 20 P ; VII. o. Fekete Béla 40 P, Osváth István 40 P, Tassi Béla 60 P, Tóth Kálmán 100 P ; VIII. o. Paragh László 100 P, Seri András 100 P, Szabó László 50 P. 2. Tanárok Nevelöháza Alapja segélyéből: Szele Tibor I. a) o. 80 P, Varga Zsigmond I. a) o. 80 P, Papp Ferenc II. a) o. 80 P, Májerszky Marcell III. a) o. 80 P, Barcza Gedeon VIII. o. 80 P, Rábold Gábor 40 P, Szabó László VIII. o. 80 P. 3. Közszolgálati Alkalmazottak Gyermekeinek Tanulmányi Ösztöndíjából: Bozóky László V. a) o., Fekete Béla VII. o. T Szoboszlay Sándor VIII. osztály, Zsadon László VIII. osztálv 400—400 pengő. B) Könyvjutalmak. Qy 1. Az intézet részéről az évvégi vizsgálatok alkalmával a következő tanulók részesültek könyvjutalmakban : I. a) Szele Tibor, Varga Zsigmond, Vásáry István ; I. b) Imre István, Münnich Iván; II. a) Cseke Endre, Varga Ferenc; II. b) Gyöngyössy Andor, Urbán László ; III. a) Kardos Géza, Szilágyi Dezső ; III. b) Seri István, Sinka Endre ; IV. a) Bécsi Ferenc, Inczédy Márton, Zsadon Béla ; IV. b) U. Molnár Béla, Tatár Miklós ; V. a) Gönczy Sándor, S. Nagy Sándor ; V. b) Kölcsey Antal, Nyáry Tibor; VI. o. Herpay Zsombor, Kiss Albert ; VII. o. Kiss Albert, Zöld János ; VIII. o. Szabó László, Zsadon László. 2. Máshonnan kapott könyvjutalmak : A Magyar Hét pá­lyázatán könyvjutalmat nyertek a következő tanulók : Szabó László VIII. o., Szabó Béla VI. o., Oroszlán Sándor III. b), Hegyi Tibor V. b), Beregszászi Nagy Lajos IV. b), Zsadon Béla IV. a), Nagy Lajos III. b), Kovács Andor III. a) osztály. A Révai Testvérek R.-T. irodalmi pályázatán díszkötésű könyv­jutalmat és elismerő oklevelet kapott : Zsadon Béla IV. a) osztály tanuló. A könyvjutalmak beszerzéséhez adományaikkal hozzá­járultak : dr. Kölcsey Sándor ügyvédi kamarai elnök 50 P, Madarassy István főszolgabíró 20 P. A Kékek Klubjának deb­receni fiókja 2 drb. könyvet adományozott. Az adakozók fogad­ják iskolánk hálás köszönetét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom