Református főgimnázium, Debrecen, 1918-20

József, *Kozma Zsigmond, Szilágyi András. Egy tárgyból elégte­lenek : Mayer Béla, Rubinstein László, Sámy László. Két tárgy­ból elégtelenek : *Baróthy Barnabás, Helfersohn Jenő, Pankotai Gábor. Több tárgyból elégtelen : Zs. Nagy János. II. osztály. Jelesek: Mezőssy Ilona, Nemes Lajos. Jók : •Becsek Sándor, Buzgó János, Fórizs József, *B. Kiss Elek, Kövér Gyula, Losonczy Ferenc, *Varga Jenő, Weiszmann György. Elégségesek: Ajtai Lajos, *Dalmadi János, Kozma Zsigmond, Kulcsár András, Pálfi Bálint, *Pócsi Kálmán, Rubinstein Béla, Schwartz Zoltán, *Szíj Géza, Vincze Endre. Egy tárgyból elégtelenek: Barcsa Gyula, *Wirthmann Jenő. Két tárgyból elégtelenek : Burger László, Tüdős Zoltán ism. III. osztály. Jeles : Papp Gábor. Jók : Fábián Gyula, B. Kiss Elek. Elégségesek : Bárány János, Dalmadi János, Falucskay Benjámin, *Kiss Sándor, Markovics László ism. Két tárgyból elégtelen : Ács Andor ism. IV. osztály. Jeles : Mezőssy Márta. Elégségesek : Dalmadi János, Suttka Pál. Egy tárgyból elégtelenek: Bozóky János, Kormos Zoltán. Több tárgyból elégtelen : László Gyula. V. osztály. Jeles: *Sáfrány Zsigmond. Jó : *Kiss Ernő. Elégségesek : Bődi Mihály, *Tüdős László. Egy tárgyból elégtele­nek : *Fülep Kálmán, *Péczely József. Két tárgyból elégtelen : Szűcs Imre ism. VI. osztály. Jeles : Tóth Géza. Jó : Madar Zoltán. Elégsé­gesek : Kiss István, Pénztáros Imre ism., Semerath Oszkái. Két tárgyból elégtelenek : Fülep Kálmán, Jeney Pál, *Kiss Endre. Több tárgyból elégtelen : Tüdős László. VII. osztály. Elégségesek: Dezső Emil, Luczay Árpád ism. VIII. osztály. Jó: Takács Sándor. Elégségesek: Kovács Gyula, *Szabó István, K. Tóth Gyula. Több tárgyból elégtelenek : *Papp Elemér, *Pataky István, Vásárhelyi László. *-gal jelzettek adatai az 1918—19. tanévi anyakönyvben talál­hatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom