Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1941

Sportkör. A debreceni Kegyestanítórendi róm. katolikus Calasanzi Szent József Intézet Szent László Sportköre 1941. évi szeptember 10-én tartotta alakuló gyűlését, amelyen a következő tisztikart választotta: díszelnök: dr. Bátori József igazgató. Tanárelnök: Schmidt Gyula testnev. tanár, ifjúsági elnök: Nagy Sándor IV. ker. A sportkör szakosztályainak vezető tanárai: Auer Kálmán: vívás, Garancsy István: labdarúgás, Schmidt Gyula: torna, úszás, atlétika, kosár­labda, korcsolya, Hesz Ödön: céllövészet Vívószakosztály. Vezető-tanár: Auer Kálmán. Szakosztályvezető: Erhardt Tivadar VII. o. Az ápr. 10. és 11-én rendezett kerületi vívóversenyen intézetünk tőr (Erhardt, Bozóky, Makk, Ludmány) és kardcsapata (Erhardt, Bozóky, Kováts, Makk) megszerezte az elsőséget. Egyéniben Erhardt 2., Bo­zóliy 5., Makk 8. helyezést ért el. Április 25-én tőrcsapatunk (Erhardt, Bozóky, Makk, Sarkadi) Budapesten a Kisok-versenyen megszerezte az orszá­gos bajnoki címet és a vele járó gyönyörű vándordíjat, amelynek az 1942—43. évre őrzői lettünk. Nagy teljesítmény ez. A debreceni tankerület iskolái közül még egyik sem hozott el Pestről országos csapatbajnokságot. Április 26-án, az egyéni kardversenyben Erhardt ért el helyezést. Mivel versenyvívóink hetedikesek, gondoskodnunk kell az utánpótlásról is. Ezért már az elsősöket és másodikosokat is komoly munkára szorítjuk. Hogy gyakorlatuk legyen a számukra eljövendő versenyeken, háziversenyt rendeztünk az alsósok között. Első helyen Szopos IV. b) végzett és tiint ki tehetségével, 2. Hegyesi II. B., 3. Román II. B. o. t. A szokásos hadtest-vándordíjas vívóverseny csak június végén kerül megrendezésre. Erősen készülünk, hogy biztosítsuk magunknak az első helyet. Labdarugó szakosztály. Vezetőtanár: Garancsy István. Csapat­kapitány: Puskás Géza VIII. o. t. Az intézet diákjai a labdarúgást s DEAC-ban gyakorolják. Dr. Fehér Rudolf, az egyesület edzője szakszerűen foglalkozott a fiúkkal hetenként egy délután. Az iskola labdarúgó csapata be­nevezett a Szent László Vándordíjra és a kerületi KISOK bajnokságra. A Szent László Vándordíj-mérkőzésen 3:1 arányban győztünk a karcagi ref. Nagykun-gimnázium csapata ellen, de 3:4 (1:1) arányban vesztettünk a Társulati Kereskedelmi Iskola csapata ellen és így a további küzdelemből kies­tünk. A kétfordulós kerületi KISOK bajnokságot intézetünk labdarúgó­csapata nyerte. Eredményeink a következők: Ősszel: Piarista—Ref. Tanító­képző 2:1 (1:0), Felsőipari—Piaristák 0:1 (0:0), Piaristák—Társ. Kereske­delmi 1:1 (0:0). Tavasszal: Piaristák—Társ. Kereskedelmi 4:1 (1:1), Piaris­ták—Felsőipari 3:1 (1:0), Piaristák—Ref. Ttanítóképző 7:2 (3:1). Az intézet labdarúgó-csapata nyerte a Keletmagyarországi Labdarúgó Szövetség sportszerűségi érmeit. Tornaszakosztály. Vezetőtanár: Schmidt Gyula testnevelési tanár. Szakoszt. kapitány: Kin Antal VII. oszt tanuló. Tornaszakosztályunk az 1941—42. tanévben ismét olyan eredményeket ért el, melyek méltán sorakoz­hatnak eddig elért eredményeink mellé. Különösen alsó osztályosaink foglal­koztatását tartottuk szem előtt, mert célunk, hogy Intézetünk tornász után­pótlását biztosítsuk az elkövetkező esztendőkre. Tornaszakosztályunk min­den alkalmat megragadott, hogy versenyzői részére megfelelő edzési és ver­senyzési alkalmat nyújtson. Intézetünk jól felszerelt tornacsarnokában heten­ként szerdán és pénteken délután 17—19 óráig tartottuk felső és alsó osztá­lyos tagjaink részére edzéseinket, melyeket a fiúk nagy szeretettel és buzga­lommal látogattak. Azok az eredmények, melyeket szakosztályunk tagjai ebben az iskolai évben elértek, elsősorban szorgalmas és lankadatlan munká­juknak köszönhetők. Szakosztályunk 1942. február 25-én, Intézetünk tornacsarnokában nagy­szabású, osztályok közötti csapatbajnokságot rendezett, melyen kivétel nélkül 40

Next

/
Oldalképek
Tartalom