Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1943

42 IX. ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK. A kat. tanügyi főigazgatóság rendelkezése értelmében a dunáninneni kat. gimnáziumok érettségi vizsgálatai szeptember és december hónapban intézetünkben folytak le. Szeptemberben teljes érettségi vizsgálatra jelentkezett 9, javítóra 20, kiegészítő vizsgálatra a görög nyelvből 2. Az írásbeli vizsgálatokat szeptember 9., 10., 11., a szóbeli vizsgálatokat szeptember 13. és 14. napjain tartottuk meg. A vizsgálat elnöke dr. Tihanyi Béla kat. tanügyi főigazgató, kormányképviselő Háklár Imre gyak. gimn. tanár, V. K. M. előadó volt. A teljes érettségi vizsgálatot tett tanulók közül jól érett : Vendler László ; érettek : Hájek József, Hegyi Antal, Palocsay György, Várhelyi Károly ; javít : Katona János ; ismétlő vizsgálatot tehet : Deim Márton, Margitai András, Róth Pál. A javítózók közül érettek : Arvay György, Bozóky György, Daróczi Lajos, Fekete Erzsébet, Grieszmüller Erzsébet, Halmai András, Jászay Pál, Koszta Ádám, Salánki István, Sátori Jenő, Szendrő Zoltán, Vámos László, Végh Gyula, Wentzel Ágoston, Popovics László; második javító érettségi vizsgálatot tehetnek : Galló Zoltán, Palicskó Béla, Mayer Endre, Znak Ferenc, Pacz József. A kiegészítő érettségi vizsgálaton a görög nyelvből jeles eredménnyel megfeleltek : Forbát Péter és Nádasi Béla. A decemberi érettségi vizsgálatokra csak 4 javítózó jelentkezett. A vizs­gálat dec. 13-án folyt le dr. Tihanyi Béla kat. tanügyi főigazgató elnökleté­vel és Andor János, a szolnoki áll. leánygimnázium igazgatója kormány­képviseletében. Érettek lettek : Galló Zoltán, Katona János, Pacz József, Palicskó Béla. Az áprilisi érettségi vizsgálatokra jelentkezett 27 rendes-, 2 magán-, 1 ismétlő magántanuló, kiegészítő érettségi vizsgálatra a görög nyelvből 2 tanuló. A vizsgálat írásbeli része április 13., 14., 15. és 17. napjain folyt le. A) Magyar tétel: a) Mit viszek magammal az életbe Madách főművéből? b) A rezonancia jelensége. — Jelesen dolgozott : 12, jól : 12, elégsé­gesen : 6. B) Latin tétel: Livius: Ab u. c. 1. XXIX. c. 28. — Jelesen dolgozott: 13, jól : 11, elégségesen : 6. C) Német tétel : Szeresd hazádat. Tóth Tihamér «A művelt ifjú» c. művéből. Jelesen dolgozott: 6, jól : 13, elégségesen : 10, elégtelenül: 1. D) Görög tétel: Hom. Od. IX. 39—60. sora. Jelesen dolgozott: 2. A vizsgálat szóbeli része ápr. 13., 18. és 19. napjain zajlott le. Elnök dr. Tihanyi Béla kat. tanügyi főigazgató volt, a kormányképviseletet Jesch Mátyás c. igazgató, a helybeli áll. Fazekas M.-gimnázium tanára látta el. Kitüntetéssel érett : 2, Kertész László és Zádor Gyula. Jelesen érett: 5, Barka Tibor, Hangyái István, Holczinger László, Lakatos József, Orbán Gábor. • •/ • Jól érett : 11, Bökönyi Sándor, Fekete László, Fülöp Tibor, Galambos László, Halász Tibor, Herczku Gyula, Hetey László, Hutai Kázmér, Jávor Tibor, Makk Károly és Palkonyay László.

Next

/
Oldalképek
Tartalom