Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1935

A DEBRECENI KEGYESTANÍTÓRENDI RÓM. KAT. CALASANZI SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM (ll-VIII. oszt. Reálgimnázium) ÉRTESÍTŐJE ÁZ 1935—36. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTETTE: Dr. KARL JÁNOS IGAZGATÓ. ; w 3 Z c -s £ s L-JL DEBRECEN, 1936. KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA DEBRECEN V., SZENT ANNA-UTCA 17. - TEL.: AUT.: 12-53.

Next

/
Oldalképek
Tartalom