Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1938

65 Ä könyvtárak és szertárak gyarapodása. 1. Ä tanári könyvtár leltározott állománya 4769 mű 6661 kötet 26,986.40 P értékeléssel. Ebből 76 mű 97 kötet 441.90 P értékeléssel az idei gyarapodás. Előfizettünk 35 folyóiratra. Hálásan köszönjük a VKM, a Központi és Budapest Szív. Sta­tisztikai Hivatal, a Gyámintézet, az Önképzőkör, Szever János, Kausz József, Solnay Dénes, Mohar László és Sávéi Lajos könyvadományát. 2. Rz ifjúsági könyvtárak gyarapodása: 116 mű 125 kötet 380.20 P értékben. 3. Rz ifjúsági segélgköngvtár 84 tankönyvvel 122.— P érték­ben gyarapodott. 4. Fizikai szertár. Ajándék útján: Kemény Dezső ny. állomás­főnök 2 drb telefon. Vétel útján: gyógyszertári mérleg, papirmaché tálca, 5 drb szertári szekrény, egy állvány a vetítőkészülékhez, 5 drb asztal és 15 drb szék a fizikai dolgozó részére. A fizikai szertár a következő művekkel gyarapodott: Csia Ignác: Bányaméréstan 1.— P, Kepes Emil: Elektromosság, sugárzások, anyag —.30 P, Morvay Zoltán: A gázgépek általános ismertetése —.50 P, Morva Rezső: Villamosság a gyakorlatban —.40 P, Steiner Lajos: A Föld mágneses jelenségei —30 P, Mihalik Gyula: Textilanyagisme és technológia —.90 P, Lencz Ödön: Cséplőgépek szerkezete, keze­lése és javítása —.50 P, Bozóky István: Lokomobilok szerkezete és kezelése —.90 P, Skultélhy László: Esztergályozás —.20 P, Jalso- viczky Lajos: Gázmotorok 1.60 P és Vízturbinák —.80 P, Sümegi László: A tüzelőanyagok okszerű kihasználása —.60 P, Hollerung Gábor: Mesterséges hűtés és jéggyártás —.60 P, Grosschmid Lajos: Előadások a matematika elemeiből /.— P, Lietzmann: Methodik des mathematischen Unterrichtes két kötet 36.— P, Kratofil: A geometria tanításának vezérkönyve 12.60 P, Hahn: Methodik des physikalischen Unterrichts 24.— P, Möller: A mai technika 15.20 P. Az összes ajándék értéke 10.— P. Az összes vétel értéke 780.10 P. Összesen 790.10 P. 5. Természetrajzi szertár. Ajándék útján 16 drb 8.50 P érték­ben. Vétel útján: 13 drb 85 P értékben. 6. Rajzszertár. Gyarapodás 8 drb 22.90 P értékben. 7. 296. sz. cserkészcsapat leltári gyarapodása 18 drb 43.38 P értékben. 8. Tornaszertár gyarapodása: 2 drb szőnyeg 620.— P érték­ben, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ajándéka; 2 drb gázálarc 26.60 P értékben, 18 drb légoltalmi falikép 45.40 P értékben. A gyara­podás összes értéke 691.40 P. 9. Sportköri szertár gyarapodása: 22 drb 94.80 P értékben. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom