Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1857

40 Kerekes Arvéd. 20. Micskey János. Pamlényi István. Menyhárt Mihály. Fekete Sándor. Charbula Emil. 25. Groszmann Samu. Steinhaus Gyula. Galambos Ferenc. Makáry Gerő. Facsko Sándor. 30. Kempelen Géza. Csizik Elek. Kautnik Rikhard. Striho Gyula. Goldhammer Ignác. 35. Marssó Imre. Beöthy Móric. Daubrova Adám. Eisenhut Ferenc. Gulyás János. 40. Nánásy Gyula. Pallér István. Puchlin Kázmér. Papp Béla. Laszczik Gyula. 45. Borsiczky Ferenc. Simko János. Schlott János. Ebnet János. Engel Adolf. 50. Skopecz János. Czvek Kálmán. V. Qsztály. Rudics Sándor. Gresics Miksa. Belky József. Pajor Ágoston. 5. Rapaics Raymund. Pajor Gáspár. Sárfy Konstant. Frank Móric. Sághy Gyula. 10. Koncz Menyhért. Bodó Károly. Bures József, Hamzus Károly. Rólh Márk. 15. Hangonyi Sándor. Löwy Edvard. Bacsó János. Némethy Béla. Untener Mihály. 20. Dvornák János. Kardos János. Taposy Márton. Osváth Ferenc. Farkas Ágoston. 25. Nagy Ágoston. Reisz József. Ficzere László. Nagy Pál. Inczédy Ágoston. 30. Szobek Dezső. Király János. Blazsejovszky Ferenc. Kaufmann Lipót. Kovács József. 35. Petyko Izsák. Danilovics Pál. Rendik József. Kassai Bertalan. König Kálmán. 40. Angyal István. Tóth Sándor. Makáry György. Hamzus Móric. Skopecz Gyula. 45. Lehóczky Ferenc. Kulcsár Béla. Forgács Ferenc. Timko Ignác. Szorál József. 50. Bányász Jenő. Braun Antal. Lux Samu. Urbán Adolf. Schindler Ödön. 55. Tóth Endre. Matekovics Sándor. Bartányi Béla. Bőgős Ferenc. Kanovics László. 60. Sass István. Gáhy József. Dobos István. Schaeffer Alajos. Borsiczky József. 65. Csernátonyi Kálmán. Wagner József. Malinák Gyula. VI- Osztály. Farszky Ferenc. Grónay Sándor. Dobé Zsigmond. Molnár Ferenc. 5. Csekó Gábor. Szele Endre. Lippay Lajos. Tóth János. Bozóky Antal. 10. Milecz János. Balajthy Ágoston. Scholtz Győző. Csépány József. Benitzky Kálmán. 15. Keszler Bertalan. Silbermann Kálmán. Szedlák Károly. Thúry László. Angyal József. 20. Atlasz János. Fridrich Antal. Rucska János. Burger László. Rácz Mihály. 25. Liszkay Ferdinand. Pallaghy Béla. Jancsó Sándor. Borhy László. Szalay József- 30. Sebe Alajos. Zay Gedeon. Veres János. Antóny Ágoston. Miller györgy. 35. Toldy Ferenc. Marssó Lőrinc. Homonnay Ferenc. Tomiss József. Levandovszky Ferenc. 40. Pogorisky János. Fehér Ödön. VII Oszlály. Ferenczy Gyula. Mihályi Endre. Kolossváry Kálmán. Horváth Gyula. 5. Halász Márton. Stecker Károly. Tichy János. Jendrichovszky Elek. Fedor Antal. 10. Zábráczky Miklós. Griell Gyula. Nagy Alajos. Párizsa János. Posgay György. 15. Tóth István. Csathó Lajos. Lörincz Béla. Hatala Ferenc. VIII Osztály. Schmidt Imre. Gebauer Izidor. Palczer Kálmán. Ornstein Adolf. 5. Zsull'a Alberik. Kempelen Béla. Bállá Vince. Zrinszky László. Jablonszky Sándor. E szerint az év végével bizonyítványt kapott: 344 ifjú, és pedig a VIII. osztályban kitűnő első rendűt 3, első rendűt 6; — a ' II- osztályban let. e, r. 4, e. r. 8, másod rendűt 6; — a VI. osztályban kt. e. r. 8, e. r. 33; — az V. oszt. kt. e. r. II, e. r. 48, m. r. 8; — a IV. oszt. kt. e. r. 7, e. r. 37, in. r. 7; — a III. oszt. kt. e. r. 10, e. r. 28, in. r. 10; — a II. oszt. kt. e. r. 12, e. r. 34, in. r. 7, harmad r. 1 ; az I. oszt. kt. e. r. 17, e. r. 26, ni. r. 7, h. r. 6. — Összesen kt. e. r. 72 ; — e. r. 220; — ni. r. 45; li. r. 7. — A rendkívüli tantárgyakban a máso­dik féléven át magukat gyakorolták, névszerint a francia nyelvben 22; — az cm kiesben 84; — a rajzolásban56; — a/, ékesirásban 209; a gyinnaslikában 227; — az úszásban 30. — Vallásra nézve voltak: rom. kath. 318; — gör. kath. 1; — n. e. gör. 1; — ágost. vall. 5.; — helv. vall. 2 ; — Izrael. 17. — Nemzetiségre nézve.- magyar 321; — német 10; — szláv 10. — Összesen 344. így az ifjúság száma ez évben fo­gyott tízzel. — Magántanuló volt 6. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom