Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1895

Tartalomjegyzék

139 1857. Bohács Kálmán, Boros Gusztáv, Horváth István, Jaczó Sándor, Kacskovics Gyula, Klein Miksa, Kramer Jenő, Kreutz Károly, Mjazovszky Károly, Okolicsányi Sándor, Papp Dezső, Remenyik Kálmán, Rétay Gyula, Sivampel József, Szakátsy Ferencz, Szalay Ambró, Starek Ferencz, Tabódy Jenő, Tipold Özséb, Ujváry Pál, Valkó Kristóf, Yezerle Emil. (22) 1858. Bállá Vincze, Gebauer Izidor, Jablonszky Sándor, Kempelen Béla, Kormos Béla, Nékám Ede, Orenstein Adolf, Palczer Kálmán, Schmidt Imre, Sebők László, Toldy József, Zrinszky László, Zsuffa Alberik, Zuszkin Károly. (14) 1859. Böck János, Ferenczy Gyula, Griell Gyula, Gyuratskay Alajos, Halász Márton, Jendrichovszky Elek, Kolossváry Kálmán, Mihályi András, Nagy Alajos, Sperling Bonifácz, Zábráczky Miklós. (11) 1860. Angyal József, Borhy László, Bozóky Antal, Edlinger Titusz Farszky Ferencz, Fekete Ferencz, Horváth Gyula, Károly Gotfríd,’ Kollárcsik Mihály, Kosa Kálmán, Lippay Lajos, Mészáros Amand, Pallaghy Béla, Pallér Kelemen, Pátz Flórián, Sass László, Sebe Alajos, Sütő Placzíd, Szele András, Tamkó Bertalan, Tóth János. (21) 1861 Ferenczy Emil, Gáhy József, Homonnay Ferencz, Király János, Kohn Zsigmond, König Kálmán, Lővy Ede, Máriássy Miklós, Pajor Ágoston, Pajor Gáspár, Pertics Mihály, Pruzsinszky Henrik, Rajtsics Ferencz, Róth Márk, Rucska Lambert, Schindler Jenő, Tapossy Márton? Tóth Endre, Verbőczy István, Zay Gedeon. (20) 1862. Antony Ágoston, Bures József Antal, Eisenhut Ferencz, Fekete Sándor, Galambos Ferencz, Groszmann Sámuel, Gruber Sándor György, Hamzus Károly Gellért, Inczédy Ágoston Dénes, Kallinger Gyula Vidor, Kanovics László, Kempelen Géza, Kövér Kálmán, Máriássy Antal, Márk Antal Chrysostom, Marssó Imre, Menyhardt Mihály, Muhoray János, Neumayer Mihály, Pallér István, Párvy János, Ragályi Aladár, Rudics Sándor, Skopecz Gyula, Spielenberg Barnabás, Strihő Gyula, Szalay László, Szalay Miklós, Szerdahelyi János, Szobek Dezső Lóránt, Vavrik Antal. (31)

Next

/
Oldalképek
Tartalom