Református főgimnázium, Debrecen, 1931

72 Varga Zsigmond IV. a) o. 60 P, Papp Ferenc V. b) o. 30 P, Má­jerszky Marcell VI. a) o. 40 P. 3. A Közszolgálati Alkalmazottak Gyermekeinek Tanulmányi Ösztöndíjából segélyt kaptak : Bozóky László VIII. a) o. 200 P, Sinka Endre VI. b) o. 100 P. B) Könyvjutalmak. Az intézet részéről az évvégi vizsgálatok alkalmával a következő tanulók részesültek könyvjutalomban: I. a) o. : Adorján István, Kézy Gábor, Simon Sándor, Szendy László ; I. b) o. : Kesztyűs Kornél, Koncz Bertalan, Szalánezi Emil; /. c) o. : Kormány László, Kulin Imre, Mikecz Gyula, Porkoláb Efraim, Tóth Árpád, Vágó Szilárd; II. a) o. : Csethe Huba, Jóna Géza, Kéry László, Ujfalussy József ; II. b) o. : Ádor Zol­tán, Cserei Imre, Giday Kálmán, Kajtor Ferenc, Szűcs Lajos, Vantsa Károly, Virág Sándor ; III. a) o. : Egyed Miklós, Kardos György, Medveczky István, Varga Zsigmond ; III. b) o. : Bara­bás József, Nagy István, Szőke Andor, Szűcs Tibor ; IV. a) o. : Bacsó Jenő, Gyárfás Imre, Szele Tibor, Varga Zsigmond, Vá­sáry István, Zöld Gábor; IV. b) o. : Horthy Sándor, Imre Ist­ván, Münnich Iván, Szép György ; V. a) o. : Cseke Endre, Orbán László, Orosz István, Varga Ferenc ;*V. b) o. : Gyöngyössy An­dor, Papp Ferenc, Rácz István, Rother Jenő ; VI. a) o. : Jóna János, Kardos Géza, Kiss Géza, Pataky László; VI. b) o. : Asztalos László, Kézy György, Seri István, Sinka Endre ; VII. a) o. : Balogh Kálmán, É. Kiss Sándor, Újhelyi Szilárd, Zsadon Béla; VII. b) o. : Bakó Elemér, Botos István, Sebes­tyén József, Tatár Miklós ; VIII. a) o. : Bozóky László, Farkas Imre, Gönczy Sándor; VIII. b) o. : Kecskés István, Kesztyűs Lóránd, Kölcsey Antal, Szűcs Sándor. A könyvjutalmak beszerzéséhez és bekötéséhez adomá­nyaikkal hozzájárultak : dr. Kölcsey Sándor ügyvédi kamarai elnök 50 P, vitéz Bessenyei Lajos dr. 2 drb, Nagy Sándor dr. 4 drb könyvet, Bodonhelyi József th. 6 drb újszövetséget adtak. C) Iskolai jótékony intézmények. a) Tandíjkedvezmény. Teljes tandíjmentességre felvétetett 64 tanuló, továbbá a debreceni kollégiumi tanárok és tiszviselők gyermekei, számszerint 3 ; háromnegyed tandíjmentességre 62, fél tandíj mentességre 121 tanuló. Az évi tandíj protestáns tanu­lóknak 80 P, más vallásúaknak kétszerese. b) Bentlakás. A kollégium régi épületében 110 gimnáziumi tanuló lakott bent 15 szobában. A felügyeletet két bentlakó tanár, ú. in. Kornya Sándor rendes és Erdős József helyettes

Next

/
Oldalképek
Tartalom