Evangélikus Gimnázium, Bonyhád, 1903

46 ® £ 48 _ <v $-p N á tfs A mű szerzője, a mii cime. alakja, a kiadás éve és helye. «5 ce 2 Kötet száma. | 4 55 56 Bárczay Oszkár; A hadtigy fejlődésének türténetc. Octav. 1895. — M. T. A Bpest — — — — — 1 2 — Barna Ferdinánd: A mord ve ink pogány istenei és ünnepi szer­tartásai. L. a quart 77. számot — — — — — 1 __• — „ Ferdinánd: A mordvaiak történelmi viszontagságai. L. a quart 109. számot — — — — — — — — — 1 __ ' „ Ferdinánd: 1. A votják nép múltja és jelene. 2. A votjákok pogány vallásáról. L. a quart 673. számot — — — 1 — ~ „ Ferdinánd; A mordva nép házassági szokásai. L. a quart 674. számot — — — — — — — — — 1 — 1084 Baumeister A; Bilder aus dem griech. und röm. Alterthum. Quart 1889. München — — — — — — — — — 1 i 177 79 Becker Willi. Adolf: Gallus, oder römische Scenen aus der Zeit Augusts. Quart. 1849. Leipzig — — — — — 1 •) 427 Benke István; Zwingli Ultik élete. Quart. 1884. Sepsi-Szt.-György 1 \ 474 75 Bodley után Courtenay ford. Darvay Móricz: Franeziaország. Octav 1899. M. T. A. Bpest — — — 1 2 304 Boross Mihály.- Malanchton Fülüp élete. Octav. I860. Pest — _ 1 i 20 Bős Lambertus: Anliquitatum Graecarum praecipuo Attiearum dcs- criptio brevis. Octav. 1749. Lipsiae — — — 1 i 231 BoZÓky Alajos dr. u. átdolg.FriedlaehderRómai világ,művelődéstörténeti ra jzok a császárság fénykorából. Octav. 1885. Ráth M. Bpst 1 i 200 Brózik Károly; Mexico felfedezése és megbóditása. Octav. 1878. Bpst 1 i 293 Buchholz: Geschichte der europ. Staaten .Octav. (más adat nincs) 1 2 459 60 Burckharilt Jakab ford. Bánóczi József: A renaissancekori művelt­ség Ola-zorsz.-ban. Octav. — 1895. M. 1’. A. Bpest — 1 i 375 Chreitjhlon angolból fordítva. A római nép története. Octav. — 1880. Bpest — — — — — — — — —­1 i ■ 763 Cserép József dr.: Római régiségek. Quart. 1896. Frankijára. Bpst 1 i 2A3 4 7 f Curtius után Pór: Athén Perikies korában. Oc'áv. 1868. Pest — 1 2 dupl. Ö23 1 527 | „ Ernő, ford. Fi üblich R.: A görögök története. Octav. — 1880. M. T. A. Bpest — — -- - — — — 1 5 872 Dintei S: Leben (selbstbersciiriebcn). Quart. 1830. Neustadt — — 1 1 12 Dobrizhoffer Abbé Martin, aus dem Lateiui;eben von Kreil; Ge- fcbicbte der Abiponer, einer berittenen und kriegerischen Nation in Paraguay. Quart. 1783. -- — — — — 1 1 229 Ebers György, ford. Schmidt József: Cicerone a régi és új Egyp­tömön át. 4°. — 1893. Pleitz Nagy becskerek — — 1 1 835 } 837 I Fessler J. A. dr.: Die alten und die neuen Spanier. — 4°. — 1814. Carlsruhe — — — — — — — — 1 3 844 „ A. ford. Vizer János; Aristides és Tbemislocles. Quart. — 1840. Pest — — — — — — — — — — 1 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom