Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1937

92 X. Rendkívüli tárgyak. 1. Az énekkar tagjai voltak jeles eredménnyel: Qilvácsi György, Győrffy Barna, Klement Rezső, Kövesi Pál, Perneky László, Somosi Béla, Szabó Árpád, Sólyom Frigyes I. A., Lud­mány Ottó, Mester Árpád, Óváry Jenő, Stoits István, Tornay Lajos, Trásy Qyörgy I. B., Bányai János, Csócsits László, Gúnya István, Ruttner Lajos II. A., Borhy László, Erdész Jó­zsef, Holzinger László, Kovács László, Szánder Béla II. B., Bognár Szilárd, Daróczi Lajos, Salgó György, Tóth Gyula III. A., Csócsits Lajos, Hangrád Alajos, Májer Tibor, Mohácsi Jenő, Papp Béla, Szebényi Ádám, Tóth László III. B., Despoth Sándor, Gál István, Horváth Olivér, Kopócsy László, Toroczkai Oszvald, Tóth Kálmán, Trásy András, Unger József, Yajay Tibor IV. A., Fuchs Elemér, Ludmány Konrád, Tóth Tivadar IV. B., Béres Antal, Cserei Ottó, Májer Endre, Patonay József, Weszelovszky László V. A., Balogh Tibor, Gyöngy Béla, Sala­mon János, Tyll Attila, Treiber Jenő V. B., Bársony János, Fuchs János, Gróf László, Hámori János, Pázmándi János, Ripszky István, Somlyai Gábor VI. A., Bajmóczy Endre. Csu­kás Sándor, Kiss Lajos. Monoky Qyörgy, Németh József, Nóvák Gyula, Singer Emil, Szabó Aladár, Szegheő József, Vajay László VI. B., Bieleck József, Böszörményi György, Qál Gyula, Szikszay László VII. A., Bihari Ottó, Kamondy Ödön, Nagy Lajos, Schütz Renée, Vágovits József VII. B., Bárányi Endre, Fekete Imre, Gáspár József, Holozsnyai László, Kiss Béla, Kiss Lajos, Keresztes István, Mailinger István, Mihácsi László, Pécs­váradi Antal, Tanczer György VIII. A., Aczél Viktor, Csáthy József, Galamb György, v. Kopócsy Tibor, Ludmány Antal, Müller Imre, Orbán Sándor, Payer Dezső VIII. B. osztályú tanulók. 2. A zenekar tagjai: Budai Béla, Bardocz Árpád, Ludmány Konrád, Nagy Géza, Nagy Sándor, Preisz Ákos. Aczél Viktor, Bokor Imre, Ganofszky Géza, Huszár Gyula, Pusztai János, Dudás István, Klencs János, Nagy János, Németh József, Som­lyai Gábor, Zempléni Kornél, Bihari Ottó, Hahn György, Nagy Lajos, Szikszay László, Holozsnyai László és Kovács Károly tanulóink. Szorgalmáért és buzgóságukért mindegyikük jelest érdemel. Preisz Ákos IV. A. oszt. tanulónk több alkalommal emelte szentmiséink és ünnepélyeink fényét művészi hegedű­játékával. 3. Német társalgás: Ádám Géza I. B„ Gúnya István II. A., Bozóky György III. A., Daróczi Lajos III. A., Gájásy Géza III. A., Majtényi György III. A., Seszták Bertalan III. A., Ka-

Next

/
Oldalképek
Tartalom