Angolkisasszonyok katolikus leánygimnáziuma, Eger, 1938

44 A m. kir. „Dobó István“ 14. honv. gyalogezred parancsnokságá­nak köszönő levele: Az Angolkisasszonyok Egri Érseki Leánygimnáziumának f Eger. Hálásan köszönöm az északmagyarországi arcvorialszolgálatot tel­jesítő ezred nevében a dicső magyar zászlókat. Mélyen átérezve a Hazáért áldozó egri érseki leánygimnázium szimbólumának mélyérfelmű jelentőségét, hiszem, hogy nemsokára elérkezik az a pillanat, amikor ezredünk a ma küldött háromszínű zászlók alatt ott menetel, azon a földön, amely ezer éven át a mienk volt, s most is minket illet. Nagy-Magyarország feltámadásába vetett igaz hittel és köszönettel, Eger, 1938. évi október hó 13-án. az elvonult ezredparancsnok h. Bozóky alezredes. November 19-én a magyar ifjúság védőszentjének, Szent Erzsébet­nek tiszteletére szép ünnepséget rendeztünk. Műsora: 1. Széptóthy: Héfszázéves lanton. Karének. 2. Ünnepi beszéd. Mondotta Pefróczky Lajos hittanár. 3. Palasovszky: Árpádházi Szent Erzsébet himnusza. Szav. Bóna Erzsébet II. o. t. 4. Franke: Im Kahne. Lauska: Rondo. Zongorán előadta; Cziffermeyer E. II. o. í. 5. Harangi: A királyleány bosszúja. Előadják az I., II., V. és VII. o. Jelenet. 6. Himnusz. December 6-án a Kormányzó Úr Őfőméltóságának névünnepén szentmisét hallgattunk. Januárban intézetünk énekkara az egri kát. egyházközség Actio Cafholica előadássorozatán énekszámokkal szerepelt, szép sikerrel. Március 15-én nemzeti ünnepet tartottunk a köv. műsorral: 1. Tieger: Nem, nem, soha! Karének. 2. Ünnepi beszédet mondott Vargha Katalin VIII. o. t. 3. Fiala: Magyar ábránd. Zongorán: Dankó Márta VI. o. t. 4. Tettre magyar! Szav. Krisztik Olga III. o. t. 5. Gyökössy— Murgács: Lesz még országunk. Melodráma. 6. Tiboldi: Furulyaszó. Karének. 7. Papp Irén: Márciusi álom. Viráglegenda. Előadják a II. o. tanulói. 8. Himnusz. Április havában a magyar-szlovák kapcsolatot kifejező gyűlést rendezett az Önképzőkör a köv. műsorral: 1. A szlovák nép életéből. Szabadon előadta Reskovits K. VII. o. t. 2. Hogyan alakulhatott ki a szlovák-magyar irodalmi kapcsolat? Előadta Fényes L. VIII. o. t. 3. A szlovák-magyar irodalom közös vonásai. Faragó Sz. VII. o. t. 4. Mécs: Királyhelmeci gyerekek. Szav. Honiért M. VI. o. t. 5. Maróthy J.: Szeptembertől márciusig. Felolv. Jáger E. VII. o. t. 6. Szlovák himnusz — magyar zene. Szabadelőadás: Dankó M. VI. o. t. Ennek keretében ének és zene. 7. A magyar-szlovák kapcsolat. Ismeretek. Simon V. VIII. o. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom